Sandby Ciklidhobby

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Pundamilia pundamilia

Zebra nyererei


Foto: Katie Woodhouse
Släkte: Pundamilia
Art: pundamilia
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: Seehausen & Bouton
År: 1998
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. ”zebra nyererei”,
Populärnamn: Zebra nyererei
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Typlokal: Makobe Island 1 meters djup
Utbredning: Viktoriasjön
NCS Artbeskrivning: Ola Svensson, 2012-07-30

Temperatur
22-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Pundamilia pundamilia är arten i släktet som har störst utbredningsområde. Den finns bland annat i Mwanza Gulf och Speke Gulf i Tanzania. Populationer med liknande utseende finns i Kenya. Det är möjligt att arten finns vid kusterna runt hela Viktoriasjön. P. pundamilia återfinns endast på grunt vatten där den lever mellan stenblock. Den finns inte där det endast finns mindre stenar. Den påträffas mycket sällan vid dykning och fångas aldrig i vanliga gälnät.

Föda

Äter i naturen främst dagsländelarver, men även andra insektslarver, djurplankton, fisk och mossdjur.

Könsskillnad

Hanen är större, har mer färg och fler äggfläckar. Unga honor har gul analfena oftast utan äggfläckar.

Akvariemiljö

Akvariet bör ha stenar eller liknande som revirgränser och skydd för honorna. Större grupper går att hålla utan inredning. Att hålla större grupper med flera hanar ökar chansen att lyckas även om det går att hålla en hane med några honor.

Beteende & lek

På grund av artens mycket tillbakadragna levnadssätt i naturen är mycket lite känt om dess beteende i naturen. I akvarium beter den sig som andra arter i släktet och hanar kan vara mycket aggressiva mot varandra. Leken går till på typiskt haplochrominmanér. Hanarna upprättar ett territorium dit de lockar honorna med uppvaktning och honan lägger några ägg som hon omedelbart plockar upp i munnen. Honan kan leka med flera olika hanar. Därefter ruvar honan äggen och yngel i cirka tre veckor. Ynglen tas upp i munnen vid fara och under natten i ytterligare en vecka.

Allmänt

Pundamilia betyder zebra på kiswahili vilket gör att viktoriazebra är ett passande namn på arten. Detta namn är tyvärr upptaget av Astatotilapia latifasciata (som egentligen kommer från Kyogasjön).Vissa arter inom släktet Pundamilia korsar sig lätt med varandra och det är mycket svårt att se skillnad på de olika arternas honor. I naturen förekommer det naturliga hybrider mellan de blå-grå P. pundamilia och de röda P. nyererei. Dessa hybrider är relativt vanliga vid till exempel Python och Kissenda Island där vattnet är grumligt, medan de inte finns alls vid Makobe Island där vattnet är klart. Längre in i Mwanza Gulf vid Luanso Island där vattnet är mycket grumligt finns det bara en polymorf art där hanarna uppvisar en variation mellan blågrått och rödaktig färg.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

BilderFångstplatser


Bwiru Island, Tanzania

Bwiru Point, Tanzania

Gana Island, Tanzania

Igombe Island, Tanzania

Juma island, Tanzania

Kissenda Island, Tanzania

Makobe Island,

Foto: Katie Woodhouse
Hane
Hane
Foto: Albin Ekenberg

Python Island, Tanzania

Vid Python island finns det två färgmorfer av arten en gulaktig och en silvergrå.
Hane
Hane
Foto: Albin Ekenberg

Ruti Island, Tanzania

Senga Point, Tanzania

Foto: Albin Ekenberg
Foto: Josefin Borglin

Vesi Island, Tanzania


Odlingsformer
Pundamilia pundamilia i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201504 Cichlid science 2015
201004 Cikliden - Nr.131: Pundamilia pundamilia
200802 Guide till viktoriaciklider
201603 I Afrikas stora sjöar har det skett en explosion av ciklidarter
201004 Inspiration från den svenska naturen
200902 Nyheter från fiskvärlden
200802 Nyheter från fiskvärlden
201803 Om ciklidernas intelligens – är de hönshjärnor eller sociala mästare?
202401 Pundamilia nyererei Victoriasøens præsident
199902 Viktoriasjöns klipplekande ciklider
Felanmäl artbeskrivningen