Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Peter Havmark
Text: Peter Havmark

Oreochromis tanganicae


Släkte: Oreochromis
Art: tanganicae
Grupp: Udda grupper
Beskrivning: Günther
År: 1894
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis tanganicae, Sarotherodon tanganicae, Petrochromis tanganicae, Tilapia tanganicae, Neotilapia tanganicae
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tangayikasjön vid Ujiji i Tanzania.
Utbredning: Förekommer längs hela Tanganyikasjöns kust och i flodmynningar.

Temperatur
23-28°C
Volym
200 cm & 700 l
Längd
45 cm
pH
7,8-9,3

Naturlig biotop

Frisimmare som förekommer i hela sjön där de lever på grundare ställen med sandbotten och växtlighet. Färgen varierar efter fångstplats och de har en grönrödare färg i södra delen av sjön och blir blåare/kallare i färgen ju längre norrut den lever.

Föda

I vilt tillstånd lever den av organiskt slam och växtplankton. I akvarium fungerar räkmix och malwafers samt växtbaserade pellets. De kräver mycket mat för att inte magras av.

Könsskillnad

Storleksmässigt är det hanen som blir något större och har ett mycket fint färgskimmer medans honan oftast är silvrig med vissa mörkare inslag i kroppen.

Akvariemiljö

Hålls i öppna akvarium med fin sandbotten så att hanarna kan bygga stora sandgropar för lek. Karet bör vara 250 cm och en vattenvolym på över 1100 liter. Om fisken trivs är det en fröjd att titta på arten och de pryder vilket akvarium som helst.

Beteende & lek

De gräver stora grunda sandkratrar dit hanen lockar till sig honan för lek. De är maternala munruvare. Hanarna kan vara mycket aggressiva mot varandra men andra arter ignoreras.

Allmänt

En snabbväxande art som på cirka 1.5 år kan bli ca 23-28cm, och inom tre år når sin vuxna storlek på cirka 40cm. En mycket bra fisk att hålla tillsammans med fiskar ur släktet Petrochromis på grund av liknande matvana och dess närvaro fungerar lugnande på Petrochromisar.

Litteratur

Günther, Albert C. L. G. 1894. "Descriptions of the reptiles and fishes collected by Mr. E. Coode-Hore on Lake Tanganyika". Proceedings of the Zoological Society of London. v. 1893 (n. 4): pp. 628-632

Borodin, Nikolai A.. 1931. "Some new cichlid fishes from lakes Victoria and Tanganyika, Central Africa". Proceedings of the New England Zoological Club. v. 12, pp. 49-54

Boulenger, George Albert. 1901. "Diagnoses of four new fishes discovered by Mr. J. E. S. Moore in Lakes Albert and Albert Edward". Annals and Magazine of Natural History. vol. 8 (Ser. 7) pp. 12-14

Boulenger, George Albert. 1901. "Les Poissons du Bassin du Congo - Cichlidae". Publication de lEtat Indépendant du Congo. pp. 390-488

Boulenger, George Albert. 1898. "Report on the collection of Fishes made by Mr. J.E.S. Moore in Tanganyika during his Expedition 1895-1896". Transactions of the Zoological Society of London. vol. 15 (n. 1): pp1-38

Brichard, Pierre. 1978. "Un inventaire des poissons du Cap Chipimbi, Lac Tanganyka (Zambie)". Revue de Zoologie et Botanique Africaines

David, Lore. 1936. "Contribution à létude de la faune ichthyologique du lac Tanganyka". Revue de Zoologie et Botanique Africaines. v. 28; n. 2; pp. 149-160

Klett, Vera & A. Meyer. 2002. "What, if anything, is a Tilapia? —mitochondrial ND2 phylogeny of tilapiines and the evolution of parental care systems in the African cichlid fishes". Molecular Biology and Evolution. v. 19(n. 6), pp. 865-883

Muterezi Bukinga, Fidel & M.P.M. Vanhove, M. Van Steenberge, A. Pariselle. 2012. "Ancyrocephalidae (Monogenea) of Lake Tanganyika: III: Cichlidogyrus infecting the worlds biggest cichlid and the non-endemic tribes Haplochromini, Oreochromini and Tylochromini (Teleostei, Cichlidae)". Parasitology Research. v. 111, pp. 2049–2061

Poll, Max. 1956. "Poissons Cichlidae". Exploration hydrobiologique du lac Tanganika (1946-1947) - Résultats scientifiques. pp. 1-619

Regan, Charles Tate. 1920. "The Classification of the Fishes of the Family Cichlidae.-I. The Tanganyika Genera". Annals and Magazine of Natural History. (Ser. 9) v. 5; n. 25; pp. 33-53

Thys van den Audenaerde, Dirk F.E.. 1968. "An annotated bibliography of Tilapia (Pisces, Cichlidae)". Documentation zoologique No. 14, Musée royal dAfrique centrale, Tervuren. I-XI; pp. 1-406

Trewavas, Ethelwynn & G. G. Teugels. 1991. "Danakilia, Oreochromis, Sarotherodon". Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). pp. 75. 307-346; 425-437

Trewavas, Ethelwynn. 1983. "Tilapiine fishes of the genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakilia". Tilapiine fishes of the genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakilia. pp. 1-583

Trewavas, Ethelwynn. 1946. "The types of African cichlid fishes described by Borodin in 1931 and 1936, and of two species described by Boulenger in 1901". Proceedings of the Zoological Society of London. v. 116(n. 2), pp. 240-246


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

O_tanganicae02-02-Jacek_Jackiewicz.JPG

hane

Foto: Jacek Jackiewicz

O_tanganicae05-narbild-Jacek_Jackievicz.JPG

närbild

Foto: Jacek Jackiewicz

O_tanganicae02narbild-Jacek_Jackiewicz.JPG

hane, närbild

Foto: Jacek Jackiewicz

Film av: Hans Bergkvist

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Oreochromis tanganicae

Ndole Bay

Film av: LightSearch

Tongwe


Foto: David Lundvall