Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Alcolapia grahami
Magaditilapia


Släkte: Alcolapia
Art: grahami
Grupp: Övriga Afrika
Beskrivning: Boulenger
År: 1912
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia grahami, Tilapia mossambica, Oreochromis alcalicus grahami, Sarotherodon alcalicus grahami
Populärnamn: Magaditilapia
Geografiskt område: Övriga Afrika
Typlokal: Lake Magadi, Kenya
Utbredning: Lake Magadi, Little Magavi samt Lake Nakuru där den är introducerad.

Temperatur
30-43°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-1

Naturlig biotop

Magadi tilapia (Alcolapia grahami) as a model species. This small-bodied cichlid fish has evolved to tolerate extreme water conditions (salinity: ~60% seawater, pH above 10, titration alkalinity > 300 mM, osmolality = 525 mOsm, and temperatures often exceeding 40 °C) in the Lake Magadi basin, Kenya.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem