Akvarieleasing
Annons

Benthochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Benthochromis

Text: Christian Alfredsson

Inledning

Benthochromis är ett släkte av ciklider som tillhör familjen Cichlidae och härstammar från Tanganyikasjön i Östafrika. Denna grupp av fiskar är känd för sina djuplevande egenskaper och intressanta beteenden, vilket gör dem till ett fascinerande ämne för studier och akvariehållning för avancerade akvarister.

Biologi och Taxonomi

Släktet Benthochromis består av flera arter, däribland B. horii, B. melanoides och den välkända B. tricoti. Dessa fiskar varierar i storlek från 15 cm upp till 25 cm i längd och kännetecknas av sin långsträckta kroppsform och lysande färgteckning. Arterna inom släktet Benthochromis är anpassade för att leva på djupt vatten och har därför en slank kroppsbyggnad och ljuskänsliga ögon.

Ekologi och Anpassningar

Benthochromis-arter lever i djupare delar av Tanganyikasjön, där de huvudsakligen är planktonätare som livnär sig på små kräftdjur och andra mikroskopiska organismer. Deras speciella kroppsform och smidiga simförmåga gör att de kan navigera effektivt och snabbt i det djupare vattnet. Den lysande färgteckningen hos dessa arter fungerar både som kamouflage och som en kommunikationssignal mellan individer.

Reproduktion och Uppfödning

Benthochromis-arter är munruvande ciklider, vilket innebär att de bär sina ägg och yngel i munnen för att skydda dem från rovdjur. Hanarna bygger ofta bon bland klippor eller i sanden på djupt vatten, där de lockar honor att lägga ägg. Efter befruktning plockar honan upp äggen i munnen och ruvar dem tills de kläcks och ynglen är redo att simma fritt.

Akvariehållning

Benthochromis-arter är utmanande men givande fiskar att hålla i akvarium, särskilt för erfarna akvarister som är intresserade av att utforska de mer ovanliga och unika aspekterna av Tanganyikaciklider. Dessa iskar kräver stora akvarier för att ge dem tillräckligt med utrymme att simma och utforska, samt för att efterlikna deras naturliga djuplevande miljö. Det är viktigt att skapa en miljö med klippor, gömställen och en svagt dämpad belysning för att simulera deras naturliga habitat.

Deras diet bör bestå av en blandning av högkvalitativa pellets, flingfoder, frysfoder och levande foder, såsom daphnia och artemia, som passar deras naturliga födoval. Det är också viktigt att övervaka vattenkvaliteten noggrant och utföra regelbundna vattenbyten för att säkerställa deras hälsa och trivsel i akvariet.

Det är rekommenderat att hålla Benthochromis-arter med andra fredliga och likasinnade ciklider från Tanganyikasjön, eftersom de kan vara känsliga och försiktiga av naturen. Genom att förstå deras behov och erbjuda en lämplig miljö kan akvariehobbyister njuta av att hålla och observera dessa unika och fascinerande djuplevande Tanganyikaciklider.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Benthochromis

Benthochromis horii

Temperatur
24-27,5°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
17 cm
pH
8,8-9,3

Benthochromis melanoides

Temperatur
24-27,5°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
18 cm
pH
8,8-9,3

Benthochromis tricoti

giant featherfin

Temperatur
24-27,5°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
18 cm
pH
8,8-9,3

Tillbaka till artregistret