Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Oreochromis upembae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Oreochromis upembae


Släkte: Oreochromis
Art: upembae
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Thys van den Audenaerde
År: 1964
Tidigare vetenskapligt namn: Sarotherodon nilotica upembae, Sarotherodon upembae, Tilapia nilotica upembae, Tilapia upembae
Geografiskt område: Vstafrika
Utbredning: Upembaregionen och Lualabafloden i Kongo

Temperatur
Volym
Längd
23 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer