Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Chromidotilapia nana - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anton Lamboj Text:

Chromidotilapia nana


Släkte: Chromidotilapia
Art: nana
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Lamboj
År: 2003
Geografiskt område: Vstafrika
Typlokal: Mougalabafloden vster om Tchibanga i Gabon.
Utbredning: Har bara hittats vidsin typlokal.

Temperatur
24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hona Foto: Anton Lamboj

Fångstplatser
Odlingsformer