Akvariekungen
Övriga afrika - Nordiska Ciklidsällskapet

Övriga afrika

Fakta

Övriga Afrika, till Övriga Afrika räknar vi ciklider från norra och södra Afrika, samt de ciklider som har utbredning över flera områden. Till de senare hör främst tilapiiner. Södra Afrika, till södra Afrika räknar vi södra Namibia, Botswana, Sydafrika, Swaziland och Lesotho. Chetia, Hemichromis, Oreochromis, Pseudocrenilabrus, Pharyngochromis, Sargochromis, Serranochromis, Thoracochromis och Tilapia är exempel på släkten i södra Afrika. Det som ciklidmässigt imponerar i detta område är en divers grupp av ciklider som med största sannolikhet har sitt ursprung ur en artflock från en numera uttorkad gigantisk sjö, Paleo-Makgadikgadisjön. Sjön som var lika stor som Viktoriasjön och dubbelt så stor som Malawisjön torkade ut för 2000 år sedan. Denna grupp av haplochrominer kallas serranochrominer. Artflocken hade kanske lika stor mångfald av haplochrominer som Malawi- och Viktoriasjön. Söderut så tunnas ciklidfaunan ut eftersom att det blir för kallt för ciklider. Den består endast av de pankontinentala tilapiinerna som vi finner över hela Afrika. Längst söderut så finns det inga ciklider. Norra Afrika, till Norra Afrika räknar vi Mauretanien, Västsahara, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen och västra Egypten fram till Nilen samt de delar av andra länder som hör till Saharaöknen. Det finns inte mycket sötvatten i detta område och därför inte speciellt många ciklider. De som finns är främst några de vanliga panafrikanska bräckvattenstilapiinerna. I Saharaöknen så finns det endast ciklider i del oaser. Sarotherodon melanotheron heudelotii är en bräckvattenstilapiin som endast finns från Mauritanien ner till Guinea. Haplochromis desfontainii är endemisk för Algeriet och Tunisien.
Sponsrad av
De panafrikanska tilapiinerna, med tanke på dessa arters extrema ekonomiska och människliga betydelse så ägnar akvarister dem alltför lite intresse, även om de förstås inte behöver hålla dem i sina akvarier. Arterna som finns över hela Afrika är alla tilapiiner. Kända exempel är Oreochromis mossambicus och Tilapia zilli. Många av dessa är extremt viktiga matfiskar, kanske de viktigaste i världen. De har därför inplanterats över hela den tropiska världen. De är även väldigt viktiga i fiskodlingar och går att föda upp på växtmaterial och avfall. Därmed sker det inget egentligt resursslöseri. Tilapia (ett samlingsnamn för tilapiiner främst Oreochromis, Sarotherodon och Tilapia) har till och med kallats för ”a world saviour” eftersom att de går odla med mycket små utsläpp och uttag ur andra ekosystem. Baksidan är att introduceringen av dessa arter på vissa ställen, t ex Madagaskar, har haft en mycket negativ effekt på den inhemska faunan. Det finn planer på att plantera in dem i Nicaraguas kratersjöar vilket skulle kunna leda till en lokal ekologisk katastrof. Andra panafrikanska arter, Hemichromis innehåller flera arter med stor utbredning, både i rödciklidgruppen och i gruppen med de större arterna. Ett annat exempel är Pseudocrenilabrus philander. De ciklider som finns i Malawi och Tanganyikasjon, men även i intilliggande floder, har däremot placerats i respektive sjö. Litteraturtips: Lamboy (2004). The cichlid fishes of western Africa. Tar upp många av arterna som finns i den här avdelningen. Joyce med fler (2005). An extant cichlid fish radiation emerged in an extinct Pleistocene lake.

Utbredning

Övriga afrika
Övriga Afrika

FångstplatserArter inom området

Image
© Anton Lamboj
Temperatur 24-30°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 13 cm
pH 8-10,5
Image
Temperatur 30-43°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 12 cm
pH 7,5-10
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 8-10,5
Image
© Katie Woodhouse
Temperatur 23-27°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 20 cm
pH 7.5-8
Image
© Greg Steeves
Astatotilapia desfontainii
Blåläppand munruvare, Blaulippenmaulbrüter
Temperatur
Volym
Längd 17 cm
pH
Image
Temperatur 20-25°C
Volym 120 cm & 250 l
Längd 12 cm
pH 7-8
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 24-28°C
Volym 200 cm & 900 l
Längd 45 cm
pH 6-8
Image
© Jan Sørensen
Temperatur 24-38°C
Volym 250 cm & 1500 l
Längd 50 cm
pH 6-9
Image
Temperatur 23 – °C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 6.7 cm
pH 7.4 –
Image
Temperatur 25-31°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 12 cm
pH 8-10
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 25-31°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 12 cm
pH 8-9
Image
© Olaf Pronk
Oreochromis andersonii

Fläcktilapia, Trefläcking Tilapia, Three spotted Tilapia

Temperatur 18-33°C
Volym 250 cm & 1500 l
Längd 65 cm
pH 6-8
Image
Oreochromis aureus
Guldtilapia, Blå Tilapia
Temperatur
Volym
Längd 50 cm
pH
Image
© Hans van Heusden
Temperatur 25-29°C
Volym 200 cm & 960 l
Längd 55 cm
pH 6-7
Image
© Albin Ekenberg
Oreochromis mossambicus
Natalciklid, Mozambiquetilapia
Temperatur 17-35°C
Volym 150 cm & 500 l
Längd 50 cm
pH 6.5-8
Image
© Ola Svensson
Oreochromis "hybrid"
Tilapia, ND 41, Florida red, hybridtilapia
Temperatur
Volym
Längd 75 cm
pH
Image
Temperatur 19-24°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 95 cm
pH 7,5-8,5
Image
Temperatur 23-28°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 9 cm
pH 7,5-8,5
Image
Temperatur 19-24°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 10 cm
pH 7,5-8
Image
Temperatur 21-27°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 10 cm
pH 7,5-9
Image
Temperatur 18-24°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 9 cm
pH 6,7-7,3
Image
© Kjell Nilsson
Pseudocrenilabrus philander
Liten egyptisk munruvare, sydlig munruvare, Southern Mouth-Brooder
Temperatur 22-25°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 13 cm
pH 6,5-8
Image
© Anton Lamboj
Sarotherodon galilaeus galilaeus
Petrusfisk, Mangotilapia, Mango Tilapia, St. Peters Fish
Temperatur
Volym
Längd 40 cm
pH
Image
© Olaf Pronk
Temperatur 23-28°C
Volym 200 cm & 1000 l
Längd 40 cm
pH 6-7,5
Image
© Adrian Indermaur
Serranochromis macrocephalus
Purpleface Largemouth, Molumbo, Njenga, Njenja
Temperatur 23-29°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 40 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur 23-28°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 8 cm
pH 6-7,5
Image
© Michel Keijman
Temperatur 23-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 10 cm
pH 6-7,5
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 23-29°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 25 cm
pH 6-7,5