Akvarieleasing
Annons

Etroplus canarensis - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson

Etroplus canarensis

Canaras pärlciklid, Canaras chromid


Släkte: Etroplus
Art: canarensis
Grupp: Asien
Beskrivning: Day
År: 1877
Populärnamn: Canaras pärlciklid, Canaras chromid
Geografiskt område: Asien och Madagaskar
Utbredning: Södra Canara (floden Kumaradhara) i sydvästra Indien
NCS Artbeskrivning: Kjell Fohrman, 2019-01-06

Temperatur
22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7.5

Naturlig biotop

Återfinns i strömmar och bifloder med sötvatten. Det finns bara i ett mycket begränsat område och där är den inte speciellt vanlig. Detta område minskar också i takt med att bostadsområden, vägar, industrier etc. byggs vilket gör att artens existens i naturen på lång sikt är hotad.

Föda

Växt- och algätare (alger och små ryggradslösa djur). Lämpligt foder i akvarium är vegetabiliskt foder kombinerat med fryst (cyclops, mysis etc.). Den kan vara lite kinkig och kan ha svårt att acceptera flingfoder.

Könsskillnad

Det finns inga kända yttre könsskillnader.

Akvariemiljö

Ett lämpligt akvarie skall vara inrett med växter som har långa blad samt en del rötter och stenar. Vattnet skall ha en hyfsad cirkulation så att det blir syrerikt i likhet med det relativt snabbrinnande vattnet i deras naturliga miljö. Denna art skall enbart hållas ihop med andra fredliga och lugna fiskar eftersom den annars lätt stressas.

Beteende & lek

Canaras pärlciklid är en ganska fredlig substratruvande ciklid som vid leken placerar cirka 200 ägg på ett underlag (sten, rot, växt etc.). Äggen kläcks sedan efter cirka fyra dygn och ynglen är frisimmande efter ytterligare några dygn. Båda föräldrarna verkar hjälpa till med att försvara avkomman. Ynglen äter av föräldrarnas slemskikt. Arten är svårlekt och sannolikt behövs något extra för att trigga igång leken som matning med levandefoder, stort vattenbyte, temperaturhöjning etc. De behöver sannolikt också vara några år gamla innan de leker. I akvarium hålls den bäst i en grupp på fem till sju exemplar.

Allmänt

Letar man efter information om arten så anges det på en del ställen att den är en ren sötvattensart, medan det på andra anges att den också lever i bräckvatten. Det förstnämnda är mer troligt och till skillnad från övriga arter i släktet så behöver den därför inget salt i vattnet. Namnet kommer från den plats i sydvästra Indien där den samlades in, Kustområdet i södra Canara.

Litteratur

Day, F. 1877. "The fishes of India; being a natural history of the fishes known to inhabit the seas and fresh waters of India, Burma, and Ceylon". Fishes India.

Menon, A.G.K. & D.K Rema & W.E. Burgess. 1993. "On the Rediscovery of Etroplus canarensis Day". Tropical Fish Hobbyist Magazine.

Subramanian, Madan. 2005. "Seeking the Elusive Etroplus canarensis". Indian Aquarium Hobbyist (http://indianaquariumhobbyist.com). Retrieved on November 26, 2011, from: http://indianaquariumhobbyist.com/community/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=32


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer