Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök
Viktoriasjön och Östafrika - Nordiska Ciklidsällskapet

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Viktoriasjön och Östafrika

Område: Viktoriasjön och Östafrika
Viktoriasjön
Ytvattentemp: 21-28ºC
pH: 6.0-9.0<
dh: 2-8
Konduktivitet: 60-145 µS
Diameter: 305km
Total kuststräcka 3 440 km
Yta: 69 000km²
Största djup: 85 m

Kivusjön
Ytvattentemp: 20 ºC
pH: 9.1-9.5
Konduktivitet: 100 µS
Yta: 2 370 km²
Största djup: 496 m

Edwardsjön
Ytvattentemp: 22-25ºC
pH: 8.8-9.1
Konduktivitet: 900 µS
Yta: 2 325 km²
Största djup: 112 m

Georgesjön
Ytvattentemp: 23-35ºC
pH: 8,5-9,9
Konduktivitet: 165-205 µS
Yta: 270 km²
Största djup: 7 m

Albertsjön
Ytvattentemp: 24-31ºC
pH: 8,4-9,5
Konduktivitet: 675-730 µS
Yta: 5 300 km²
Största djup: 58 m

Kyogasjön
Ytvattentemp: 24-31ºC
pH: 7,6-9,0
Konduktivitet: 90-200 µS
Yta: 1 720km²
Största djup: 10 m

Fakta

Förutom de två i ciklidkretsar betydligt mer kända sjöarna Malawi och Tanganyika, finns det ytterligare några sjöar i Great Rift Valley som är intressanta för oss ciklidister. Nedan beskrivs de lite mer ingående. Sjöar och vattendrag innehåller Haplochromider, Tilapiiner och på vissa håll Hemichromis. I många av sjöarna finns det liksom i de stora sjöarna haplochromida artflockar. Sodasjön Magadi har en liten tilapiin artflock.

Viktoriasjön, eller Victoria Nyanza är världens tredje största sjö med en yta på ca 69 000 km², det är ungefär lika mycket som Skåne, Halland, Blekinge och Småland tillsammans!

Sjön är 395 km från norr till söder och 340 km bred på det bredaste avsnittet. Det största djupet är ca 85 meter medan medeldjupet är 20 m, vattenytan ligger 1 134 meter över havsnivån. Sjön gränsar till länderna Uganda, Tanzania samt Kenya och korsas i den norra delen av ekvatorn.

I början av 60-talet inplanterades Nilabborre (Lates niloticus) i Viktoriasjön i hopp om att gynna det kommersiella fisket och för att skapa bättre förutsättningar för sportfisketurism. Tyvärr orsakade inplaneringen en ekologisk katastrof eftersom Nilabborren har konkurrerat ut många naturliga fiskarter. Före inplateringen tror man att artikedommen hos sjöns ciklider var lika stor som i Malawisjön (Seehausen 1992). Idag återstår uppskattningsvis omkring 300 arter varav många är starkt hotade. Några arter har räddats tillfälligt eftersom som de hålls och odlas i akvarium, andra har försvunnit helt. Ett annat problem är inplanteringen av Vattenhyacint (Eichhornia crassipes) som gjorts här och i många Afrikanska vattendrag. Vattenhyacinten växer okontrollerbart och täcker allt större del av sjöns yta vilket i sin tur försvårar fisket efter Nilaborren, dessutom förbrukar den stora mängder syre från vattnet. Kivusjön har en yta på 2 370 km² och ett maxdjup på 485 meter. Den är belägen 1 459 meter över havsnivån på gränsen mellan DR Kongo och Rwanda. I söder avvattnas sjön genom Ruzizi-floden till Tanganyikasjön som ligger 100 km söderut. Det finns uppskattningsvis ett 20-tal ciklidarter i Kivusjön varav merparten är endemiska. Väldigt få av dem har exporterats, ett par exempel är Haplochromis graueri och Haplochromis paucidens.

Edwardsjön är belägen på 912 meter över havsnivån och korsas av gränsen mellan DR Kongo och Uganda. Den har en yta på 2 325 km² och ett största djup på 112 meter medan medeldjupet är 17 meter. Det har exporterats flera intressanta ciklider från sjön.

Georgesjön har en yta på 270 km² och ett maxdjup på 4 meter, medeldjupet är omkring 2 meter. Den är belägen 914 meter över havsnivån i den västra delen av Uganda och korsas av ekvatorn. Temperaturen i sjön varierar mellan 23-35°C och med ett pH på 9.3-9.9 Den 36 km långa och 1 km breda naturliga Kazinga kanalen föbinder sjön med den betydligt större Edwardsjön. Man har hittat ett 20-tal ciklidarter i sjön varav flertalet är endemiska. Den ciklid från Georgesjön som oftast förekommer i handeln Haplochromis limax.

Albertsjön har en yta på 5 300 km² och ett maxdjup på 51 meter, medeldjupet är 25 meter. Vattenytan ligger 619 meter över havsnivån. Sjön är 150 km från norr till söder och 35 km bred på det bredaste avsnittet. Här förekommer Nilabborren naturligt och är därför inget direkt hot mot sjöns ciklider.

Kyogasjön som ligger norr om Viktoriasjön i Uganda har en yta på 1 720 km², den är belägen 914 meter över havsnivån. Det en en grund sjö med ett största djup på 5,7 meter och den är till stora deler träskliknade och igenväxt med papyrus. Kyogasjön avvattnas norrut via Viktorianilen till Albertsjön.

Nilabborre har introducerats men har inte lyckats etablera sig på grund av syrebrist. Alldeles öster om Kyogasjön ligger den ca l km² stora Nawampasasjön, under regnperioden när vattennivån stiger får dessa båda sjöar förbindelse med varandra. Därför förekommer många ciklidarter gemensamt i båda dessa sjöar. En ciklid som ofta förekommer i handeln med det missvisande handelsnamnet viktoriazebra kommer härifrån, den heter egentligen Astatotilapia latifasciata. En annan ciklid som kommer härifrån och som ofta förekommer i handeln är Haplochromis sp. "ruby green".
31.574707-0.549307

Viktoriasjön och Östafrika


Arter inom området

Astatoreochromis alluaudi

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Astatoreochromis
Art: alluaudi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Pellegrin
År: 1904
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis alluaudi, Astatore alluaudi
Handelsnamn: Guldciklid
Typlokal: Viktoriasjön
Utbredning: Viktoria-, Kyoga-, Edward-, George-, Nabugabo-, Kachira- och Nakavalisjön, samt floder och vattendrag som förbinder dessa.

Astatoreochromis straeleni

Foto: Hans van Heusden
Text: David Rejdemyhr
Släkte: Astatoreochromis
Art: straeleni
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Poll
År: 1944
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatoreochromis vanderhorsti, Haplochromis vanderhorsti, Haplochromis straeleni
Handelsnamn: Blåläppad haplochromis
Typlokal: Lukuga river, nära Albertville (Kalemie) i Kongo.
Utbredning: I floder på båda sidor runt norra hälften av Tanganyikasjön vidare upp mot och i Kivusjön. Exakt utbredning ännu inte känd.

Astatotilapia aeneocolor

Foto: Niklas Olsson
Text: Adam Hedman
Släkte: Astatotilapia
Art: aeneocolor
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1973
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis aeneocolor
Handelsnamn: Yellow belly Albert
Typlokal: Georgesjön
Utbredning: Förekommer i Georgesjön, Edwardsjön och Kazingakanalen som förbinder dessa sjöar.

Astatotilapia barbarae

Släkte: Astatotilapia
Art: barbarae
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromisbarbarae
Typlokal: Stranden nära Nasu Point vid Buvuma kanalen.
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia brownae

Släkte: Astatotilapia
Art: brownae
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1962
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis brownae
Typlokal: Entebbe, Viktoriasjön, Uganda.
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia cinerea

Släkte: Astatotilapia
Art: cinerea
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis cinereus, Paratilapia cinerea
Typlokal: Buganga, Viktoriasjön, Uganda
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia dolorosa

Släkte: Astatotilapia
Art: dolorosa
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis dolorosus
Typlokal: Chamburafloden, vilken mynnar ut i Kazinga kanal, Uganda.
Utbredning: Endast känd från Chamburafloden, vilken mynnar ut i Kazinga kanal, Uganda.

Astatotilapia eduardi

Släkte: Astatotilapia
Art: eduardi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1921
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis eduardii
Typlokal: Albertsjön och Edwardsjön, Uganda.
Utbredning: Albertsjön och Edwardsjön

Astatotilapia elegans

Släkte: Astatotilapia
Art: elegans
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis elegans
Utbredning: Edward- och Georgesjön, och Kazinga Kanal, Uganda

Astatotilapia engystoma

Släkte: Astatotilapia
Art: engystoma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis engystoma
Typlokal: Edwardsjön, Östafrika.
Utbredning: Edwardsjön

Astatotilapia lacrimosa

Släkte: Astatotilapia
Art: lacrimosa
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis lacrimosus, Tilapia lacrimosa
Typlokal: Entebbe, Viktorisjön, Uganda
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia latifasciata

Foto: David Hansen
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Astatotilapia
Art: latifasciata
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1929
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatotilapia latifasciatus, Haplochromislatifasciatus
Handelsnamn: Viktoriazebra, Zebra obliquidens
Typlokal: Kyogasjön
Utbredning: Kyoga- och Nawampasasjön

Astatotilapia macrops

Släkte: Astatotilapia
Art: macrops
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1911
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis macrops, Tilapia macrops
Typlokal: Bussu, Viktoriasjön och Jinja, Ripon Falls, Uganda
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia martini

Släkte: Astatotilapia
Art: martini
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia martini, Haplochromis martini
Typlokal: Bunjako, Viktoriasjön, Uganda
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia megalops

Släkte: Astatotilapia
Art: megalops
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis megalops
Typlokal: Windy Bay, Napoleon Gulf, Viktoriasjön, Uganda
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia melanopus

Släkte: Astatotilapia
Art: melanopus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis melanopus
Typlokal: Entebbe och Bunjako, Viktoriasjön.
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia nubila

Foto: Kevin Bauman
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Astatotilapia
Art: nubila
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromisnubilus
Typlokal: Mwanzabukten i södra Viktoriasjön.
Utbredning: En av få haplochromier som inte är endemisk till en enda sjö. Den finns i Viktoria-, Kyoga-, Edward-, George-, Nabugabo-, Kachira-, Nakavali och Kijanebalolasjön, samt i de flodsystem i Uganda som binder samman dessa sjöar.

Astatotilapia pallida

Släkte: Astatotilapia
Art: pallida
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1911
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia pallida,Haplochromis pallidus, Labrochromis pallidus
Typlokal: Jinja
Utbredning: Viktoriasjön

Astatotilapia schubotziella

Släkte: Astatotilapia
Art: schubotziella
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1973
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis schubotziellus
Typlokal: Kankurunga Island, Georgesjön, Uganda.
Utbredning: Georgesjön och Kazingakanal samt troligtvis även Edwardsjön

Astatotilapia velifer

Släkte: Astatotilapia
Art: velifer
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis velifer
Typlokal: Nabugabosjön, Uganda.
Utbredning: Nabugabosjön

Haplochromis acidens

Släkte: Haplochromis
Art: acidens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Psammochromis acidens
Typlokal: Viktoriasjön vid Kisumu Kavirondo Gulf i Kenya.

Haplochromis adolphifrederici

Släkte: Haplochromis
Art: adolphifrederici
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1914
Storlek: 12 cm
Typlokal: Kivusjön.
Utbredning: Endemisk till Kivusjön.

Haplochromis aelocephalus

Släkte: Haplochromis
Art: aelocephalus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1959
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Psammochromis aelocephalus
Typlokal: Viktoriasjön.
Utbredning: Viktoriasjön.

Haplochromis akika

Släkte: Haplochromis
Art: akika
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Lippitsch
År: 2003
Storlek: 8 cm
Typlokal: Georgesjön vid Akika Island.
Utbredning: Förkommer i Georgesjön i Uganda.

Haplochromis altigenis

Släkte: Haplochromis
Art: altigenis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 21 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Harpagchromis altigenis
Typlokal: Viktoriasjön vid Bunjako i Uganda.

Haplochromis ampullarostratus

Släkte: Haplochromis
Art: ampullarostratus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Schraml
År: 2004
Storlek: 8 cm
Typlokal: Kachirasjön vid Luagala i Uganda.
Utbredning: Endemisk till Kachirasjön i Uganda.

Haplochromis angustifrons

Släkte: Haplochromis
Art: angustifrons
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1914
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Gaurochromis angustifrons
Typlokal: Edwardsjön i Uganda.
Utbredning: Edwardsjön, Georgesjön och Kazingakanalen.

Haplochromis annectidens

Släkte: Haplochromis
Art: annectidens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 7 cm
Typlokal: Nabugabosjön i Uganda.
Utbredning: Endemisk till Nabugabosjön.

Haplochromis apogonoides

Släkte: Haplochromis
Art: apogonoides
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 14 cm
Typlokal: Viktoriasjön vid Ekunu Bay i Uganda.

Haplochromis artaxerxes

Släkte: Haplochromis
Art: artaxerxes
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1962
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Harpagochromis artaxerxes
Typlokal: Napoleon Gulf nära Jinja i Viktoriasjön, Uganda.

Haplochromis astatodon

Släkte: Haplochromis
Art: astatodon
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1921
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatotilapia astatodon
Typlokal: Kivusjön.
Utbredning: Kivusjön.

Haplochromis bareli

Släkte: Haplochromis
Art: bareli
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen
År: 1991
Storlek: 13 cm
Typlokal: Viktoriasjön i Mwanza Gulf i Tanzania.

Haplochromis beadlei

Släkte: Haplochromis
Art: beadlei
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paralabidochromis beadlei
Typlokal: Nabugabosjön i Uganda.
Utbredning: Nabugabosjön i Uganda.

Haplochromis boops

Släkte: Haplochromis
Art: boops
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Harpagochromis boops
Typlokal: Viktoriasjön vid Buvama-ön i Uganda.

Haplochromis bullatus

Släkte: Haplochromis
Art: bullatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1938
Storlek: 7 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Thoracochromis bullatus
Typlokal: Albertsjön i Uganda.
Utbredning: Albertsjön i Uganda.

Haplochromis cassius

Släkte: Haplochromis
Art: cassius
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Barel
År: 1978
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Psammochromis cassius
Typlokal: Viktoriasjön vid Mwanza Gulf i Tanzania.

Haplochromis cavifrons

Släkte: Haplochromis
Art: cavifrons
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Hilgendorf
År: 1888
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paratilapia cavifrons, Harpagochromis cavifrons, Hemichromis cavifrons, Pelmatochromis cavifrons
Typlokal: Viktoriasjön.
Utbredning: Viktoriasjön.

Haplochromis chrysogynaion

Släkte: Haplochromis
Art: chrysogynaion
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen
År: 1991
Storlek: 10 cm
Typlokal: Viktoriasjön vid Mikassa Bay på Maisome-ön i Tanzania.

Haplochromis cinctus

Släkte: Haplochromis
Art: cinctus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Enterochromis cinctus
Typlokal: Viktoriasjön nära Mwama-ön i Uganda.

Haplochromis cnester

Släkte: Haplochromis
Art: cnester
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Witte & Witte-Maas
År: 1981
Storlek: 9 cm
Typlokal: Viktoriasjön Nära Nyamatala-ön i norra delen av Mwanza Gulf, Tanzania.

Haplochromis commutabilis

Släkte: Haplochromis
Art: commutabilis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Schraml
År: 2004
Storlek: 11 cm
Typlokal: Kachirasjön i Uganda.
Utbredning: Kachirasjön i Uganda.

Haplochromis crassilabris

Släkte: Haplochromis
Art: crassilabris
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paralabidochromis crassilabris, Paratilapia crassilabris
Typlokal: Viktoriasjön vid Entebbe i Uganda.

Haplochromis crebridens

Släkte: Haplochromis
Art: crebridens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Snoeks, de Vos, Coenen & Thys van den Audenaerde
År: 1990
Storlek: 11 cm
Typlokal: Kivusjön vid Gisenyi i Rwanda.
Utbredning: Kivusjön.

Haplochromis cronus

Släkte: Haplochromis
Art: cronus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1959
Storlek: 14 cm
Typlokal: Viktoriasjön vid Buka Bay i Uganda.

Haplochromis cyaneus

Foto: Greg Steeves
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: cyaneus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen, Bouton & Zwennes
År: 1998
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paralabidochromis cyaneus, Haplochromis sp. blue rockpicker
Typlokal: Makobeön
Utbredning: Södra Viktoriasjön

Haplochromis diplotaenia

Släkte: Haplochromis
Art: diplotaenia
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: regan & Trewavas
År: 1928
Storlek: 11 cm
Typlokal: Viktoriasjön.

Haplochromis empodisma

Släkte: Haplochromis
Art: empodisma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1960
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Gaurochromis empodisma
Typlokal: Viktoriasjön utanför den sydligaste spetsen av Kibibi-ön i Uganda.

Haplochromis erythrocephalus

Släkte: Haplochromis
Art: erythrocephalus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 8 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Enterochromis erythrocephalus
Typlokal: Buvumakanalen söder om Ramafutaön i Viktoriasjön, Uganda.

Haplochromis eutaenia

Släkte: Haplochromis
Art: eutaenia
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan & Trewavase
År: 1928
Storlek: 11 cm
Typlokal: Viktoriasjön.

Haplochromis expectatus

Släkte: Haplochromis
Art: expectatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Schraml
År: 2004
Storlek: 9 cm
Typlokal: Kijanebalolasjön söder om Rakai i Uganda.
Utbredning: Bara känd från typlokalen

Haplochromis flavus

Släkte: Haplochromis
Art: flavus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen, Zwennes & Lippitsch
År: 1998
Storlek: 14 cm
Typlokal: Makobe island
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis fuscus

Släkte: Haplochromis
Art: fuscus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1925
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Neochromis fuscus
Typlokal: Edwardsjön i Uganda.
Utbredning: Edwardsjön i Uganda.

Haplochromis gracilifur

Släkte: Haplochromis
Art: gracilifur
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Vranken, Van Steenberge & Snoeks
År: 2018
Storlek: 16 cm
Typlokal: Lake Edward.
Utbredning: Endemisk till Lake Edward.

Haplochromis gracilior

Släkte: Haplochromis
Art: gracilior
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1914
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis angustifrons gracilior
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis graueri

Släkte: Haplochromis
Art: graueri
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1914
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatotilapia graueri, Psammochromis graueri
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis harpakteridion

Släkte: Haplochromis
Art: harpakteridion
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen
År: 1991
Storlek: 10 cm
Typlokal: Karenia, i närheten av Jinja, Viktoriasjön, Uganda
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis hiatus

Släkte: Haplochromis
Art: hiatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Hoogerhoud & Witte
År: 1981
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Gaurochromis hiatus
Typlokal: Norra delen av Mwanza Gulf på 10.5-11 meters djup
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis insidiae

Släkte: Haplochromis
Art: insidiae
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Snoeks
År: 1994
Storlek: 11 cm
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis iris

Släkte: Haplochromis
Art: iris
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Hoogerhoud & Witte
År: 1981
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Gaurochromis iris
Typlokal: Norra Mwanza Gulf mellan 7-11 meters djup
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis kamiranzovu

Släkte: Haplochromis
Art: kamiranzovu
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Snoeks, Coenen & Thys van den Audenaerde
År: 1984
Storlek: 11 cm
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis kujunjui

Släkte: Haplochromis
Art: kujunjui
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen
År: 1991
Storlek: 12 cm
Typlokal: Standieriön
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis labriformis

Släkte: Haplochromis
Art: labriformis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Nichols & La Monte
År: 1938
Storlek: 7 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia labriforma
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis limax

Foto: Jimmy Sundqvist
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: limax
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatotilapia limax
Utbredning: George- och Edwardsjön samt Kazingakanal som förbinder sjöarna.

Haplochromis lividus

Släkte: Haplochromis
Art: lividus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1956
Storlek: 11 cm
Typlokal: Napoleon Gulf i närheten av Jinja
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis macropsoides

Släkte: Haplochromis
Art: macropsoides
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1973
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatotilapia macropsoides
Typlokal: Kankurungaön, Georgesjön, Uganda.
Utbredning: Georgesjön, Kazinga Kanal samt eventuellt Edwardsjön.

Haplochromis maisomei

Släkte: Haplochromis
Art: maisomei
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen
År: 1991
Storlek: 11 cm
Typlokal: Mikassa Bay, Maisomeön, Victoriasjön, Tanzania
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis malacophagus

Släkte: Haplochromis
Art: malacophagus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Poll & Damas
År: 1939
Storlek: 14 cm
Typlokal: Kibugasjön, i närheten av Edwardsjön
Utbredning: Kibugasjön

Haplochromis microcephalus

Släkte: Haplochromis
Art: microcephalus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Snoeks
År: 1994
Storlek: 10 cm
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis molossus

Släkte: Haplochromis
Art: molossus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Vranken, Van Steenberge & Snoeks
År: 2018
Storlek: 16 cm
Typlokal: Lake Edward.
Utbredning: Lake Edward.

Haplochromis murakoze

Släkte: Haplochromis
Art: murakoze
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Coenen, Snoeks & Thys van den Audenaerde
År: 1984
Storlek: 13 cm
Typlokal: Kivusjön
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis nigripinnis

Släkte: Haplochromis
Art: nigripinnis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1921
Storlek: 8 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Enterochromis nigripinnis
Typlokal: Edwardsjön
Utbredning: Edward- och Georgesjön samt Kazinga Kanal

Haplochromis nigroides

Släkte: Haplochromis
Art: nigroides
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Pellegrin
År: 1928
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatotilapia astatodon nigroides, Haplochromis astatodon nigroides
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis niloticus

Släkte: Haplochromis
Art: niloticus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1959
Storlek: 11 cm
Handelsnamn: Tilapia bayoni
Typlokal: Kakindu, Viktorianilen, Uganda
Utbredning: Viktorianilen

Haplochromis obliquidens

Släkte: Haplochromis
Art: obliquidens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Hilgendorf
År: 1888
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Ctenochromis obliquidens, Chromis obliquidens, Tilapia obliquidens
Utbredning: Viktoriasjön och Viktorianilen.

Haplochromis obtusidens

Släkte: Haplochromis
Art: obtusidens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1928
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Gaurochromis obtusidens
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis occultidens

Släkte: Haplochromis
Art: occultidens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Snoeks
År: 1988
Storlek: 14 cm
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis oligolepis

Släkte: Haplochromis
Art: oligolepis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Lippitsch
År: 2003
Storlek: 10 cm
Typlokal: Entebbe
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis olivaceus

Släkte: Haplochromis
Art: olivaceus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Snoeks, de Vos, Coenen & Thys van den Audenaerde
År: 1990
Storlek: 11 cm
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis oregosoma

Släkte: Haplochromis
Art: oregosoma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1973
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatotilapia oregosoma
Utbredning: Georgesjön och Kazinga kanal.

Haplochromis paropius

Släkte: Haplochromis
Art: paropius
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Enterochromis paropius
Typlokal: Bulago Island, Viktoriasjön, Uganda
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis paucidens

Släkte: Haplochromis
Art: paucidens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1921
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paralabidochromis paucidens, Astatotilapia Paucidens
Utbredning: Endemisk till Kivusjön

Haplochromis phytophagus

Foto: Dave Hansen
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: phytophagus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1966
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Xystichromis phytophagus
Typlokal: Kisumu
Utbredning: Viktoriasjön samt Kanyabolisjön

Haplochromis pitmani

Släkte: Haplochromis
Art: pitmani
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Fowler
År: 1936
Storlek: 7 cm
Typlokal: Kitala
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis pyrrhopteryx

Släkte: Haplochromis
Art: pyrrhopteryx
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen
År: 1991
Storlek: 25 cm
Typlokal: Mwanza Gulf
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis relictidens

Släkte: Haplochromis
Art: relictidens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Vranken, Van Steenberge & Snoeks
År: 2018
Storlek: 16 cm
Typlokal: Lake Edward.
Utbredning: Lake Edward.

Haplochromis riponianus

Foto: Kevin Bauman
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: riponianus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1911
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paralabidochromis riponianus
Typlokal: Jinja
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis rubescens

Släkte: Haplochromis
Art: rubescens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Snoeks
År: 1994
Storlek: 13 cm
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis saxicola

Släkte: Haplochromis
Art: saxicola
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1960
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Psammochromis saxicola
Typlokal: Ramafuta Island, Uganda.
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis scheffersi

Släkte: Haplochromis
Art: scheffersi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Snoeks, De Vos & Thys van den Audenaerde
År: 1987
Storlek: 10 cm
Utbredning: Kivusjön

Haplochromis schubotzi

Foto: Kim Pedersen
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: schubotzi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1914
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Psammochromis schubotzi, Haplochromis angustifrons, Pelmatochromis spekki
Handelsnamn: Schubotz Ciklid
Typlokal: Edwardsjön
Utbredning: Edward- och Georgesjön samt Kazingakanalen

Haplochromis serridens

Släkte: Haplochromis
Art: serridens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1925
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Neochromis serridens
Utbredning: Edwardsjön

Haplochromis simpsoni

Släkte: Haplochromis
Art: simpsoni
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1965
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Gaurochromis simpsoni
Utbredning: Nabugabosjön

Haplochromis sp. "all red"

Foto: Patrick Eriksson
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "all red"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "kyoga flameback", Xystichromis sp. "kyoga flameback"
Handelsnamn: kyoga flameback
Utbredning: Kyoga och Nawampasasjön

Haplochromis sp. "blue obliquidens"

Foto: Kevin Bauman
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "blue obliquidens"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2009
Storlek: 12 cm
Typlokal: test
Utbredning: Endast känd från Makobe Island, Viktoriasjön

Haplochromis sp. "broken bar"

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "broken bar"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis cf. parapius, Enterochromis cf. parapius
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis sp. "fire red"

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "fire red"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "red", Haplochromis sp. "kribensis"
Handelsnamn: red fire, fire
Utbredning: Finns troligvis i större delen av Viktoriasjön

Haplochromis sp. "flameback"

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "flameback"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 13 cm
Utbredning: Norra delen av Viktoriasjön.

Haplochromis sp. "kenya gold"

Foto: Kevin Bauman
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "kenya gold"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 12 cm
Utbredning: Viktoriasjön vid Kenya

Haplochromis sp. "migori river"

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "migori river"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 12 cm
Handelsnamn: Haplochromis sp.
Utbredning: Migori river, Kenya

Haplochromis sp. "red back scraper"

Foto: Michael Persson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "red back scraper"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: ej beskriven
År: 2007
Storlek: 12 cm
Utbredning: Endast känd från Nyegeziviken i norra Mwanzabukten, i södra Viktoriasjön

Haplochromis sp. "red piebald"

Foto: Kevin Bauman
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "red piebald"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paralabidochromis sp. "piebald red fin", Haplochromis sp. "red fin piebald"
Handelsnamn: Piebald redfin
Typlokal: Viktorianilen i närheten av Jinja.
Utbredning: Viktorianilen, Kyoga- och Nawampasasjön.

Haplochromis sp. "ruby green"

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "ruby green"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 13 cm
Utbredning: Nawampasa- och Kyogasjön

Haplochromis sp. "silver stilleto"

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "silver stilleto"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2009
Storlek: 15 cm
Utbredning: Kyoga- och Nawampasasjön

Haplochromis sp. "thick skin"

Foto: Patrick Tawil
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "thick skin"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "44"
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis sp. "tipped blue"

Foto: David Hansen
Text:
Släkte: Haplochromis
Art: sp. "tipped blue"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Yssichromis sp. "tipped blue", Haplochromis sp. "blue tipped", Yssichromis sp. "blue tipped"
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis squamulatus

Släkte: Haplochromis
Art: squamulatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 23 cm
Typlokal: Jinja
Utbredning: Viktorasjön

Haplochromis tanaos

Släkte: Haplochromis
Art: tanaos
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen & Witte
År: 1996
Storlek: 9 cm
Typlokal: Butimba Bay, Mwanza Gulf
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis taurinus

Släkte: Haplochromis
Art: taurinus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lipochromis taurinus
Typlokal: Lake Edward.
Utbredning: Edward- och Georgesjön samt Kazingakanalen.

Haplochromis teunisrasi

Släkte: Haplochromis
Art: teunisrasi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Witte & Witte-Maas
År: 1981
Storlek: 11 cm
Typlokal: Mellan Nyamatala Island och Hippo Island
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis theliodon

Släkte: Haplochromis
Art: theliodon
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1960
Storlek: 12 cm
Utbredning: Viktoriasjön

Haplochromis thereuterion

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Haplochromis
Art: thereuterion
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen & Witte
År: 1996
Storlek: 14 cm
Typlokal: Anchorön
Utbredning: Södra Viktoriasjön

Haplochromis ushindi

Släkte: Haplochromis
Art: ushindi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Van Oijen
År: 2004
Storlek: 25 cm
Typlokal: Centrala delar av Mwanza Bay precis norr om Nyegezi Bay
Utbredning: Södra Viktoriasjön

Haplochromis vicarius

Släkte: Haplochromis
Art: vicarius
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Astatotilapia vicaria
Typlokal: Edwardsjön
Utbredning: Edward- och Georgesjön

Haplochromis vonlinnei

Släkte: Haplochromis
Art: vonlinnei
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen & de Zeeuw
År: 2008
Storlek: 18 cm
Typlokal: Mwanza Gulf
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis guiarti

Släkte: Harpagochromis
Art: guiarti
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Pellegrin
År: 1904
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia guiarti, Astatotilapia guiarti, Haplochromis guiarti, Paratilapia guiarti
Utbredning: Kavirondoviken och Mwanzabukten i Viktoriasjön

Harpagochromis howesi

Släkte: Harpagochromis
Art: howesi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: van Oijen
År: 1992
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis howesi, Prognathochromis howesi
Typlokal: Mushroom Island
Utbredning: Speke och Mwanzabukten

Harpagochromis maculipinna

Släkte: Harpagochromis
Art: maculipinna
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Pellegrin
År: 1913
Storlek: 19 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis maculipinna, Paratilapia maculipinna
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis mentatus

Släkte: Harpagochromis
Art: mentatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1925
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis mentatus
Utbredning: Edwardsjön

Harpagochromis michaeli

Släkte: Harpagochromis
Art: michaeli
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1928
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis michaeli
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis nyanzae

Släkte: Harpagochromis
Art: nyanzae
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1962
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis nyanzae
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis pachycephalus

Släkte: Harpagochromis
Art: pachycephalus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 26 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis pachycephalus
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis paraplagiostoma

Släkte: Harpagochromis
Art: paraplagiostoma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis paraplagiostoma
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis plagiostoma

Släkte: Harpagochromis
Art: plagiostoma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis plagiostoma
Typlokal: Bunjako
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis serranus

Släkte: Harpagochromis
Art: serranus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1925
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis serranus, Paratilapia serranus, Hemichromis serranus

Harpagochromis sp. "big blue hunter"

Släkte: Harpagochromis
Art: sp. "big blue hunter"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 16 cm
Utbredning: Vesiskärgården i Spekebukten i Viktoriasjön

Harpagochromis sp. "bronze"

Släkte: Harpagochromis
Art: sp. "bronze"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 15 cm
Utbredning: Norra Edwardsjön vid Katweviken

Harpagochromis sp. "orange rock hunter"

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Harpagochromis
Art: sp. "orange rock hunter"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 18 cm
Typlokal: Runt Gabalemaöarna i Mwanzabukten i södra Viktoriasjön
Utbredning: Runt Gabalemaöarna

Harpagochromis sp. "pallisa black slick"

Foto: David Hansen
Text:
Släkte: Harpagochromis
Art: sp. "pallisa black slick"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Harpagochromis sp. "golden duck"
Utbredning: Nawampasasjön och även troligen Kyogasjön

Harpagochromis sp. "red eye guiarti"

Släkte: Harpagochromis
Art: sp. "red eye guiarti"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 12 cm
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis sp. "red fin predator"

Släkte: Harpagochromis
Art: sp. "red fin predator"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 18 cm
Utbredning: Norra Edwardsjön vid Katweviken

Harpagochromis sp. "two stripe"

Släkte: Harpagochromis
Art: sp. "two stripe"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 18 cm
Utbredning: Viktoriasjön vid Uganda

Harpagochromis sp. "yellow snout predator"

Släkte: Harpagochromis
Art: sp. "yellow snout predator"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 18 cm
Utbredning: Norra Edwardsjön vid Katweviken

Harpagochromis spekii

Släkte: Harpagochromis
Art: spekii
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 24 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Pelmatochromis spekii, Haplochromis spekii
Typlokal: Bunyaki
Utbredning: Viktoriasjön och Viktorianilen

Harpagochromis squamipinnis

Släkte: Harpagochromis
Art: squamipinnis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1921
Storlek: 22 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis squamipinnis
Utbredning: George- och Edwardsjön samt Kazingakanalen

Harpagochromis thuragnathus

Släkte: Harpagochromis
Art: thuragnathus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 22 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis thuragnathus
Typlokal: Buvuma island
Utbredning: Viktoriasjön

Harpagochromis victorianus

Släkte: Harpagochromis
Art: victorianus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Pellegrin
År: 1904
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paratilapia victoriana, Haplochromis victorianus
Typlokal: Kavirondo Bay
Utbredning: Viktoriasjön

Hoplotilapia retrodens

Släkte: Hoplotilapia
Art: retrodens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Hilgendorf
År: 1888
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paratilapia retrodens, Hemichromis retrodens
Typlokal: Ukerewe Island
Utbredning: Viktoriasjön

Labrochromis humilior

Släkte: Labrochromis
Art: humilior
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1911
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia humilior, Haplochromis humilior
Typlokal: Kakindu, Viktorianilen
Utbredning: Viktoriasjön och Viktorianilen

Labrochromis ishmaeli

Foto: Kevin Bauman
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Labrochromis
Art: ishmaeli
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis ishmaeli
Typlokal: Bunjako, Viktoriasjön
Utbredning: Viktoriasjön

Labrochromis mylergates

Släkte: Labrochromis
Art: mylergates
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Barel
År: 1978
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplcohromis mylergates
Typlokal: Spekebukten väster om Nafubaön i Viktoriasjön
Utbredning: Viktoriasjön

Labrochromis mylodon

Släkte: Labrochromis
Art: mylodon
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1973
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis mylodon
Utbredning: Edward- och Georgesjöarna samt Kazingakanalen

Labrochromis pharyngomylus

Släkte: Labrochromis
Art: pharyngomylus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1929
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochomis pharyngomylus
Utbredning: Viktoriasjön

Labrochromis placodus

Släkte: Labrochromis
Art: placodus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Poll & Damas
År: 1939
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis placodus
Utbredning: Molindifloden i närheten av Kibugasjön

Labrochromis ptistes

Släkte: Labrochromis
Art: ptistes
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Barel
År: 1978
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis ptistes
Typlokal: Spekebukten, nordöst om Tefuön i Viktoriasjön
Utbredning: Viktoriasjön

Labrochromis teegelaari

Släkte: Labrochromis
Art: teegelaari
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Barel
År: 1978
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis teegelaari
Utbredning: Viktoriasjön

Lipochromis cryptodon

Släkte: Lipochromis
Art: cryptodon
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1959
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis cryptodon
Handelsnamn: black flash
Typlokal: Viktoriasjön vid en strand nära Nasu, Buvumakanalen i Uganda.
Utbredning: Viktoriasjön

Lipochromis maxillaris

Släkte: Lipochromis
Art: maxillaris
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1928
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis maxillaris
Typlokal: Emin Pasha Bay
Utbredning: Viktoriasjön

Lipochromis melanopterus

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Lipochromis
Art: melanopterus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1928
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis melanopterus
Utbredning: Viktoriasjön

Lipochromis microdon

Släkte: Lipochromis
Art: microdon
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 17 cm
Utbredning: Viktoriasjön

Lipochromis obesus

Släkte: Lipochromis
Art: obesus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 19 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Pelmatochromis obesus, Haplochromis obesus
Utbredning: Viktoria- och Kwaniasjön

Lipochromis parvidens

Släkte: Lipochromis
Art: parvidens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1911
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis parvidens
Utbredning: Viktoriasjön

Lipochromis sp. "matumbi hunter"

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Lipochromis
Art: sp. "matumbi hunter"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 14 cm
Typlokal: Matumbiön i södra Mwanzabukten i södra Viktoriasjön.
Utbredning: Endemisk till Matumbiön, det misstänks dock att den har haft en större spridning tidigare.

Lipochromis sp. "parvidens red"

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Lipochromis
Art: sp. "parvidens red"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 20 cm
Utbredning: Kyoga och Nawampasasjön

Lipochromis sp. "parvidens shovelmouth"

Släkte: Lipochromis
Art: sp. "parvidens shovelmouth"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 18 cm
Utbredning: Kyoga och Nawampasasjön

Lithochromis rubripinnis

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Lithochromis
Art: rubripinnis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen, Lippitsch & Bouton
År: 1998
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp.
Handelsnamn: blue pseudonigricans
Typlokal: Python Island 3-4 meters djup.
Utbredning: Endemisk till Mwanzabukten i Viktoriasjön

Lithochromis rufus

Foto: Patrick Eriksson
Text:
Släkte: Lithochromis
Art: rufus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Lippitsch
År: 1998
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. red pseudonigricans
Handelsnamn: red pseudonigricans
Typlokal: Shadi rocks
Utbredning: Endemisk till Mwanzabukten i Viktoriasjön

Lithochromis xanthopteryx

Foto: David Hansen
Text:
Släkte: Lithochromis
Art: xanthopteryx
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Bouton
År: 1998
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp.
Handelsnamn: black pseudonigrans
Typlokal: Capri Point på 3-4 meters djup.
Utbredning: Endemisk till Mwanzabukten i Viktoriasjön

Macropleurodus bicolor

Släkte: Macropleurodus
Art: bicolor
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis bicolor, Paratilapia bicolor
Typlokal: Bunjako, Viktoriasjön, Uganda
Utbredning: Viktoriasjön

Mbipia lutea

Foto: Kevin Bauman
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Mbipia
Art: lutea
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Bouton
År: 1998
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "carp"
Handelsnamn: carp
Typlokal: Mafwinki island
Utbredning: Bara känd från Spekebukten och Sengeremaområdet i Viktoriasjön

Mbipia mbipi

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Mbipia
Art: mbipi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Lippitsch & Bouton
År: 1998
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "copper black", Xystichromis sp. "copper black", Haplochromis "mbita red anal", Haplochromis sp. "velvet black speke gulf"
Handelsnamn: copper black
Typlokal: Makobe island
Utbredning: Sydöstra Viktoriasjön

Neochromis gigas

Släkte: Neochromis
Art: gigas
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Lippitsch
År: 1998
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Neochromis sp. giant scraper
Typlokal: Makobe Island
Utbredning: Viktoriasjön

Neochromis greenwoodi

Foto: Kevin Bauman
Text:
Släkte: Neochromis
Art: greenwoodi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Bouton
År: 1998
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "velvet black"
Typlokal: Mwanzabukten i Viktoriasjön
Utbredning: Viktoriasjön

Neochromis nigricans

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Neochromis
Art: nigricans
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis nigricans, Tilapia nigricans, Neochromis sp.
Utbredning: Viktoriasjön och Viktorianilen

Neochromis omnicaeruleus

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Neochromis
Art: omnicaeruleus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Bouton
År: 1998
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis omnicaeruleus, Haplochromis sp.
Handelsnamn: Blue scraper
Typlokal: Makobe island
Utbredning: Sydöstra delarna av Viktoriasjön

Neochromis rufocaudalis

Foto: Kevin Bauman
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Neochromis
Art: rufocaudalis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Bouton
År: 1998
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Neochromis nigricans
Handelsnamn: Viktoriatropheus
Typlokal: Bwiruön
Utbredning: Viktoriasjön

Neochromis simotes

Släkte: Neochromis
Art: simotes
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1911
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis simotes, Tilapia simotes
Utbredning: Norra Viktoriasjön i närheten av Jinja, finns även en bit in i Viktorianilen.

Neochromis sp. "bihiru scraper"

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Neochromis
Art: sp. "bihiru scraper"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2009
Storlek: 15 cm
Utbredning: Bihiruön, Viktoriasjön

Neochromis sp. "madonna"

Foto: Greg Steeves
Text:
Släkte: Neochromis
Art: sp. "madonna"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 10 cm
Utbredning: Kyoga- samt Nawampasasjön

Oreochromis esculentus

Foto: Mark Smith
Text: David Rejdemyhr
Släkte: Oreochromis
Art: esculentus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Graham
År: 1928
Storlek: 55 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia esculenta, Tilapia eduardiana, Tilapia variabilis, Tilapia galilaea, Sarotherodon esculentus, Tilapia sp. "ngege" (nomen nudem)
Handelsnamn: Singidia Tilapia, Savoury Ciklid, Ngege (av fiskare)
Typlokal: Viktoriasjön
Utbredning: Viktoriasjöns norra och östra del samt omkringliggande sjöar och vattendrag, Uganda och Kenya. Även i Viktorianilen ovan Murchisonfallen och Malabafloden i Uganda.

Oreochromis leucostictus

Släkte: Oreochromis
Art: leucostictus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 40 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Sarotherodon leucostictus, Sarotherodon leucostictum, Sarotherodon leucosticta, Tilapia leucosticta
Utbredning: Albert-, George- och Edwardsjön samt omkringliggande vattendrag. Även introducerad i Viktoriasjön

Oreochromis niloticus eduardianus

Släkte: Oreochromis
Art: niloticus eduardianus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1912
Storlek: 55 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia eduardiana, Tilapia nilotica eduardiana
Utbredning: Albertnilen, Albert-, Edward-, George-, Kivu- och Tangayikasjön. Samt Ruzuzifloden även introducerad i ett strot antal vattendrag i Uganda och Rwanda.

Oreochromis variabilis

Foto: Kevin Bauman
Text:
Släkte: Oreochromis
Art: variabilis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 40 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia variabilis, Sarotherodon variabilis, Nyasalapia variabilis
Handelsnamn: Viktoriatilapia
Typlokal: Viktoriasjön
Utbredning: Viktoria-, Kyoga-, Kwania- och Salisburysjön, Viktorianilen uppströms Murchisonfallen.

Paralabidochromis chilotes

Foto: Michael Persson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Paralabidochromis
Art: chilotes
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1911
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis chilotes
Handelsnamn: Viktoriatjockläpp
Typlokal: Jinja, Ripon Falls
Utbredning: Viktoriasjön

Paralabidochromis chromogynos

Foto: Patrick Eriksson
Text:
Släkte: Paralabidochromis
Art: chromogynos
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1959
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis chromogynos
Typlokal: Viktoriasjön vid Napoleon Gulf nära Jinja i Uganda.

Paralabidochromis labiatus

Släkte: Paralabidochromis
Art: labiatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1933
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis labiatus
Utbredning: Edward- och Georgesjön samt Kazingakanalen

Paralabidochromis plagiodon

Släkte: Paralabidochromis
Art: plagiodon
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan & Trewavas
År: 1928
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis plagiodon
Typlokal: Sesse Islands
Utbredning: Viktoriasjön

Paralabidochromis sauvagei

Foto: Josefin Borglin
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Paralabidochromis
Art: sauvagei
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: ej beskriven
År: 2008
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paralabidochromis sp. "rock kribensis", Haplochromis sauvagei
Handelsnamn: rockkribensis
Utbredning: Hela Viktoriasjön

Paralabidochromis victoriae

Släkte: Paralabidochromis
Art: victoriae
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1956
Storlek: 9 cm
Utbredning: Viktoriasjön

Platytaeniodus degeni

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Platytaeniodus
Art: degeni
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis jeanneli, Astatotilapia jeanneli
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis arcanus

Släkte: Prognathochromis
Art: arcanus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis arcanus
Typlokal: Viktoriasjön söder om Nsadzi-ön i Uganda.

Prognathochromis argenteus

Släkte: Prognathochromis
Art: argenteus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 21 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis argenteus
Typlokal: Viktoriasjön vid Bunjako i Uganda.

Prognathochromis bartoni

Släkte: Prognathochromis
Art: bartoni
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1962
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis bartoni
Typlokal: Viktoriasjön vid Ekunu Bay i Uganda.

Prognathochromis bayoni

Släkte: Prognathochromis
Art: bayoni
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1909
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paratilapia bayoni, Haplochromis bayoni
Typlokal: Viktoriasjön vid Sesse-ön i Uganda.

Prognathochromis chlorochrous

Släkte: Prognathochromis
Art: chlorochrous
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis chlorochrous
Typlokal: Viktoriasjön mellan Nsadzi-ön och fastlandet i Uganda.

Prognathochromis crocopeplus

Släkte: Prognathochromis
Art: crocopeplus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Barel
År: 1978
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis crocopeplus
Typlokal: Viktoriasjön i Speke Gulf mellan Nafuba och Tefu-ön, Tanzania.

Prognathochromis cryptogramma

Släkte: Prognathochromis
Art: cryptogramma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis cryptogramma
Typlokal: Viktoriasjön vid Bulago-Tavu bank i Uganda.

Prognathochromis decticostoma

Släkte: Prognathochromis
Art: decticostoma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis decticostoma
Typlokal: Viktoriasjön söder om Nsadziön i Uganda.
Utbredning: Victoriasjön

Prognathochromis dentex

Släkte: Prognathochromis
Art: dentex
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis dentex
Typlokal: Viktoriasjön vid Sesse-ön.

Prognathochromis dichrourus

Släkte: Prognathochromis
Art: dichrourus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 19 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis dichrourous
Typlokal: Viktoriasjön vid Buganga i Uganda.

Prognathochromis dolichorhynchus

Släkte: Prognathochromis
Art: dolichorhynchus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis dolychorhynchus
Typlokal: Viktoriasjön vid Murchison-ön i Uganda.

Prognathochromis estor

Släkte: Prognathochromis
Art: estor
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1929
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis estor
Typlokal: Viktoriasjön.

Prognathochromis flavipinnis

Släkte: Prognathochromis
Art: flavipinnis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis flavipinnis
Typlokal: Viktoriasjön vid Buganga.

Prognathochromis gilberti

Släkte: Prognathochromis
Art: gilberti
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis gilberti
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis gowersii

Släkte: Prognathochromis
Art: gowersii
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1928
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis gowersii
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis longirostris

Släkte: Prognathochromis
Art: longirostris
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Hilgendorf
År: 1888
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis longirostris
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis macrognathus

Släkte: Prognathochromis
Art: macrognathus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis macrognathus
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis mandibularis

Släkte: Prognathochromis
Art: mandibularis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1962
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis mandibularis
Typlokal: Jinja
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis melichrous

Släkte: Prognathochromis
Art: melichrous
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis melichrous
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis mento

Släkte: Prognathochromis
Art: mento
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis mento

Prognathochromis nanoserranus

Släkte: Prognathochromis
Art: nanoserranus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Barel
År: 1978
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis nanoserranus
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis nigrescens

Släkte: Prognathochromis
Art: nigrescens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Pellegrin
År: 1909
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis nigrescens
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis paraguiarti

Släkte: Prognathochromis
Art: paraguiarti
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis paraguiarti
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis pellegrini

Släkte: Prognathochromis
Art: pellegrini
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis pellegrini
Typlokal: Entebbe
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis percoides

Släkte: Prognathochromis
Art: percoides
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis percoides
Typlokal: Entebbe
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis perrieri

Foto: Greg Steeves
Text:
Släkte: Prognathochromis
Art: perrieri
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Pellegrin
År: 1909
Storlek: 7 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis perrieri
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis plutonius

Släkte: Prognathochromis
Art: plutonius
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Barel
År: 1978
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis plutonius
Typlokal: Speke Gulf, mellan Nafuba- och Tefu Island
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis prognathus

Släkte: Prognathochromis
Art: prognathus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Pellegrin
År: 1904
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis prognathus
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis pseudopellegrini

Släkte: Prognathochromis
Art: pseudopellegrini
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis pseudopellegrini
Typlokal: Pilkington Bay
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis sulphureus

Släkte: Prognathochromis
Art: sulphureus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Barel
År: 1978
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sulphureus
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis tridens

Släkte: Prognathochromis
Art: tridens
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan & Trewavas
År: 1928
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn:
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis tyrianthinus

Släkte: Prognathochromis
Art: tyrianthinus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis tyrianthinus
Typlokal: Norr om Nsadzi Island
Utbredning: Viktoriasjön

Prognathochromis venator

Släkte: Prognathochromis
Art: venator
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1965
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis venator
Utbredning: Nabugabosjön

Prognathochromis vittatus

Släkte: Prognathochromis
Art: vittatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1901
Storlek: 22 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis vittatus, Paratilapia vittata
Utbredning: Kivusjön

Prognathochromis worthingtoni

Släkte: Prognathochromis
Art: worthingtoni
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1929
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis worthingtoni, Harpagochromis worthingtoni
Utbredning: Kyogasjön

Prognathochromis xenostoma

Släkte: Prognathochromis
Art: xenostoma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis xenostoma
Utbredning: Viktoriasjön

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Pseudocrenilabrus
Art: multicolor victoriae
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seegers
År: 1990
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudocrenilabrus sp. "baria red"
Handelsnamn: Dvärgviktoriamunruvare
Utbredning: Nilens flodsystem, Lake Albert, Semliki River, Lake Victoria och Kyoga, Malawa och Aswa River, Lake George, Lake Nabugabo, Lake Kachira, Kijanebalola och Nakavali som ligger mellan Lakes Edward och Victora. Samt floder och sjöar i Uganda inklusive Lake Albert flodområde. Saknas i Lake Turkana.

Ptyochromis fischeri

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Ptyochromis
Art: fischeri
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seegers
År: 2008
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Ptyochromis sauvagei, Haplochromis sauvagei
Typlokal: Majita Bay, Victoriasjön, halvvägs i en linje mellan Musoma och Ukerewe Island, Tanzania.
Utbredning: Viktoriasjön

Ptyochromis granti

Släkte: Ptyochromis
Art: granti
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1906
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis granti, Paratilapia granti
Utbredning: Viktoriasjön

Ptyochromis prodromus

Släkte: Ptyochromis
Art: prodromus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis prodromus
Utbredning: Viktoriasjön

Ptyochromis sp. "hippo point salmon"

Foto: Patrick Eriksson
Text:
Släkte: Ptyochromis
Art: sp. "hippo point salmon"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 14 cm
Utbredning: Östra delen av Viktoriasjön

Ptyochromis sp. "red tail sheller"

Foto: Kevin Bauman
Text: David Rejdemyhr
Släkte: Ptyochromis
Art: sp. "red tail sheller"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "red tail sheller", Platytaeniodus sp. "red tail sheller"
Utbredning: Hippo point, Viktoriasjön

Ptyochromis xenognathus

Foto: Jeff Dubosc
Text:
Släkte: Ptyochromis
Art: xenognathus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1957
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis xenognathus
Typlokal: Entebbe
Utbredning: Viktoriasjön

Pundamilia azurea

Foto: Katie Woodhouse
Text:
Släkte: Pundamilia
Art: azurea
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Lippitsch
År: 1998
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. blue nyererei
Typlokal: Ruti Island på 6 meters djup
Utbredning: Södra Viktoriasjön

Pundamilia igneopinnis

Foto: Katie Woodhouse
Text:
Släkte: Pundamilia
Art: igneopinnis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Lippitsch
År: 1998
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp.

Pundamilia macrocephala

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Pundamilia
Art: macrocephala
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Bouton
År: 1998
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp.
Handelsnamn: deepwater
Utbredning: Speke- och Mwanzagulf

Pundamilia nyererei

Foto: Kevin Bauman
Text: Kjell Fohrman
Släkte: Pundamilia
Art: nyererei
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Witte-Maas & Witte
År: 1985
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis nyererei
Handelsnamn: Nyerereciklid
Typlokal: Mwanza Gulf
Utbredning: Viktoriasjön, Afrika

Pundamilia pundamilia

Foto: Katie Woodhouse
Text: Ola Svensson
Släkte: Pundamilia
Art: pundamilia
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Seehausen & Bouton
År: 1998
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. zebra nyererei,
Handelsnamn: Zebra nyererei
Typlokal: Makobe Island 1 meters djup
Utbredning: Viktoriasjön

Pundamilia sp. "blue bar"

Foto: Kevin Bauman
Text:
Släkte: Pundamilia
Art: sp. "blue bar"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "blue bar"
Utbredning: Enbart känd från Hippo point, nära Kisumu, Viktoriasjön

Pundamilia sp. "crimson tide"

Foto: Kevin Bauman
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Pundamilia
Art: sp. "crimson tide"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 12 cm
Handelsnamn: Crimson tide
Utbredning: Kenyanska delen av Viktoriasjön. Möjligtvis finns den även i Uganda.

Pundamilia sp. "red flank"

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Pundamilia
Art: sp. "red flank"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Storlek: 10 cm
Handelsnamn: red flank nyererei
Utbredning: Nansioviken i Viktoriasjön

Pundamilia sp. "red head"

Foto: Katie Woodhouse
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Pundamilia
Art: sp. "red head"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 13 cm
Handelsnamn: Red head nyererei
Utbredning: Finns endast vi Mabibi- och Zue island i Speke gulf.

Pyxichromis orthostoma

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Pyxichromis
Art: orthostoma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis orthostoma
Handelsnamn: Uganda largemouth
Utbredning: Kyogasjösystemet

Pyxichromis paradoxus

Släkte: Pyxichromis
Art: paradoxus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Lippitsch & Kaufman
År: 2003
Storlek: 8 cm
Utbredning: Edwardsjön

Pyxichromis parorthostoma

Släkte: Pyxichromis
Art: parorthostoma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1967
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis parorthostoma
Typlokal: I närheten av Zero Island, Buvuma Kanal
Utbredning: Viktoriasjön

Schubotzia eduardiana

Släkte: Schubotzia
Art: eduardiana
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1914
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis eduardianus
Typlokal: Edwardsjön, Uganda.
Utbredning: Edward- och Georgesjön, samt Kazinga kanal, Uganda.

Thoracochromis albertianus

Släkte: Thoracochromis
Art: albertianus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1929
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis albertianus
Utbredning: Albertsjön

Thoracochromis avium

Släkte: Thoracochromis
Art: avium
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Regan
År: 1929
Storlek: 6 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis avium
Utbredning: Albertsjön

Thoracochromis loati

Släkte: Thoracochromis
Art: loati
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1971
Storlek: 6 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis loati
Typlokal: Albertsjön
Utbredning: Albertsjön samt nilen vid Bahr-el-Jebel vid Gondokoro

Thoracochromis mahagiensis

Släkte: Thoracochromis
Art: mahagiensis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: David & Poll
År: 1937
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis mahagiensis
Utbredning: Albertsjön

Thoracochromis petronius

Släkte: Thoracochromis
Art: petronius
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood
År: 1973
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis petronius
Typlokal: Kashaka craterviken i Georgesjön
Utbredning: Georgesjön

Thoracochromis pharyngalis

Släkte: Thoracochromis
Art: pharyngalis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Poll
År: 1939
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis pharyngalis
Utbredning: Edwardsjön

Xystichromis nuchisquamulatus

Släkte: Xystichromis
Art: nuchisquamulatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Hilgendorf
År: 1888
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis nuchisquamulatus, Ctenochromis nuchisquamulatus, Haplochromis nuchisquamulatus, Tilapia nuchisquamulata
Typlokal: Ukerewe Island
Utbredning: Viktoriasjön och Viktorianilen

Xystichromis sp. "dayglow"

Foto: Patrick Eriksson
Text:
Släkte: Xystichromis
Art: sp. "dayglow"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 14 cm
Handelsnamn: Dayglow fulu
Utbredning: Kanyabolisjön

Yssichromis fusiformis

Släkte: Yssichromis
Art: fusiformis
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis fusiformis
Typlokal: Buvumakanalen väster om Nienda och Vugaön i Viktoriasjön, Uganda.

Yssichromis heusinkveldi

Släkte: Yssichromis
Art: heusinkveldi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Witte & Witte-Maas
År: 1987
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis heusinkveldi
Typlokal: Norra delen av Mwanza Gulf på 7-13 meters djup.
Utbredning: Viktoriasjön

Yssichromis laparogramma

Släkte: Yssichromis
Art: laparogramma
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: lochromis laparogramma
Utbredning: Viktoriasjön

Yssichromis pappenheimi

Släkte: Yssichromis
Art: pappenheimi
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Boulenger
År: 1914
Storlek: 7 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia pappenheimi, Haplochromis pappenheimi
Utbredning: Edward- och Georgesjön samt Kazingakanalen

Yssichromis piceatus

Foto: Josefin Borglin
Text: Albin Ekenberg
Släkte: Yssichromis
Art: piceatus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Greenwood & Gee
År: 1969
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis piceatus, Astatotilapia piceata, Astatotilapia piceatus
Utbredning: Viktoriasjön

Yssichromis pyrrhocephalus

Foto: Albin Ekenberg
Text:
Släkte: Yssichromis
Art: pyrrhocephalus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Witte & Witte-Maas
År: 1987
Storlek: 9 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis pyrrhocephalus
Utbredning: Viktoriasjön

Yssichromis sp. "argens"

Släkte: Yssichromis
Art: sp. "argens"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "argens"
Utbredning: Viktoriasjön