Akvarieleasing
Annons

Chromidotilapia linkei - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane med yngel Foto: Anton Lamboj

Chromidotilapia linkei


Släkte: Chromidotilapia
Art: linkei
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Staeck
År: 1980
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Mungofloden, Kamerun.
Utbredning: Mungo- och Wourisystemen, Kamerun.

Temperatur
24-27°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
7-7,5


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer