Stuart Grant Cichlid Fund
Asien och Madagaskar - Nordiska Ciklidsällskapet

Asien och Madagaskar

Fakta

Asien och Madagaskar, till dessa områden inräknas, utöver Madagaskar som har ca. 50 arter, ett mindre antal ciklidarter, där merparten lever i bräckvatten eller sötvatten med högre salthalt. Populationer finns i Madagaskar, Indien, Sri Lanka, Jordanfloden, Iran och delar av mellanöstern. Övriga tilapiiner såsom O. mossambicus, O. niloticus och O. esculentus har genom att människan spritt dem, numera en utbredning över hela Asien, ja hela världen. I sydostasien är inplanterade tilapiiner mycket vanliga. Indien och Sri Lanka, det finns tre ciklidarter i södra Indiens kustnära områden, alla i släktet Etroplus. Av dessa finns E. maculatus och E. suratensis på Sri Lanka men inte E. canarensis. Av de fiskar som tas upp i den här avdelningen så är i nuläget endast Etroplus vanliga i handeln och då särskilt den gula cikliden, E. maculatus. De lever i områden som säsongsvis har kontakt med havet och mår alla bra av en salttillsats i vattnet. Alla arterna i släktet Etroplus är lämpliga akvariefiskar. Utseendemässigt så är de lika fiskarna i Paretroplus som finns på Madagaskar. Dessa två släkten hör till underfamiljen Etroplinae som bara finns i Indien och på Sri Lanka och Madagaskar. Den här grenen av ciklidernas släktträd är den mest basala, dvs. Etroplinae är de ciklider som är de mest avlägsna släktingarna till våra vanliga ciklider.
Sponsrad av
Madagaskar, Ciklider från Madagaskar har blivit mer populära akvariefiskar de senaste åren. Många, men inte alla av de cirka femtio madagaskarcikliderna är svåra att odla. De lever i sjöar floder och bräckvatten och vissa bör ha en salttillsats till vattnet. Släktet Paretroplus hör till samma underfamilj som Etroplus. Underfamiljen Ptychochrominae finns bara på Madagaskar och innehåller släktena Oxylapia, Paratilapia, Ptychochromoides och Ptychochromis. De är systergrupp till den amerikanska underfamiljen Cichlinae och den afrikanska Pseudocrenilabrinae, inte den andra underfamiljen på Madagaskar, Etroplinae. Ciklider finns förutom på Madagaskars fastland även på närliggande öar t ex Nosy Bé. Madagaskars ciklider är hotade av avskogning och inplanterade arter. Jordanfloden, bortsett från en haplochromin, Astatotilapia (Haplochromis) flavijosephi, så är cikliderna i Israel, Palestina, Syrien och Jordanien Tilapiiner: Tilapia zilli, Oreochromis niloticus, O. aureus, Sarotherodon galilaeus, Tristramella sacra och Tr. simonis (uppdelad i tre underarter Tr. s. intermedia, Tr. s. magdalenae och Tr. s. simonensis). Släktet Tristramella samt A. (H). flavijosephi är endemiska i regionen. Liksom de afrikanska cikliderna hör de alla till underfamiljen Pseudocrenilabrinae. Denna del av världen är inte direkt känd för sina talrika vattendrag och ciklider finns främst i Jordanflodens flodsystem och dess närhet. Jordanfloden rinner ner i Lake Tiberias (Yan Kinnaret), kanske mer känd som Genesarets sjö eller Galileiska havet. Den är en sjö i Rift Valley och har jämförts med sina större afrikanska ”syskon” och är 48 m meter djup, två mil lång och en mil bred. Förutom cikliderna så är dess övriga fiskfauna intressant. Iran, i Iran finns det bara en ciklidart, tilapiinen Iranocichla hormuzensis. Den är ensam i sitt släkte och är endemisk till floder som dränerar K?h-e Hormoz (Straits of Hormuz) i Södra Iran. Vattendragen som den lever i torkar ofta ut och bryts upp i isolerade gölar. Dessa gölar kan vara utan ciklider ett år för att sedan återkoloniseras ett annat. Området är fullt med salt så vattendragen är salta. Cikliderna finns i dessa men även i oaser med sötvatten. Vattentemperaturen på vintern varierar mellan 15 och 33°C men borde bli mycket högre på sommaren när vattenståndet minskar, lufttemperaturen är 45°C och det inte finns något skuggande lövverk.Resten av Asien, O. aureus och T. zilli finns även i andra länder i mellanöstern, men dessa fiskar har människan flyttat på i århundraden. Många tilapiiner såsom O. mossambicus, O. niloticus och O. esculentus har nummera en utbredning över hela Asien, ja hela världen. I sydostasien är tilapiiner mycket vanliga. Litteraturtips: Konings, red (2002). Ciklidboken, andra utgåvan, 2002. Täcker cikliderna från Indien, Sri Lanka och Madagaskar väl. de Rham & Nourissat (2004). The Endemic Cichlids of Madagascar. En fullständig genomgång av madagaskarcikliderna. Sparks och Smith (2004). Phylogeny and biogeography of cichlid fishes (Teleostei: Perciformes: Cichlidae). Cladistics 20: 501-517. En modern genomgång över de stora dragen i ciklidfamiljens systematik.

Utbredning

Asien och Madagaskar
Asien Asien/Madagaskar Madagaskar

FångstplatserArter inom området

Image
© Michael Persson
Etroplus canarensis
Canaras pärlciklid, Canaras chromid
Temperatur 22-28°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 12 cm
pH 6-7.5
Image
© Robin Hedström
Etroplus suratensis
Diamantciklid, Grön chromid
Temperatur 26-32°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 30 cm
pH 6-7
Image
© Albin Ekenberg
Temperatur 24-30°C
Volym 125 cm & 300 l
Längd 20 cm
pH 7-8
Image
© Tony Englund
Paratilapia polleni
Marakely, Madagaskar-ciklid
Temperatur 23-27°C
Volym 200 cm & 700 l
Längd 28 cm
pH 6.5-8
Image
© Tom Williams
Temperatur 24-30°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 17 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 130 cm & 300 l
Längd 17 cm
pH 7-8
Image
© Jeff Rapps
Temperatur 24-30°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 14 cm
pH 7-8
Image
© Francisco Otiz
Pseudetroplus maculatus
Gul ciklid, Indisk ciklid, Tomatciklid, Gul chromid
Temperatur 20-25°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 8 cm
pH 7-9
Image
Temperatur 24-30°C
Volym
Längd 18 cm
pH 7-8
Image
© Jeff Dubosc
Ptychochromis insolitus
Den röda damen, The red lady
Temperatur 24-30°C
Volym
Längd 8 cm
pH 7-8
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 18 cm
pH 7-8
Image
© Sumer Tiwari
Temperatur 24-30°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 25 cm
pH 7-8
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 11 cm
pH 7-8
Image
© Duane Stuermer
Temperatur 24-30°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 16 cm
pH 7-8