CARES
Oreochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Oreochromis

Oreochromis är ett släkte av ciklider från Afrika och Mellanöstern, kända för sin anpassningsförmåga till olika miljöer. Oreochromis trivs bäst i stora akvarier med god vattencirkulation och en varierad diet.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Oreochromis

Image
© Olaf Pronk
Oreochromis andersonii

Fläcktilapia, Trefläcking Tilapia, Three spotted Tilapia

Temperatur 18-33°C
Volym 250 cm & 1500 l
Längd 65 cm
pH 6-8
Image
Oreochromis aureus
Guldtilapia, Blå Tilapia
Temperatur
Volym
Längd 50 cm
pH
Image
© Mark Smith
Oreochromis esculentus
Singidia Tilapia, Savoury Ciklid, Ngege (av fiskare)
Temperatur 23-28°C
Volym 200 cm & 960 l
Längd 55 cm
pH 7,5-8
Image
© Hans van Heusden
Temperatur 25-29°C
Volym 200 cm & 960 l
Längd 55 cm
pH 6-7
Image
© Jan Sørensen
Temperatur 23-28°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 42 cm
pH 7,5-8,5
Image
© Albin Ekenberg
Oreochromis mossambicus
Natalciklid, Mozambiquetilapia
Temperatur 17-35°C
Volym 150 cm & 500 l
Längd 50 cm
pH 6.5-8
Image
© Peter Havmark
Temperatur 24-27,5°C
Volym 200 cm & 700 l
Längd 45 cm
pH 8,8-9,3
Image
© Kevin Bauman
Temperatur 24-28°C
Volym 150 cm & 500 l
Längd 40 cm
pH 7.5-8
Image
© Ola Svensson
Oreochromis "hybrid"
Tilapia, ND 41, Florida red, hybridtilapia
Temperatur
Volym
Längd 75 cm
pH
Tillbaka till artregistret