Sandby Ciklidhobby
Annons

Benthochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Benthochromis


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Benthochromis

Benthochromis horii

Temperatur 24-27,5°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
17 cm
pH
8,8-9,3

Benthochromis melanoides

Temperatur 24-27,5°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
18 cm
pH
8,8-9,3

Benthochromis tricoti

giant featherfin

Temperatur 24-27,5°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
18 cm
pH
8,8-9,3

Tillbaka till artregistret