Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Lake Malombe - Nordiska Ciklidsällskapet

Lake Malombe

Ingen beskrivning än


Fiskar på platsen Lake Malombe

Corematodus shiranus

Inte mycket är känt om dess beteende i akvarium....
Temperatur 23-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
27 cm
pH
7,5-8,5

Cyrtocara moorii

Den är av de populäraste malawicikliderna. Denna art skall aldrig hållas tillsammans med Protomelas annectens ...
Temperatur 23-28°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
20 cm
pH
7,5-8,5

Docimodus johnstoni

...
Temperatur 23-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
25 cm
pH
7,5-8,5

Lethrinops macrochir

...
Temperatur 23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8,5

Lethrinops turneri

...
Temperatur 23-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8,5

Mylochromis subocularis

Av denna art finns det ett stort antal populationer och de kan skilja sig något åt. Vissa populationers hanar kan ibl...
Temperatur 23-28°C
Volym
110 cm & 220 l
Längd
18 cm
pH
7,5-8,5

Nimbochromis fuscotaeniatus

...
Temperatur 23-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
24 cm
pH
7,5-8,5

Otopharynx tetrastigma

...
Temperatur 23-28°C
Volym
Längd
16 cm
pH
7,5-8,5

Placidochromis johnstoni

...
Temperatur 23-28°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
7,5-8,5

Placidochromis longimanus

...
Temperatur 23-28°C
Volym
Längd
15 cm
pH
7,5-8,5

Protomelas triaenodon

...
Temperatur 23-28°C
Volym
Längd
16 cm
pH
7,5-8,5

Tillbaka till artregistret