Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Labrochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Labrochromis

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Labrochromis

Labrochromis humilior

Temperatur
22-28°C
Volym
Längd
10 cm
pH
7.5-8

Labrochromis ishmaeli

Temperatur
22-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Labrochromis mylergates

Temperatur
22-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7.5-8

Labrochromis mylodon

Temperatur
22-28°C
Volym
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Labrochromis pharyngomylus

Temperatur
22-28°C
Volym
Längd
14 cm
pH
7.5-8
Tillbaka till artregistret