CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Kjell Fohrman

Chromidotilapia guntheri
Munruvande palettciklid, Günthers munruvare


Släkte: Chromidotilapia
Art: guntheri
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Sauvage
År: 1882
Tidigare vetenskapligt namn: Chromidotilapia guentheri guentheri, Pelmatochromis guentheri, Hemichromis guenteri
Populärnamn: Munruvande palettciklid, Günthers munruvare
Geografiskt område: Västafrika
Utbredning: Allmänt spridd i västra Afrika från Sierra Leone till Kamerun och Gabon.

Temperatur
23-26°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
15 cm
pH
6-7.5

Naturlig biotop

I sin naturliga miljö återfinns den i vitt skilda miljöer som sjöar, små pölar, översvämmade områden och även ibland i relativt snabbflytande stora floder.

Föda

Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder, men bör ges levande eller fryst foder. Mycket glupsk.

Könsskillnad

Hanen är betydligt större än honan (honan blir sällan större än 10cm). honans ryggfena är metallicfärgad. Vuxna honor har en rosafärgad buk och rundare former. Honan är färggrannare.

Akvariemiljö

Ett lämpligt akvarium skall innehålla gott om gömställen av stenar och rötter. Växter bör planteras i krukor eftersom den gräver ganska mycket. Fin ganska mörk sandbotten är lämplig. Täckglaset skall vara tätslutande eftersom den ibland hoppar. Belysningen skall vara dämpad om inte växterna ger skugga.

Beteende & lek

Günther´s munruvare är en parbildande fisk som vid lek är starkt revirhävdande och mycket aggresiv mot andra av samma art. Den leker fritt och äggen (upp till 150 per lek) tas i efterhand upp av hanen, som alltså är den som ruvar. När de blivit frisimmande vaktas de oftast av båda föräldrarna. Nu tar även honan in dem i munnen vid fara och under natten.

Allmänt

Beroende på vilken miljö de lever i kan artens kroppsform variera alltifrån sådana med en relativt hög och kompakt kropp til sådana med en mer långsträckt kropp (de som lever i mer snabbflytande vatten).

Det finns flera olika populationer av denna art, men färgmässigt skiljer de sig inte så mycket åt. Det finns även flera underarter till arten och därför är det kanske mer korrekt att skriva C. guentheri guentheri. Inte heller de olika underarterna skiljer sig färgmässigt så mycket åt.

De lärde tvistar om arten skall heta C. guentheri eller C. guntheri.. De flesta (inkl. Fishbase och Cichlidpress) använder det förstnämnda, men den främste experten på området, Anton Lamboj, menar att det sistnämnda är det korrekta.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

närbild

Hane närbild

Foto: David Rejdemyhr

Hona

Foto: Michael Persson

C_guentheri01-Albin_Ekenberg.jpg

Foto: Albin Ekenberg

C_guntheri05-par-Anton_Lamboj.jpg

par

Foto: Anton Lamboj

par med yngel Film av: Bjørn Rildå

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chromidotilapia guntheri

Kamerun


Foto: Anton Lamboj

Foto: Anton Lamboj

Nigeria


Foto:

Foto: Anton Lambij