Akvarieleasing
Viktoriasjön och Östafrika - Nordiska Ciklidsällskapet

Viktoriasjön och Östafrika

Viktoriasjön Ytvattentemp: 21-28ºC pH: 6.0-9.0< dh: 2-8 Konduktivitet: 60-145 µS Diameter: 305km Total kuststräcka 3 440 km Yta: 69 000km² Största djup: 85 m Kivusjön Ytvattentemp: 20 ºC pH: 9.1-9.5 Konduktivitet: 100 µS Yta: 2 370 km² Största djup: 496 m Edwardsjön Ytvattentemp: 22-25ºC pH: 8.8-9.1 Konduktivitet: 900 µS Yta: 2 325 km² Största djup: 112 m Georgesjön Ytvattentemp: 23-35ºC pH: 8,5-9,9 Konduktivitet: 165-205 µS Yta: 270 km² Största djup: 7 m Albertsjön Ytvattentemp: 24-31ºC pH: 8,4-9,5 Konduktivitet: 675-730 µS Yta: 5 300 km² Största djup: 58 m Kyogasjön Ytvattentemp: 24-31ºC pH: 7,6-9,0 Konduktivitet: 90-200 µS Yta: 1 720km² Största djup: 10 m

Fakta

Förutom de två i ciklidkretsar betydligt mer kända sjöarna Malawi och Tanganyika, finns det ytterligare några sjöar i Great Rift Valley som är intressanta för oss ciklidister. Nedan beskrivs de lite mer ingående. Sjöar och vattendrag innehåller Haplochromider, Tilapiiner och på vissa håll Hemichromis. I många av sjöarna finns det liksom i de stora sjöarna haplochromida artflockar. Sodasjön Magadi har en liten tilapiin artflock. Viktoriasjön, eller Victoria Nyanza är världens tredje största sjö med en yta på ca 69 000 km², det är ungefär lika mycket som Skåne, Halland, Blekinge och Småland tillsammans! Sjön är 395 km från norr till söder och 340 km bred på det bredaste avsnittet. Det största djupet är ca 85 meter medan medeldjupet är 20 m, vattenytan ligger 1 134 meter över havsnivån. Sjön gränsar till länderna Uganda, Tanzania samt Kenya och korsas i den norra delen av ekvatorn. I början av 60-talet inplanterades Nilabborre (Lates niloticus) i Viktoriasjön i hopp om att gynna det kommersiella fisket och för att skapa bättre förutsättningar för sportfisketurism. Tyvärr orsakade inplaneringen en ekologisk katastrof eftersom Nilabborren har konkurrerat ut många naturliga fiskarter. Före inplateringen tror man att artikedommen hos sjöns ciklider var lika stor som i Malawisjön (Seehausen 1992). Idag återstår uppskattningsvis omkring 300 arter varav många är starkt hotade. Några arter har räddats tillfälligt eftersom som de hålls och odlas i akvarium, andra har försvunnit helt. Ett annat problem är inplanteringen av Vattenhyacint (Eichhornia crassipes) som gjorts här och i många Afrikanska vattendrag. Vattenhyacinten växer okontrollerbart och täcker allt större del av sjöns yta vilket i sin tur försvårar fisket efter Nilaborren, dessutom förbrukar den stora mängder syre från vattnet.
Sponsrad av
v23.jpg
Kivusjön har en yta på 2 370 km² och ett maxdjup på 485 meter. Den är belägen 1 459 meter över havsnivån på gränsen mellan DR Kongo och Rwanda. I söder avvattnas sjön genom Ruzizi-floden till Tanganyikasjön som ligger 100 km söderut. Det finns uppskattningsvis ett 20-tal ciklidarter i Kivusjön varav merparten är endemiska. Väldigt få av dem har exporterats, ett par exempel är Haplochromis graueri och Haplochromis paucidens. Edwardsjön är belägen på 912 meter över havsnivån och korsas av gränsen mellan DR Kongo och Uganda. Den har en yta på 2 325 km² och ett största djup på 112 meter medan medeldjupet är 17 meter. Det har exporterats flera intressanta ciklider från sjön. Georgesjön har en yta på 270 km² och ett maxdjup på 4 meter, medeldjupet är omkring 2 meter. Den är belägen 914 meter över havsnivån i den västra delen av Uganda och korsas av ekvatorn. Temperaturen i sjön varierar mellan 23-35°C och med ett pH på 9.3-9.9 Den 36 km långa och 1 km breda naturliga Kazinga kanalen föbinder sjön med den betydligt större Edwardsjön. Man har hittat ett 20-tal ciklidarter i sjön varav flertalet är endemiska. Den ciklid från Georgesjön som oftast förekommer i handeln Haplochromis limax. Albertsjön har en yta på 5 300 km² och ett maxdjup på 51 meter, medeldjupet är 25 meter. Vattenytan ligger 619 meter över havsnivån. Sjön är 150 km från norr till söder och 35 km bred på det bredaste avsnittet. Här förekommer Nilabborren naturligt och är därför inget direkt hot mot sjöns ciklider. Kyogasjön som ligger norr om Viktoriasjön i Uganda har en yta på 1 720 km², den är belägen 914 meter över havsnivån. Det en en grund sjö med ett största djup på 5,7 meter och den är till stora deler träskliknade och igenväxt med papyrus. Kyogasjön avvattnas norrut via Viktorianilen till Albertsjön. Nilabborre har introducerats men har inte lyckats etablera sig på grund av syrebrist. Alldeles öster om Kyogasjön ligger den ca l km² stora Nawampasasjön, under regnperioden när vattennivån stiger får dessa båda sjöar förbindelse med varandra. Därför förekommer många ciklidarter gemensamt i båda dessa sjöar. En ciklid som ofta förekommer i handeln med det missvisande handelsnamnet viktoriazebra kommer härifrån, den heter egentligen Astatotilapia latifasciata. En annan ciklid som kommer härifrån och som ofta förekommer i handeln är Haplochromis sp. "ruby green".
map_victoria_detalj.gif

Utbredning

Viktoriasjön och Östafrika
Tropheus Viktoriasjön och Östafrika

FångstplatserArter inom området

Image
© Hans van Heusden
Temperatur 23-28°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 14 cm
pH 7,5-8
Image
© Niklas Olsson
Temperatur 23-27°C
Volym 125 cm & 250 l
Längd 13 cm
pH 7,5-8
Image
© David Hansen
Temperatur 22-28°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 15 cm
pH 7.5-8
Image
© Kim Pedersen
Temperatur 22-28°C
Volym 130 cm & 325 l
Längd 15 cm
pH 8-9,9
Image
Temperatur 22-28°C
Volym 120 cm & 250 l
Längd 13 cm
pH 7.5-8
Image
© Albin Ekenberg
Temperatur 22-28°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 12 cm
pH 7.5-8
Image
© Patrick Eriksson
Temperatur 22-28°C
Volym 125 cm & 250 l
Längd 10 cm
pH 7.5-8
Image
© David Hansen
Temperatur 22-28°C
Volym 125 cm & 250 l
Längd 13 cm
pH 7.5-8
Image
© Kevin Bauman
Temperatur 22-28°C
Volym 150 cm & 500 l
Längd 20 cm
pH 7.5-8
Image
© Albin Ekenberg
Temperatur 22-28°C
Volym 200 cm & 500 l
Längd 16 cm
pH 7.5-8
Image
© Kevin Bauman
Temperatur 22-28°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 13 cm
pH 7.5-8
Image
© Mark Smith
Oreochromis esculentus
Singidia Tilapia, Savoury Ciklid, Ngege (av fiskare)
Temperatur 23-28°C
Volym 200 cm & 960 l
Längd 55 cm
pH 7,5-8
Image
© Kevin Bauman
Temperatur 24-28°C
Volym 150 cm & 500 l
Längd 40 cm
pH 7.5-8
Image
© Kevin Bauman
Temperatur 23-28°C
Volym 120 cm & 180 l
Längd 12 cm
pH 7-8
Image
© Katie Woodhouse
Temperatur 22-28°C
Volym 120 cm & 250 l
Längd 16 cm
pH 7.5-8
Image
© Albin Ekenberg
Temperatur 22-28°C
Volym 120 cm & 200 l
Längd 10 cm
pH 7.5-8
Image
© Katie Woodhouse
Temperatur 22-28°C
Volym 150 cm & 310 l
Längd 13 cm
pH 7.5-8