CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anton Lamboj
Text:

Chromidotilapia linkei


Släkte: Chromidotilapia
Art: linkei
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Staeck
År: 1980
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Mungofloden, Kamerun.
Utbredning: Mungo- och Wourisystemen, Kamerun.

Temperatur
24-27°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
7-7,5Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

C_linkei01-Robin_Hedstrom.jpg

Foto: Robin Hedström

c_linkei05par_vilda-infor_lek-adrian_indermaur.jpg

par som förbereder lek

Foto: Adrian Indermaur

Under vatten i Kombonefloden, Kamerun. Film av: Michel Keijman

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem