Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ptychochromis sp. tarantsy - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hona Foto: Duane Stuermer

Ptychochromis sp. "tarantsy"

Tarantsyciklid


Släkte: Ptychochromis
Art: sp. "tarantsy"
Grupp: Madagaskar
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2015
Tidigare vetenskapligt namn: Ptychochromis sp. "fort dauphin"
Populärnamn: Tarantsyciklid
Geografiskt område: Asien och Madagaskar
Utbredning: Tarantsy River & Lake Tarantsy, Madagaskar

Temperatur
24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
16 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Vattnet de lever i är medelhårt och något basiskt, mätningar på ph 7,7 verkar gälla under stora delar av året. I akvarium kan de även hållas i neutralt vatten.

Föda

I naturen är det förhållandevis okänt vilken diet arten har, men analys med hjälp av röntgen visar på en hel del rester av sniglar och snäckor, dock ej skalrester vilken möjligen kan betyda att de suger ut snigeln ur snäckan. Troligtvis är arten omnivor och har en blandad diet. I akvarium kan de matas med de flesta foder, men växla gärna med fruset foder med förhålladevist högt animaliskt innehåll kan vara lämpligt

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Tänk också på att placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

De är milt aggressiva mot artfränder och andra arter då de inte leker men hålls förslagsvis med andra arter från Madagaskar. Arten är substratruvande, parbildande, där både föräldrarna hjälps åt att skydda ynglen. Under lek mörknar stora delar av kroppen hos båda könen. Under leken är de förhållandevis aggressiva mot främst artfränder, men håller även andra arter på avstånd. De föredrar vertikala eller lutande ytor där de kan lägga äggen. Äggen kläcks efter cirka tre dagar och ynglen blir frisimmande efter ytterligare cirka sex dagar.

Allmänt

Arten kan vara en färgvariant av P. mainty, men P. "tarantsy" har inte lika kontinuerlig svart fläck längs sidan och betraktas tills vidare som egen art. Alla vattendrag i Madagaskar är utsatta för kraftig exploatering i form av att habitat förstörs, överfiske och introduction av snabbväxande matfiskar. Sannolikt är även denna art kraftigt hotad i naturen. Fyra vildfångade exemplar tog 1999 in i England av Jean-Claude Nourissat och har sedan dess framgångsvis odlats och spridits över Europa och USA, de kan då och då dyka upp handeln.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Tarantsy River, MadagaskarOdlingsformer