Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Christian Alfredsson
Text: Kjell Fohrman

Cyrtocara moorii
blå delfinciklid


Släkte: Cyrtocara
Art: moorii
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Boulenger
År: 1902
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis moorii
Populärnamn: blå delfinciklid
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Finns över hela Malawissjön och i Malombesjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Föda

Köttätare (små ryggradslösa djur). I sin naturliga miljö äter den nästan enbart materia (t.ex. små ryggradslösa djur) som har virvlats upp av stora sandsilande arter. Äter i akvarium gärna frysfoder, men tar även torrfoder.

Könsskillnad

Detta är en av få malawi-arter där hanarna och honorna har samma färg.

Akvariemiljö

Ett lämplig akvarium skall innehålla många gömställen och ha finkorning sand som bottenmaterial.

Beteende & lek

Leken äger rum på sandbotten. Äggen befruktas utanför honans mun, eftersom hanen simmar över dem medan han avger sin mjölke. Först därefter plockas de upp av honan. Den blå delfincikliden är fredlig och bara mycket svagt revirhävdande. Den är relativt lättstressad och ruvande honor kan vara svåra att flytta till ett yngelkar utan att äggen/larverna spottas ut.

Allmänt

Den är av de populäraste malawicikliderna. Denna art skall aldrig hållas tillsammans med Protomelas annectens eller Placidochromis phenochilus eftersom de mycket lätt korsar sig med varandra.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Michael Persson

Hona

Foto: Thomas Regnéll

c_moorii05-narbild-johan_lindgren.jpg

närbild

Foto: Johan Lindgren

c_moorii-05framifran-Goran_Astebro.jpg

Framifrån

Foto: Göran Åstebro

mc0102.jpg

månadens ciklid i ciklidbladet

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Cyrtocara moorii

Mara rocks


Foto: Carl Eklind