Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg

Neochromis omnicaeruleus
Blue scraper


Släkte: Neochromis
Art: omnicaeruleus
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: Seehausen & Bouton
År: 1998
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis omnicaeruleus, Haplochromis sp.
Populärnamn: Blue scraper
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Typlokal: Makobe island
Utbredning: Sydöstra delarna av Viktoriasjön

Temperatur
22-28°C
Volym
125 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

O. omnicaeruleus lever på djup mellan en till sex meter vid klippiga kuster. Den lever både vid brant sluttande och mer långgrunda kuststräckor.

Föda

En algätare som äter gröna och blågröna alger samt kiselalger i naturen. De olika populationerna har något olika födoval beroende på hur konkurrensen ser ut där de lever. I akvarium är räkmix eller annat foder med hög vegetabilisk halt lämpligt.

Könsskillnad

Hanarna går ofta i mer röda färgtoner än honorna och har tydligare äggfläckar på analfenan. Hanarna vid Makobe Island finns i fem olika färger (blå, gul, OB, WB och svart) medan honorna finns i fyra färger (brun, gul, WB och OB). OB står för ”orange blotch” och WB ”white blotch”. I övriga populationer förekommer inte alla dessa färger på samma gång.

Akvariemiljö

Akvariet bör innehålla gott om gömställen, gärna några större stenar för att efterlikna deras naturliga miljö. Sand på bottnen är att föredra till alla viktoriaciklider. Ska man hålla den ihop med andra fiskar bör dessa inte vara alltför små och veka.

Beteende & lek

I likhet med alla viktoriaciklider är den en maternal (honan ruvar) munruvare. Kullarna är på 20 till 30 yngel som ruvas två och en halv till tre veckor. Arten är tämligen aggressiv och det är både hane och hona som är aggressiva. Aggressionen kan dock dämpas genom att man ger mycket mat och inte håller dem i mer än 25 °C.

Allmänt

Detta är den mest polymorfa (flerfärgade/flerformade) av de arter som är kända i Viktoriasjön. De olika färgvarianterna är ärftliga och har en invecklad koppling till den genetiska könsbestämningen samt partnerval. Detta samt varför så många färgvarianter finns inom samma population har intresserat forskare.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Patrick Eriksson

Hona

Foto: Patrick Eriksson

närbild

Yngel närbild

Foto: Patrick Eriksson

N_omnicaeruleus02-Patrick-Eriksson.jpg

ungdjur

Foto: Patrick Eriksson

N_omnicaeruleus03-munruvar-Patrick_Eriksson.jpg

närbild munruvande hona

Foto: Patrick Eriksson

N_omnicaeruleus05-narbildhane-Patrick_Eriksson.jpg

närbild hane

Foto: Patrick Eriksson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Neochromis omnicaeruleus

Muhuru


Foto: Patrick Eriksson

Foto: Patrick Eriksson

Foto: Patrick Eriksson

Makobe island


Foto:

Foto: Finn Wigström

Foto: Finn Wigström

Kunene Islands


Foto: Albin Ekenberg