CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Chromidotilapia linkei - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anton Lamboj Text:

Chromidotilapia linkei


Släkte: Chromidotilapia
Art: linkei
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Staeck
År: 1980
Geografiskt område: Vstafrika
Typlokal: Mungofloden, Kamerun.
Utbredning: Mungo- och Wourisystemen, Kamerun.

Temperatur
24-27°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
7-7,5
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer