CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Viktoriasjön och Östafrika - Nordiska Ciklidsällskapet
Sponsrat av

Viktoriasjön och Östafrika

Viktoriasjön
Ytvattentemp: 21-28ºC
pH: 6.0-9.0<
dh: 2-8
Konduktivitet: 60-145 µS
Diameter: 305km
Total kuststräcka 3 440 km
Yta: 69 000km²
Största djup: 85 m

Kivusjön
Ytvattentemp: 20 ºC
pH: 9.1-9.5
Konduktivitet: 100 µS
Yta: 2 370 km²
Största djup: 496 m

Edwardsjön
Ytvattentemp: 22-25ºC
pH: 8.8-9.1
Konduktivitet: 900 µS
Yta: 2 325 km²
Största djup: 112 m

Georgesjön
Ytvattentemp: 23-35ºC
pH: 8,5-9,9
Konduktivitet: 165-205 µS
Yta: 270 km²
Största djup: 7 m

Albertsjön
Ytvattentemp: 24-31ºC
pH: 8,4-9,5
Konduktivitet: 675-730 µS
Yta: 5 300 km²
Största djup: 58 m

Kyogasjön
Ytvattentemp: 24-31ºC
pH: 7,6-9,0
Konduktivitet: 90-200 µS
Yta: 1 720km²
Största djup: 10 m

Fakta

Förutom de två i ciklidkretsar betydligt mer kända sjöarna Malawi och Tanganyika, finns det ytterligare några sjöar i Great Rift Valley som är intressanta för oss ciklidister. Nedan beskrivs de lite mer ingående. Sjöar och vattendrag innehåller Haplochromider, Tilapiiner och på vissa håll Hemichromis. I många av sjöarna finns det liksom i de stora sjöarna haplochromida artflockar. Sodasjön Magadi har en liten tilapiin artflock.

Viktoriasjön, eller Victoria Nyanza är världens tredje största sjö med en yta på ca 69 000 km², det är ungefär lika mycket som Skåne, Halland, Blekinge och Småland tillsammans!

Sjön är 395 km från norr till söder och 340 km bred på det bredaste avsnittet. Det största djupet är ca 85 meter medan medeldjupet är 20 m, vattenytan ligger 1 134 meter över havsnivån. Sjön gränsar till länderna Uganda, Tanzania samt Kenya och korsas i den norra delen av ekvatorn.

I början av 60-talet inplanterades Nilabborre (Lates niloticus) i Viktoriasjön i hopp om att gynna det kommersiella fisket och för att skapa bättre förutsättningar för sportfisketurism. Tyvärr orsakade inplaneringen en ekologisk katastrof eftersom Nilabborren har konkurrerat ut många naturliga fiskarter. Före inplateringen tror man att artikedommen hos sjöns ciklider var lika stor som i Malawisjön (Seehausen 1992). Idag återstår uppskattningsvis omkring 300 arter varav många är starkt hotade. Några arter har räddats tillfälligt eftersom som de hålls och odlas i akvarium, andra har försvunnit helt. Ett annat problem är inplanteringen av Vattenhyacint (Eichhornia crassipes) som gjorts här och i många Afrikanska vattendrag. Vattenhyacinten växer okontrollerbart och täcker allt större del av sjöns yta vilket i sin tur försvårar fisket efter Nilaborren, dessutom förbrukar den stora mängder syre från vattnet.
Kivusjön har en yta på 2 370 km² och ett maxdjup på 485 meter. Den är belägen 1 459 meter över havsnivån på gränsen mellan DR Kongo och Rwanda. I söder avvattnas sjön genom Ruzizi-floden till Tanganyikasjön som ligger 100 km söderut. Det finns uppskattningsvis ett 20-tal ciklidarter i Kivusjön varav merparten är endemiska. Väldigt få av dem har exporterats, ett par exempel är Haplochromis graueri och Haplochromis paucidens.

Edwardsjön är belägen på 912 meter över havsnivån och korsas av gränsen mellan DR Kongo och Uganda. Den har en yta på 2 325 km² och ett största djup på 112 meter medan medeldjupet är 17 meter. Det har exporterats flera intressanta ciklider från sjön.

Georgesjön har en yta på 270 km² och ett maxdjup på 4 meter, medeldjupet är omkring 2 meter. Den är belägen 914 meter över havsnivån i den västra delen av Uganda och korsas av ekvatorn. Temperaturen i sjön varierar mellan 23-35°C och med ett pH på 9.3-9.9 Den 36 km långa och 1 km breda naturliga Kazinga kanalen föbinder sjön med den betydligt större Edwardsjön. Man har hittat ett 20-tal ciklidarter i sjön varav flertalet är endemiska. Den ciklid från Georgesjön som oftast förekommer i handeln Haplochromis limax.

Albertsjön har en yta på 5 300 km² och ett maxdjup på 51 meter, medeldjupet är 25 meter. Vattenytan ligger 619 meter över havsnivån. Sjön är 150 km från norr till söder och 35 km bred på det bredaste avsnittet. Här förekommer Nilabborren naturligt och är därför inget direkt hot mot sjöns ciklider.

Kyogasjön som ligger norr om Viktoriasjön i Uganda har en yta på 1 720 km², den är belägen 914 meter över havsnivån. Det en en grund sjö med ett största djup på 5,7 meter och den är till stora deler träskliknade och igenväxt med papyrus. Kyogasjön avvattnas norrut via Viktorianilen till Albertsjön.

Nilabborre har introducerats men har inte lyckats etablera sig på grund av syrebrist. Alldeles öster om Kyogasjön ligger den ca l km² stora Nawampasasjön, under regnperioden när vattennivån stiger får dessa båda sjöar förbindelse med varandra. Därför förekommer många ciklidarter gemensamt i båda dessa sjöar. En ciklid som ofta förekommer i handeln med det missvisande handelsnamnet viktoriazebra kommer härifrån, den heter egentligen Astatotilapia latifasciata. En annan ciklid som kommer härifrån och som ofta förekommer i handeln är Haplochromis sp. "ruby green".

Utbredning

Arter inom området

Astatoreochromis alluaudi

Guldciklid

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
25 cm
pH
7.5-8

Astatoreochromis straeleni

Blåläppad haplochromis

Temperatur 23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Astatotilapia aeneocolor

Yellow belly Albert

Temperatur 23-27°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8


Astatotilapia brownae

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia cinerea

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8


Astatotilapia latifasciata

Viktoriazebra, Zebra obliquidens

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
7.5-8Astatotilapia megalops

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia melanopus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia nubila

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia pallida

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Astatotilapia schubotziella

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8


Haplochromis acidens

Temperatur 23-27°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7,0-8

Haplochromis adolphifrederici

Temperatur 23-26°C
Volym
Längd
12 cm
pH
9,1-9

Haplochromis aelocephalus

Temperatur 23-26°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
13 cm
pH


Haplochromis altigenis

Temperatur 24-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
21 cm
pH
7,5-8Haplochromis annectidens

Temperatur 24-28°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
7 cm
pH
7,5-8Haplochromis astatodon

Temperatur 23-26°C
Volym
Längd
11 cm
pH

Haplochromis cnester

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8Haplochromis crebridens

Temperatur 23-25°C
Volym
Längd
11 cm
pH
9,1-9


Haplochromis cyaneus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8


Haplochromis empodisma

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8
Haplochromis flavus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8


Haplochromis gracilifur

Temperatur
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
8-9,3Haplochromis harpakteridion

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Haplochromis hiatus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8


Haplochromis iris

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8


Haplochromis kujunjui

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis labriformis

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
7 cm
pH
7.5-8

Haplochromis limax

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Haplochromis lividus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8


Haplochromis maisomei

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8Haplochromis molossus

Temperatur
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
8-9,3
Haplochromis niloticus

Niltilapia

Temperatur
Volym
Längd
11 cm
pH


Haplochromis obtusidens

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8


Haplochromis oligolepis

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8Haplochromis paropius

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8


Haplochromis phytophagus

Temperatur 22-28°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Haplochromis pitmani

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
7 cm
pH
7.5-8

Haplochromis pyrrhopteryx

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
25 cm
pH
7.5-8

Haplochromis relictidens

Temperatur
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
8-9,3

Haplochromis riponianus

Temperatur 22-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8


Haplochromis saxicola

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8


Haplochromis schubotzi

Schubotz Ciklid

Temperatur 22-28°C
Volym
130 cm & 325 l
Längd
15 cm
pH
8-9,9Haplochromis sp. all red

kyoga flameback

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. blue obliquidens

Temperatur 22-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. broken bar

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. fire red

red fire, fire

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. flameback

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. kenya gold

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. migori river

Haplochromis sp.

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. red back scraper

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. red piebald

Piebald redfin

Temperatur 22-28°C
Volym
90 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. ruby green

Temperatur 22-28°C
Volym
90 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. silver stilleto

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Haplochromis sp. thick skin

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Haplochromis sp. tipped blue

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Haplochromis squamulatus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
23 cm
pH
7.5-8

Haplochromis tanaos

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Haplochromis taurinus

Temperatur
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
8-9,3

Haplochromis teunisrasi

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Haplochromis theliodon

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Haplochromis thereuterion

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Haplochromis ushindi

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
25 cm
pH
7.5-8

Haplochromis vicarius

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Haplochromis vonlinnei

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
18 cm
pH
7.5-8

Harpagochromis guiarti

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Harpagochromis howesi

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Harpagochromis maculipinna

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
19 cm
pH
7.5-8


Harpagochromis plagiostoma

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
17 cm
pH
7.5-8
Harpagochromis sp. orange rock hunter

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
18 cm
pH
7.5-8

Harpagochromis sp. pallisa black slick

Temperatur 24-30°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
Harpagochromis victorianus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
18 cm
pH
7.5-8


Labrochromis humilior

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Labrochromis ishmaeli

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Labrochromis mylergates

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Labrochromis mylodon

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Labrochromis pharyngomylus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8
Lipochromis cryptodon

black flash

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8


Lipochromis melanopterus

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8
Lipochromis sp. matumbi hunter

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Lipochromis sp. parvidens red

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8


Lithochromis rubripinnis

blue pseudonigricans

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Lithochromis rufus

red pseudonigricans

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Lithochromis xanthopteryx

black pseudonigrans

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Macropleurodus bicolor

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
16 cm
pH
7.5-8

Mbipia lutea

carp

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Mbipia mbipi

copper black

Temperatur 22-28°C
Volym
200 cm & 500 l
Längd
16 cm
pH
7.5-8

Neochromis gigas

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
18 cm
pH
7.5-8

Neochromis greenwoodi

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Neochromis nigricans

Temperatur 22-28°C
Volym
cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Neochromis omnicaeruleus

Blue scraper

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Neochromis rufocaudalis

Viktoriatropheus

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Neochromis simotes

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Neochromis sp. bihiru scraper

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Neochromis sp. madonna

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Oreochromis esculentus

Singidia Tilapia, Savoury Ciklid, Ngege (av fiskare)

Temperatur 23-28°C
Volym
200 cm & 960 l
Längd
55 cm
pH
7,5-8

Oreochromis leucostictus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
40 cm
pH
7.5-8


Oreochromis variabilis

Viktoriatilapia

Temperatur 24-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
40 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis chilotes

Viktoriatjockläpp

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis chromogynos

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis labiatus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis plagiodon

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis sauvagei

rockkribensis

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Paralabidochromis victoriae

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Platytaeniodus degeni

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 310 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8
Prognathochromis decticostoma

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
23 cm
pH
7.5-8
Prognathochromis pellegrini

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Prognathochromis percoides

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8Prognathochromis prognathus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
16 cm
pH
7.5-8
Prognathochromis tyrianthinus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae

Dvärgviktoriamunruvare

Temperatur 20-24°C
Volym
75 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
6,8-7

Ptyochromis fischeri

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8Ptyochromis sp. hippo point salmon

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Ptyochromis sp. red tail sheller

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 310 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Ptyochromis xenognathus

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-8

Pundamilia azurea

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8


Pundamilia macrocephala

deepwater

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Pundamilia nyererei

Nyerereciklid

Temperatur 23-28°C
Volym
120 cm & 180 l
Längd
12 cm
pH
7-8

Pundamilia pundamilia

Zebra nyererei

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
7.5-8

Pundamilia sp. blue bar

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 350 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Pundamilia sp. crimson tide

Crimson tide

Temperatur 22-28°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Pundamilia sp. red flank

red flank nyererei

Temperatur 22-28°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Pundamilia sp. red head

Red head nyererei

Temperatur 22-28°C
Volym
150 cm & 310 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Pyxichromis orthostoma

Uganda largemouth

Temperatur 22-28°C
Volym
cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8
Thoracochromis albertianus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis avium

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
6 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis loati

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
6 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis mahagiensis

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis petronius

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Thoracochromis pharyngalis

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Xystichromis nuchisquamulatus

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Xystichromis sp. dayglow

Dayglow fulu

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8


Yssichromis heusinkveldi

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
9 cm
pH
7.5-8Yssichromis piceatus

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Yssichromis pyrrhocephalus

Temperatur 22-28°C
Volym
cm & 220 l
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Yssichromis sp. argens

Temperatur 22-28°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8