Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Alcolapia alcalicus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anton Lamboj Text:

Alcolapia alcalicus


Släkte: Alcolapia
Art: alcalicus
Grupp: vriga Afrika
Beskrivning: Hilgendorf
År: 1905
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia alcalica, Sarotherodon alcalica, Oreochromis alcalicus
Geografiskt område: vriga Afrika
Typlokal: Natronsjn
Utbredning: Natronsjn i Kenya och Tanzania

Temperatur
24-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer

Foto: SEIconservation

Lek i akvarium @Acuario de Zaragoza


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Anton Lamboj

munruvande
Hona munruvande Foto: Anton Lamboj

Fångstplatser
Odlingsformer