CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Viktoriasjn och stafrika - Nordiska Ciklidsällskapet
Sponsrat av

Viktoriasjn och stafrika

Viktoriasjn
Ytvattentemp: 21-28C
pH: 6.0-9.0<
dh: 2-8
Konduktivitet: 60-145 S
Diameter: 305km
Total kuststrcka 3 440 km
Yta: 69 000km
Strsta djup: 85 m

Kivusjn
Ytvattentemp: 20 C
pH: 9.1-9.5
Konduktivitet: 100 S
Yta: 2 370 km
Strsta djup: 496 m

Edwardsjn
Ytvattentemp: 22-25C
pH: 8.8-9.1
Konduktivitet: 900 S
Yta: 2 325 km
Strsta djup: 112 m

Georgesjn
Ytvattentemp: 23-35C
pH: 8,5-9,9
Konduktivitet: 165-205 S
Yta: 270 km
Strsta djup: 7 m

Albertsjn
Ytvattentemp: 24-31C
pH: 8,4-9,5
Konduktivitet: 675-730 S
Yta: 5 300 km
Strsta djup: 58 m

Kyogasjn
Ytvattentemp: 24-31C
pH: 7,6-9,0
Konduktivitet: 90-200 S
Yta: 1 720km
Strsta djup: 10 m

Fakta

Frutom de tv i ciklidkretsar betydligt mer knda sjarna Malawi och Tanganyika, finns det ytterligare ngra sjar i Great Rift Valley som r intressanta fr oss ciklidister. Nedan beskrivs de lite mer ingende. Sjar och vattendrag innehller Haplochromider, Tilapiiner och p vissa hll Hemichromis. I mnga av sjarna finns det liksom i de stora sjarna haplochromida artflockar. Sodasjn Magadi har en liten tilapiin artflock.

Viktoriasjn, eller Victoria Nyanza r vrldens tredje strsta sj med en yta p ca 69 000 km, det r ungefr lika mycket som Skne, Halland, Blekinge och Smland tillsammans!

Sjn r 395 km frn norr till sder och 340 km bred p det bredaste avsnittet. Det strsta djupet r ca 85 meter medan medeldjupet r 20 m, vattenytan ligger 1 134 meter ver havsnivn. Sjn grnsar till lnderna Uganda, Tanzania samt Kenya och korsas i den norra delen av ekvatorn.

I brjan av 60-talet inplanterades Nilabborre (Lates niloticus) i Viktoriasjn i hopp om att gynna det kommersiella fisket och fr att skapa bttre frutsttningar fr sportfisketurism. Tyvrr orsakade inplaneringen en ekologisk katastrof eftersom Nilabborren har konkurrerat ut mnga naturliga fiskarter. Fre inplateringen tror man att artikedommen hos sjns ciklider var lika stor som i Malawisjn (Seehausen 1992). Idag terstr uppskattningsvis omkring 300 arter varav mnga r starkt hotade. Ngra arter har rddats tillflligt eftersom som de hlls och odlas i akvarium, andra har frsvunnit helt. Ett annat problem r inplanteringen av Vattenhyacint (Eichhornia crassipes) som gjorts hr och i mnga Afrikanska vattendrag. Vattenhyacinten vxer okontrollerbart och tcker allt strre del av sjns yta vilket i sin tur frsvrar fisket efter Nilaborren, dessutom frbrukar den stora mngder syre frn vattnet.
Kivusjn har en yta p 2 370 km och ett maxdjup p 485 meter. Den r belgen 1 459 meter ver havsnivn p grnsen mellan DR Kongo och Rwanda. I sder avvattnas sjn genom Ruzizi-floden till Tanganyikasjn som ligger 100 km sderut. Det finns uppskattningsvis ett 20-tal ciklidarter i Kivusjn varav merparten r endemiska. Vldigt f av dem har exporterats, ett par exempel r Haplochromis graueri och Haplochromis paucidens.

Edwardsjn r belgen p 912 meter ver havsnivn och korsas av grnsen mellan DR Kongo och Uganda. Den har en yta p 2 325 km och ett strsta djup p 112 meter medan medeldjupet r 17 meter. Det har exporterats flera intressanta ciklider frn sjn.

Georgesjn har en yta p 270 km och ett maxdjup p 4 meter, medeldjupet r omkring 2 meter. Den r belgen 914 meter ver havsnivn i den vstra delen av Uganda och korsas av ekvatorn. Temperaturen i sjn varierar mellan 23-35C och med ett pH p 9.3-9.9 Den 36 km lnga och 1 km breda naturliga Kazinga kanalen fbinder sjn med den betydligt strre Edwardsjn. Man har hittat ett 20-tal ciklidarter i sjn varav flertalet r endemiska. Den ciklid frn Georgesjn som oftast frekommer i handeln Haplochromis limax.

Albertsjn har en yta p 5 300 km och ett maxdjup p 51 meter, medeldjupet r 25 meter. Vattenytan ligger 619 meter ver havsnivn. Sjn r 150 km frn norr till sder och 35 km bred p det bredaste avsnittet. Hr frekommer Nilabborren naturligt och r drfr inget direkt hot mot sjns ciklider.

Kyogasjn som ligger norr om Viktoriasjn i Uganda har en yta p 1 720 km, den r belgen 914 meter ver havsnivn. Det en en grund sj med ett strsta djup p 5,7 meter och den r till stora deler trskliknade och igenvxt med papyrus. Kyogasjn avvattnas norrut via Viktorianilen till Albertsjn.

Nilabborre har introducerats men har inte lyckats etablera sig p grund av syrebrist. Alldeles ster om Kyogasjn ligger den ca l km stora Nawampasasjn, under regnperioden nr vattennivn stiger fr dessa bda sjar frbindelse med varandra. Drfr frekommer mnga ciklidarter gemensamt i bda dessa sjar. En ciklid som ofta frekommer i handeln med det missvisande handelsnamnet viktoriazebra kommer hrifrn, den heter egentligen Astatotilapia latifasciata. En annan ciklid som kommer hrifrn och som ofta frekommer i handeln r Haplochromis sp. "ruby green".

Utbredning

Arter inom området

Astatoreochromis alluaudi

Guldciklid

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
25 cm
pH
7.5-8

Astatoreochromis straeleni

Bllppad haplochromis

Temperatur 23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Astatotilapia aeneocolor

Yellow belly Albert

Temperatur 23-27°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8


Astatotilapia brownae

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia cinerea

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8


Astatotilapia latifasciata

Viktoriazebra, Zebra obliquidens

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
7.5-8Astatotilapia megalops

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia melanopus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia nubila

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia pallida

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia schubotziella

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8


Haplochromis acidens

Temperatur 23-27°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7,0-8

Haplochromis adolphifrederici

Temperatur 23-26°C
Volym
Längd
12 cm
pH
9,1-9

Haplochromis aelocephalus

Temperatur 23-26°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
13 cm
pH


Haplochromis altigenis

Temperatur 24-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
21 cm
pH
7,5-8Haplochromis annectidens

Temperatur 24-28°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
7 cm
pH
7,5-8Haplochromis astatodon

Temperatur 23-26°C
Volym
Längd
11 cm
pH

Haplochromis cnester

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8Haplochromis crebridens

Temperatur 23-25°C
Volym
Längd
11 cm
pH
9,1-9


Haplochromis cyaneus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8


Haplochromis empodisma

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8
Haplochromis flavus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8


Haplochromis gracilifur

Temperatur
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
8-9,3Haplochromis harpakteridion

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Haplochromis hiatus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8


Haplochromis iris

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8


Haplochromis kujunjui

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis labriformis

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
7 cm
pH
7.5-8

Haplochromis limax

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Haplochromis lividus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8


Haplochromis maisomei

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8Haplochromis molossus

Temperatur
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
8-9,3
Haplochromis niloticus

Tilapia bayoni

Temperatur
Volym
Längd
11 cm
pH


Haplochromis obtusidens

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8


Haplochromis oligolepis

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8Haplochromis paropius

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8


Haplochromis phytophagus

Temperatur 22-28°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Haplochromis pitmani

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
7 cm
pH
7.5-8

Haplochromis pyrrhopteryx

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
25 cm
pH
7.5-8

Haplochromis relictidens

Temperatur
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
8-9,3

Haplochromis riponianus

Temperatur 22-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8


Haplochromis saxicola

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8


Haplochromis schubotzi

Schubotz Ciklid

Temperatur 22-28°C
Volym
130 cm & 325 l
Längd
15 cm
pH
8-9,9Haplochromis sp. all red

kyoga flameback

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. blue obliquidens

Temperatur 22-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. broken bar

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. fire red

red fire, fire

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. flameback

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. kenya gold

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. migori river

Haplochromis sp.

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. red back scraper

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. red piebald

Piebald redfin

Temperatur 22-28°C
Volym
90 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. ruby green

Temperatur 22-28°C
Volym
90 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. silver stilleto

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. thick skin

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Haplochromis sp. tipped blue

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Haplochromis squamulatus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
23 cm
pH
7.5-8

Haplochromis tanaos

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Haplochromis taurinus

Temperatur
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
8-9,3

Haplochromis teunisrasi

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Haplochromis theliodon

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis thereuterion

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Haplochromis ushindi

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
25 cm
pH
7.5-8

Haplochromis vicarius

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Haplochromis vonlinnei

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
18 cm
pH
7.5-8

Harpagochromis guiarti

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Harpagochromis howesi

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Harpagochromis maculipinna

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
19 cm
pH
7.5-8


Harpagochromis plagiostoma

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
17 cm
pH
7.5-8
Harpagochromis sp. orange rock hunter

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
18 cm
pH
7.5-8

Harpagochromis sp. pallisa black slick

Temperatur 24-30°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
Harpagochromis victorianus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
18 cm
pH
7.5-8


Labrochromis humilior

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Labrochromis ishmaeli

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Labrochromis mylergates

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Labrochromis mylodon

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Labrochromis pharyngomylus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8
Lipochromis cryptodon

black flash

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8


Lipochromis melanopterus

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8
Lipochromis sp. matumbi hunter

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Lipochromis sp. parvidens red

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8


Lithochromis rubripinnis

blue pseudonigricans

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Lithochromis rufus

red pseudonigricans

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Lithochromis xanthopteryx

black pseudonigrans

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Macropleurodus bicolor

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
16 cm
pH
7.5-8

Mbipia lutea

carp

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Mbipia mbipi

copper black

Temperatur 22-28°C
Volym
200 cm & 500 l
Längd
16 cm
pH
7.5-8

Neochromis gigas

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
18 cm
pH
7.5-8

Neochromis greenwoodi

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Neochromis nigricans

Temperatur 22-28°C
Volym
cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Neochromis omnicaeruleus

Blue scraper

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Neochromis rufocaudalis

Viktoriatropheus

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Neochromis simotes

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Neochromis sp. bihiru scraper

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Neochromis sp. madonna

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Oreochromis esculentus

Singidia Tilapia, Savoury Ciklid, Ngege (av fiskare)

Temperatur 23-28°C
Volym
200 cm & 960 l
Längd
55 cm
pH
7,5-8

Oreochromis leucostictus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
40 cm
pH
7.5-8


Oreochromis variabilis

Viktoriatilapia

Temperatur 24-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
40 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis chilotes

Viktoriatjocklpp

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis chromogynos

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis labiatus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis plagiodon

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis sauvagei

rockkribensis

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis victoriae

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Platytaeniodus degeni

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 310 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8
Prognathochromis decticostoma

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
23 cm
pH
7.5-8
Prognathochromis pellegrini

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Prognathochromis percoides

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8Prognathochromis prognathus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
16 cm
pH
7.5-8
Prognathochromis tyrianthinus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae

Dvrgviktoriamunruvare

Temperatur 20-24°C
Volym
75 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
6,8-7

Ptyochromis fischeri

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8Ptyochromis sp. hippo point salmon

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Ptyochromis sp. red tail sheller

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 310 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Ptyochromis xenognathus

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-8

Pundamilia azurea

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8


Pundamilia macrocephala

deepwater

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Pundamilia nyererei

Nyerereciklid

Temperatur 23-28°C
Volym
120 cm & 180 l
Längd
12 cm
pH
7-8

Pundamilia pundamilia

Zebra nyererei

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
7.5-8

Pundamilia sp. blue bar

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 350 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Pundamilia sp. crimson tide

Crimson tide

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Pundamilia sp. red flank

red flank nyererei

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Pundamilia sp. red head

Red head nyererei

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 310 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Pyxichromis orthostoma

Uganda largemouth

Temperatur 22-28°C
Volym
cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8
Thoracochromis albertianus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis avium

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
6 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis loati

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
6 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis mahagiensis

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis petronius

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis pharyngalis

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Xystichromis nuchisquamulatus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Xystichromis sp. dayglow

Dayglow fulu

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8


Yssichromis heusinkveldi

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8Yssichromis piceatus

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Yssichromis pyrrhocephalus

Temperatur 22-28°C
Volym
cm & 220 l
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Yssichromis sp. argens

Temperatur 22-28°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8