Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Hans Appelskog & David Rejdemyhr

Steatocranus tinanti
Långsmal lejonhuvudsciklid


Släkte: Steatocranus
Art: tinanti
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Poll
År: 1939
Tidigare vetenskapligt namn: Gobiochromis tinanti, Leptotilapia tinanti
Populärnamn: Långsmal lejonhuvudsciklid
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Kinshasa, Zaire
Utbredning: Västafrika, Kongofloden i området kring Kinshasa.

Temperatur
23-26°C
Volym
90 cm & 125 l
Längd
13 cm
pH
6-7,8

Naturlig biotop

Den lever i strömmande vattendrag där den håller sig i lä bakom större stenar och klippor.

Föda

Äter i naturen huvudsakligen insekter, insektslarver och små kräftdjur. Lämpligt foder är bl.a. svarta och vita mygglarver, räkor och ett bra flingfoder.

Könsskillnad

Vuxna honor får en mörk fläck i ryggfenan.

Akvariemiljö

En lite speciell ciklid som är anpassad till att leva i strömmande syrerikt vatten. Trots detta så behöver man inte ha alltför kraftig cirkulation i akvariet, viktigare år att sörja för god filtrering och syresättning. Man inreder med större stenar och eventuellt några blomkrukor som kommer att fungera som leksubstrat. De föredrar dämpad belysning. Akvariet måste vara väl täckt; de är goda hoppare, speciellt om de blir skrämda.

Beteende & lek

I sin naturliga biotop tar denna ciklid ett litet revir, och de rör sig inte över någon större yta. De har en reducerad simblåsa vilket är en anpassning till de kraftiga vattenströmmarna i vattnet där de lever. Därmed kan de lättare hålla sig kvar på botten. S. tinanti är en substratlekare som bildar fasta par vid leken. Svårast är att få paret att acceptera varandra. Man håller lämpligen 4-6 st. tillsammans som får hitta en fungerande partner. Leken sker i någon grotta eller hålighet där de relativt stora äggen är väl skyddade. Honan avger ca 80-100 ägg vilka hon vårdar och fläktar syrerikt vatten över. Ynglen är frisimmande efter 12 dagar och söker sig ut ur grottan tillsammans med föräldrarna som noggrant bevakar sina små. Ynglen matas direkt med Artemia, efter hand kan fodret utökas med bl.a. Cyklops och annat finfördelat foder.

Allmänt

Namngiven efter person som fångade typexemplaret; M. A.Tinant. Smal utdragen kroppsform med mycket utpräglag hake, hanen bilder stor huvudpuckel.

Litteratur

Poll, Max. 1939. "Les poissons du Stanley-Pool". Annales du Musée du Congo Belge. (Ser. 1) 1-60

Lamboj, Anton. 2004. "The Cichlid Fishes of Western Africa". Birgit Schmettkamp Verlag. pp. 1-255

Roberts, Tyson R & D.J. Stewart. 1976. "An ecological and systematic survey of fishes in the rapids of the lower Zaire or Congo River". Bulletin of the Museum of Comparative Zoology. v. 147(n. 6), pp. 239-317


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Nabil Bases

Hona

Foto: Nabil Bases

s_tinanti03-francisco_ortiz‎.jpg

Hona

Foto: Francisco Ortiz

mc_38.jpg

månadens ciklid i Ciklidbladet 8/1994

Foto: NCS arkiv


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Steatocranus tinanti


Foulakari River

Närbild, S. cf. tinanti, "Longnose"
Foto: Stanislav Kislyuk
Hane, S. cf. tinanti, "Longnose"
Foto: Stanislav Kislyuk
Hona, S. cf. tinanti, "Longnose"
Foto: Stanislav Kislyuk