Akvarieleasing
Annons

Coptodon bythobates - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Anton Lamboj

Coptodon bythobates


Släkte: Coptodon
Art: bythobates
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Stiassny
År: 1992
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia bythobates
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Berminsjön i Kamerum.
Utbredning: Endemisk till den lilla kratersjön Lake Bermin i Kamerum.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-02-17

Temperatur
23-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Lever djupt ner i sjön där botten består av mjuk lera eller finkornig sand som delvis är täkt av löv.

Föda

Arten är växtätande till allätande och äter i sjön främst aufwuchs och alger, men också insektslarver. I akvarium äter den de flesta foder, men ett foder med högt vegetariskt innehåll är att rekommendera. Variera gärna kosten med fryst eller levande foder.

Könsskillnad

Hanen har längre fenstrålar än honan som är mindre. Honan är ungefär 20% mindre än hanen.

Akvariemiljö

Arten blir vanligtvis 12-15 cm, men det finns exempel på övergödda exemplar som blivit gamla och mätt upp till 20 cm. De kan vara kraftigt aggressiva mot artfränder och andra mindre arter och bör därmed inte hållas med för små fiskar som inte klarar sig länge. Då den inte försvarar sig mot större dominanta fiskar är inte heller det ett lämpligt sällskap. I allmänhet är det lämpligt med ett akvarium inrett med många gömställen då arten annars kan bli skygg i akvarium. Inred med flera släta horisontella ytor där de kan leka och lägga rom. Växter brukar ses som föda och är inte att rekommendera. Regelbundna vattenbyten och noggrann skötsel av vattenkvaliteten är alltid bra.

Beteende & lek

Arten är monogam parbildande substratruvare, likt de flesta arter i släktet, och leker antagligen året runt. De leker helst på en öppen slät yta men har också observerats leka i en grotta. Stora exmplar kan lägga upp till 200 ägg som kläcks efter 2-3 dagar och blir frisimmande efter ytterligare 6-8 dagar. Föräldrarna är goda föräldrar och försvarar ynglen i upp till två månader. Ynglen är lätta att mata och äter flingfoder redan då de är frisimmande.

Allmänt

Arten kan identifieras på det blodröda gällocket. Namnet är taget från de två Grekiska orden bythos (=djup) och bates (=walker, vandrare) och syftar på det djupa habitat arten lever i. Arten är upptagen i IUCN red list över hotade arter och anses vara "Critically Endangered (2010)". De är en av få arter som fortfarande finns i hobbyn och odlas regelbundet, kan ibland blandas ihop med T. snyderae. Största skillnaden är att T. snyderae endast når runt sex cm i längd. Det är en vacker och lämplig lätthållen art i akvarium och förtjänar att uppmärksammas.

Litteratur

Stiassny, Melanie & U.K. Schliewen & W.J. Dominey. 1992. "A new species flock of cichlid fishes from Lake Bermin, Cameroon with a description of eight new species of Tilapia (Labroidei: Cichlidae)". Ichthyological Explorations of Freshwaters. v. 3(n. 4)

Dunz, Andreas R. & U.K. Schliewen. 2013. "Molecular phylogeny and revised classification of the haplotilapiine cichlid fishes formerly referred to as "Tilapia"". Molecular Phylogenetics and Evolution. v. 68(n. 2013)


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Lake Bermin, KamerunOdlingsformer