Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Mbipia lutea - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane, Makobe Island Foto: Kevin Bauman

Mbipia lutea

carp


Släkte: Mbipia
Art: lutea
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: Seehausen & Bouton
År: 1998
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "carp"
Populärnamn: carp
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Typlokal: Mafwinki island
Utbredning: Bara känd från Spekebukten och Sengeremaområdet i Viktoriasjön

Temperatur
22-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Lever på grunt vatten, mellan ytan och ner till två meters djup. Arten föredrar klippbotten gärna i mindre vikar. Arten påträffas aldrig i större grupper i naturen, utan oftast ser man enstaka fiskar eller mindre grupper.

Föda

I naturen lever arten så vitt man vet nästan uteslutande på alger. I akvarium är räkmix ett lämpligt foder.

Könsskillnad

Hanen blir större och har gula sidor och är i övrigt mer färgglad.

Akvariemiljö

Ett akvarium på runt 500 liter krävs för denna art eftersom hanarna blir upp mot 20 cm stora. Flera gömställen t.ex växter och många naturliga revirmarkörer är också ett måste. Andra stora viktoria- eller malawiciklider är lämpligt sällskap.

Beteende & lek

Detta är en relativt aggressiv art. Man kan dock dämpa aggressionen genom att hålla arten i ett litet stim på ca 10-20 djur.

Leken sker direkt på botten. Hanen lockar oftast honan till en utvald plats bredvid en sten eller dylikt. Arten är munruvare och de ruvar ynglen ca 16-17 dagar. Normal kullstorlek är på 20-30 yngel. Ynglen har sedan en mycket snabb tillväxt och kan växa ca 1.5 cm i månaden upp till de blir ca 10 cm och sedan växer de långsammare.

Allmänt

Arten ses som starkt hotad av UICN (2008)


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Bwiru Island, Tanzania

Bwiru Point, Tanzania

Ndurwa Point, TanzaniaOdlingsformer