Akvariekungen
Annons

Divandu albimarginatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hane Foto: Michael Negrini

Divandu albimarginatus


Släkte: Divandu
Art: albimarginatus
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Lamboj & Snoeks
År: 2000
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Mpoulou, Kongo.
Utbredning: I västra till centrala delarna av Afrika i Kongo och Gabon.

Temperatur
20-23°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
15 cm
pH
7-7,5

Naturlig biotop

Arten återfinns i de mellersta till nedre delarna av floden och

Könsskillnad

Det är väldigt svårt att se skillnad på könen. Säkrast är att studera arten vid lek.

Beteende & lek

Arten är en polygam, det vill säga ej parbildande och den är en ovofil munruvare där honan ruvar ynglen.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer