Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Mylochromis subocularis - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Lennart Axelsson

Mylochromis subocularis

Subocularis, Labidodon malombe


Släkte: Mylochromis
Art: subocularis
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Gnther
År: 1894
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis subocularis, Cyrtocara subocularis, Haplochromis subocularis, Maravichromis subocularis, Mylochromis subocularis, Tilapia subocularis
Populärnamn: Subocularis, Labidodon malombe
Geografiskt område: Malawisjn
Utbredning: Malawisjn (finns runt hela sjn) samt i Malombesjn

Temperatur
23-28°C
Volym
110 cm & 220 l
Längd
18 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

I Malawisjn terfinns den oftast i vergngszonen eller ver ppen sand p relativt grunt vatten (oftast p fem till tjugo meters djup). Revirhvdande hanar frsvarar ett grunt sandslottsbo (bower) byggt bland stenarna p sjns botten p tre till tjugo meters djup. Honor och ickelekande hanar lever i sm grupper eller ensamma.

Föda

Ktttare (sm ryggradslsa djur sannolikt snckor). Lmpligt akvariefoder r fryst foder som mysis och cyclops, men de tar ocks annat foder.

Könsskillnad

Hanarna r klart strre n honorna (honorna max 14 cm) samt har blaktiga fenor och en blaktig frmre del av huvudet. Kroppen r oftast gulaktig. Honor och unga hanar r silverfrgade med sex till tta framtrdande flckar (ibland lodrta band) som r ordnade i en diagonal linje frn stjrtspolen upp mot ryggfenans frmre bas.

Akvariemiljö

Den behver mnga gmstllen, men ven en stor ppen simyta. Bottenmaterialet br vara finkornigt Lmpligt sllskap r mbunas, Aulonocara och andra mindre haplisar.

Beteende & lek

Placidochromis subocularis r en maternal (honan) munruvare. I akvarium bygger ofta denna arts hanar grunda sandslottsbon. Honorna ruvar lite drygt tre veckor och antalet yngel brukar uppg till 25-50 stycken.

Arten r i akvarium ngot revirhvdande, men r i det stora hela relativt fredlig.

Allmänt

Av denna art finns det ett stort antal populationer och de kan skilja sig ngot t. Vissa populationers hanar kan ibland vara lite rdskimrande. Denna art r inte endemisk i Malawisjn utan frekommer ven i sjn Malombe som ligger precis sder om Malawisjn. Varianten frn Malombe r sannolikt den som r vanligast i handeln. Fisken p bilden r ovanligt rd och var aprilbilden i NCS almanacka 2008.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer