Akvariekungen
Annons

Oreochromis shiranus shiranus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Albin Ekenberg

Oreochromis shiranus shiranus


Släkte: Oreochromis
Art: shiranus shiranus
Grupp: Övriga
Beskrivning: Boulenger
År: 1897
Tidigare vetenskapligt namn: Oreochromis shiranus, Sarotherodon shiranus, Tilapia shirana
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Övre Shirefloden, Malawi
Utbredning: Malawisjön samt omkringliggande floder.
NCS Artbeskrivning: Albin Ekenberg, 2016-10-09

Temperatur
23-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
43 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Lever oftast på mycket grunt vatten längst in i vikar, gärna ibland vattenväxter.

Föda

Äter i naturen phytoplankton och aufwuchs. I akvarium äts all mat med glupskhet.

Könsskillnad

Hanarna blir mörkare och mer färgglada.

Akvariemiljö

Behöver ett stort akvarium där de kan gräva kratrar i sanden. I övrigt har inte arten några särskilda krav. Runt leken blir de dock relativt revirhävdande, och de bör därför ej ha allt för känsliga medinvånare i akvariet

Beteende & lek

I samband med leken gräver hanen en eller flera gropar där leken kan ske. Groparna grävs med enorm frenesi, och de kan gräva flera stora gropar på bara några få timmar. I anslutning till gropen/arna uppvaktar sedan hanen alla honor som kommer i närheten. Detta sker genom att hanen simmar runt och visar upp sig med nedfällda fenor i cirka 45° mot underlaget med huvudet nedåt, samtidigt som de slår med stjärtfenan. Leken sker sedan i gropen och likt de flesta andra ur släktet Oreochromis blir kullarna stora. Yngelen är färdigutvecklade efter cirka två veckor. När ynglen kläckts är de mycket små, men de växer väldigt fort.

Allmänt

Arten är mycket nära släkt med Natalciklid (Oreochromis mossambicus) och bör därför inte hållas tillsammans med denna. Detta eftersom de inte klarar att se skillnad på varandra, och hybrisering därför helt säkert kommer att uppstå.

Denna art är förbjuden att exportera från området kring Malawisjön eftersom de ses som matfisk till lokalbefolkningen. De fiskar som finns i hobbyn kommer från de universitet som forskar på denna och liknande arter. Dessa universitet har lämnat ett fåtal exemplar till hobbyister.

Arten ser likadan ut runt nästan hela sjön, men runt Chizumuluön finns ett bestånd som har svart rand längs gällocket. Detta tyder på att det inte finns något genetiskt utbyte mellan denna population och resterande sjön.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer