Sandby Ciklidhobby
Annons

Pundamilia sp. red head - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Katie Woodhouse

Pundamilia sp. "red head"

Red head nyererei


Släkte: Pundamilia
Art: sp. "red head"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2008
Populärnamn: Red head nyererei
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Utbredning: Finns endast vi Mabibi- och Zue island i Speke gulf.
NCS Artbeskrivning: Albin Ekenberg, 2012-08-06

Temperatur
22-28°C
Volym
150 cm & 310 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Lever öppet över klippbiotoper. Vid Zue Island hittas den från ytan ner till 5 meters djup. Vid Mabibi Island återfinns den på djup mellan 1 och 4 meter.

Föda

Lever av zooplankton och insekter i naturen. I akvarium är räkmix ett bra foder men de accepterar även andra foder.

Könsskillnad

Hanen är rödaktig över huvudet och ibland även längre bak. Hanen är dessutom större.

Akvariemiljö

Det viktigaste med Pundamilia sp. "red head" är att ha tillräckligt många individer på grund av aggressionen. Från tolv individer och uppåt är nästan ett måste för att få arten att fungera i akvarium. Ibland kan det fungera med ett mindre antal ett tag, men det slutar oftast i att största hanen löper amok och slår ihjäl främst de andra hanarna. Även honor kan råka illa ut. I övrigt bör akvariet gärna vara inrett med några stenar eller andra gömställen.

Beteende & lek

Denna art kan vara extremt aggressiv inom arten. Hanar ger sig även på honor vilket annars inte är vanligt för viktoriaciklider. Däremot visar arten inte särskilt mycket aggression mot andra arter. Leken sker på botten och arten är i likhet med andra viktoriaciklider munruvare.

Allmänt

Arten ses som systerart till Pundamilia pundamilia och dessa arter finns inte på samma ställen.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer