Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Peter Havmark
Text: Peter Havmark

Oreochromis tanganicae


Släkte: Oreochromis
Art: tanganicae
Grupp: Udda grupper
Beskrivning: Günther
År: 1894
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis tanganicae, Sarotherodon tanganicae, Petrochromis tanganicae, Tilapia tanganicae, Neotilapia tanganicae.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tangayikasjön vid Ujiji i Tanzania.
Utbredning: Förekommer längs hela Tanganyikasjöns kust och i flodmynningar.

Temperatur
23-28°C
Volym
200 cm & 700 l
Längd
45 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Frisimmare som förekommer i hela sjön där de lever på grundare ställen med sandbotten och växtlighet. Färgen varierar efter fångstplats och de har en grönrödare färg i södra delen av sjön och blir blåare/kallare i färgen ju längre norrut den lever.

Föda

I vilt tillstånd lever den av organiskt slam och växtplankton. I akvarium fungerar räkmix och malwafers samt växtbaserade pellets. De kräver mycket mat för att inte magras av.

Könsskillnad

Storleksmässigt är det hanen som blir något större och har ett mycket fint färgskimmer medans honan oftast är silvrig med vissa mörkare inslag i kroppen.

Akvariemiljö

Hålls i öppna akvarium med fin sandbotten så att hanarna kan bygga stora sandgropar för lek. Karet bör vara 250 cm och en vattenvolym på över 1100 liter. Om fisken trivs är det en fröjd att titta på arten och de pryder vilket akvarium som helst.

Beteende & lek

De gräver stora sandkratrar dit hanen lockar till sig honan för lek. De är maternala munruvare. Hanarna kan vara mycket aggressiva mot varandra men andra arter ignoreras.

Allmänt

En snabbväxande art som på cirka 1.5 år kan bli ca 23-28cm, och inom tre år når sin vuxna storlek på cirka 40cm. En mycket bra fisk att hålla tillsammans med fiskar ur släktet Petrochromis på grund av liknande matvana och dess närvaro fungerar lugnande på Petrochromisar.


Hela artregistret sponsras av


O_tanganicae02-02-Jacek_Jackiewicz.JPG

hane

Foto: Jacek Jackiewicz

O_tanganicae05-narbild-Jacek_Jackievicz.JPG

närbild

Foto: Jacek Jackiewicz

O_tanganicae02narbild-Jacek_Jackiewicz.JPG

hane, närbild

Foto: Jacek Jackiewicz

Film av: Hans Bergkvist

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Oreochromis tanganicae

Ndole Bay

Film av: LightSearch