Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Erik Åhlander
Text: Erik Åhlander

Etroplus maculatus
Gul ciklid, indisk ciklid, tomatciklid, Gul chromid


Släkte: Etroplus
Art: maculatus
Grupp: Asien
Beskrivning: Bloch
År: 1795
Tidigare vetenskapligt namn: Chaetodon maculatus, Glyphisodon kakaitsel, Etroplus coruchi
Populärnamn: Gul ciklid, indisk ciklid, tomatciklid, Gul chromid
Geografiskt område: Asien och Madagaskar
Typlokal: Coromandel, Indien (med fel).
Utbredning: Indien och Sri Lanka.

Temperatur
20-25°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
8 cm
pH
7-9

Naturlig biotop

Södra Indien och Sri Lanka, I Indien troligen bara kustnära områden i sött och bräckt vatten i Karnataka och Kerala även om det finns uppgifter om fynd längre norrut samt även längs ostkusten. I Sri Lanka troligen längs sydvästra kusten. Arten har påträffats i södra Kerala i mindre floder, kanaler samt i Vembanad Lake som egentligen är en avsnörd havsvik med nästan rent sötvatten. Grumligt till halvklart vatten. Botten sand eller dy.

Föda

Lever i naturen av smådjur, växter mm men det finns uppgifter att de även rövar ägg/yngel från Etroplus suratensis.

Könsskillnad

Könspapillen vid lek, annars är könen ganska lika.

Akvariemiljö

Trots att det är en relativt liten art är den ganska territoriell. För en grupp ungdjur bör akvariet vara minst 150-200 liter med gömställen. Gör ingen märkbar åverkan på växter. Relativt fredlig gentemot andra fiskarter.

Beteende & lek

Substratlekare. Bägge könen vårdar. Det finns uppgifter i litteraturen om att ynglen skulle äta sekret från föräldrarnas kroppssidor på samma sätt som hos diskusfisk, en uppgift som inte har bekräftats. Eventuellt kan det finnas en skillnad mellan populationen i Indien (varifrån de flesta akvariedjur kommer från idag) och den på Sri Lanka (varifrån de flesta djur kom för 30-50 år sedan)

Allmänt

Skillnaden i teckning mellan lekande och icke dominanta fiskar är slående. Påminner i teckning egentligen inte om någon annan cichlid.

http://artedi.nrm.se/nrmfish/index.php

Talwar, PK & Jhingran, AG, 1991. Inland Fishes. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi - Bombay Calcutta, Vol 2, 884-885.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

E_maculatus-05medrom-Erik_ahlander.JPG

med rom

Foto: Erik Åhlander

e_maculatus02-kjell_nilsson.jpg

Foto: Kjell Nilsson

E_maculatus-05Bloch-ErikAhlander.jpg

Bloch 1795

Foto: Erik Åhlander


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Etroplus maculatus