CARES

Mylochromis subocularis

Subocularis, Labidodon malombe


Foto: Lennart Axelsson
Släkte: Mylochromis
Art: subocularis
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Günther
År: 1894
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis subocularis, Cyrtocara subocularis, Haplochromis subocularis, Maravichromis subocularis, Mylochromis subocularis, Tilapia subocularis
Populärnamn: Subocularis, Labidodon malombe
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön (finns runt hela sjön) samt i Malombesjön
NCS Artbeskrivning: Kjell Fohrman, 2012-08-14

Temperatur
23-28°C
Volym
110 cm & 220 l
Längd
18 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

I Malawisjön återfinns den oftast i övergångszonen eller över öppen sand på relativt grunt vatten (oftast på fem till tjugo meters djup). Revirhävdande hanar försvarar ett grunt ”sandslottsbo” (bower) byggt bland stenarna på sjöns botten på tre till tjugo meters djup. Honor och ickelekande hanar lever i små grupper eller ensamma.

Föda

Köttätare (små ryggradslösa djur – sannolikt snäckor). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyclops, men de tar också annat foder.

Könsskillnad

Hanarna är klart större än honorna (honorna max 14 cm) samt har blåaktiga fenor och en blåaktig främre del av huvudet. Kroppen är oftast gulaktig. Honor och unga hanar är silverfärgade med sex till åtta framträdande fläckar (ibland lodräta band) som är ordnade i en diagonal linje från stjärtspolen upp mot ryggfenans främre bas.

Akvariemiljö

Den behöver många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornigt Lämpligt sällskap är mbunas, Aulonocara och andra mindre ”haplisar”.

Beteende & lek

Placidochromis subocularis är en maternal (honan) munruvare. I akvarium bygger ofta denna arts hanar grunda sandslottsbon. Honorna ruvar lite drygt tre veckor och antalet yngel brukar uppgå till 25-50 stycken.

Arten är i akvarium något revirhävdande, men är i det stora hela relativt fredlig.

Allmänt

Av denna art finns det ett stort antal populationer och de kan skilja sig något åt. Vissa populationers hanar kan ibland vara lite rödskimrande. Denna art är inte endemisk i Malawisjön utan förekommer även i sjön Malombe som ligger precis söder om Malawisjön. Varianten från Malombe är sannolikt den som är vanligast i handeln. Fisken på bilden är ovanligt röd och var aprilbilden i NCS almanacka 2008.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Pieter Teintang

FångstplatserOdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Mylochromis subocularis i Ciklidbladet

Nummer Artikel
199705 Ndumbi reef & Pombo rocks II
199807 Tillbaka till Nyasasjön: Missionärens sista resa