Sandby Ciklidhobby
Annons

Chromidotilapia schoutedeni - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Chromidotilapia schoutedeni


Släkte: Chromidotilapia
Art: schoutedeni
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Poll & Thys van den Audenaerde
År: 1967
Tidigare vetenskapligt namn: Pelmatochromis schoutedeni
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Shabunda, DR Kongo.

Temperatur
Volym
Längd
10 cm
pH


Sponsrat av

Filmer


Bilder



Fångstplatser




Odlingsformer