Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Cyrtocara moorii - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Christian Alfredsson

Cyrtocara moorii

blå delfinciklid


Släkte: Cyrtocara
Art: moorii
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Boulenger
År: 1902
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis moorii
Populärnamn: blå delfinciklid
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Finns över hela Malawissjön och i Malombesjön.

Temperatur
23-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
20 cm
pH
7,5-8,5

Föda

Köttätare (små ryggradslösa djur). I sin naturliga miljö äter den nästan enbart materia (t.ex. små ryggradslösa djur) som har virvlats upp av stora sandsilande arter. Äter i akvarium gärna frysfoder, men tar även torrfoder.

Könsskillnad

Detta är en av få malawi-arter där hanarna och honorna har samma färg.

Akvariemiljö

Ett lämplig akvarium skall innehålla många gömställen och ha finkorning sand som bottenmaterial.

Beteende & lek

Leken äger rum på sandbotten. Äggen befruktas utanför honans mun, eftersom hanen simmar över dem medan han avger sin mjölke. Först därefter plockas de upp av honan. Den blå delfincikliden är fredlig och bara mycket svagt revirhävdande. Den är relativt lättstressad och ruvande honor kan vara svåra att flytta till ett yngelkar utan att äggen/larverna spottas ut.

Allmänt

Den är av de populäraste malawicikliderna. Denna art skall aldrig hållas tillsammans med Protomelas annectens eller Placidochromis phenochilus eftersom de mycket lätt korsar sig med varandra.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer