Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anton Lamboj
Text:

Alcolapia alcalicus


Släkte: Alcolapia
Art: alcalicus
Grupp: Övriga Afrika
Beskrivning: Hilgendorf
År: 1905
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia alcalica, Sarotherodon alcalica, Oreochromis alcalicus
Geografiskt område: Övriga Afrika
Typlokal: Natronsjön
Utbredning: Natronsjön i Kenya och Tanzania

Temperatur
24-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
13 cm
pHHela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Anton Lamboj

munruvande

Hona munruvande

Foto: Anton Lamboj

A alcalica, A. ndalalani & A. latilabris äter i naturen Film av: Margaret Kalacska
Lek i akvarium @Acuario de Zaragoza Film av: SEIconservation

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem