Akvariekungen

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Benthochromis horii


hane
hane Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Släkte: Benthochromis
Art: horii
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Takahashi
År: 2008
Tidigare vetenskapligt namn: Benthochromis tricoti
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Utanför Mtondwe island, Zambia på 60 meters djup, Tanganyikasjön.
Utbredning: Antagligen spridd över hela sjön.
NCS Artbeskrivning: Hans Appelskog, 2016-01-28

Temperatur
24-27,5°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
17 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

B. tricoti lever på djupt vatten, den är mest förekommande på ett djup av 100-150 meter. Vid leken går de dock betydligt grundare; 25-50 meter.

Föda

Det äter i sjön huvudsaklingen zooplankton som svävar fritt i de väldiga vattenmassorna. De silas genom gälbågarnas fintrådiga gälräfständer. I akvarium är nykläckt Artemia utmärkt mat.

Könsskillnad

Hanarna får långa utdragna buk- och stjärtfenor, samt en gul markerad nedre del av gällocken. Det säkraste sättet att könsbestämma är dock att jämföra fiskarnas könsöppningar. Honor var en raritet i de första importerna av denna art. I dagsläget har man funnit nya fångstplatser där det har visat sig finnas gott om honor tillgängliga för fångst och export.

Akvariemiljö

B. tricoti kräver ett stort akvarium på ca. 600 - 800 liter. Höjden på akvariet bör vara minst 60 centimeter för att skapa ett livsutrymme som kan accepteras. Medinvånarna i akvariet ska vara lugna arter som inte stör den fredliga B. tricoti alltför mycket. Den är trots sin storlek en lugn ciklid som man lättast häller i en liten grupp på 1- 2 hanar tillsammans med 3-6 honor. och andra foder som påminner om det naturliga fodret zooplankton.

Beteende & lek

B. tricoti lever i stora stim som drar runt i de djupare vattnen för att söka sin huvudsakliga föda, zooplankton. Vid lekperioden, som infaller juli till oktober, tar hanarna revir på grundare vatten (25-50 meter). Helst vid en stor flat sten som fungerar som lekplats. De försöker locka till sig lekmogna honor genom att visa upp sin imponerande gestalt med utspärrade fenor och huvudet högt hållet. Troligen skyddar honorna sin avkomma under en längre tid, man har funnit yngel på upp till 3-4 cm:s storlek i munnen på ruvande honor. Detta tyder på att ynglen troligen har släppts ut för att äta och återigen plockats in av honan. Det finns bara sporadiska rapporter om lekar i fångenskap av denna art.

Allmänt

Takahashi beskrev 2008 en ny Benthochromis med artepitetet horii. Den skiljer sig från de andra arterna i släktet genom att ha mindre ögon och längre nos. Ögats diameter är vanligen mindre än nosens längd medan den hos B. tricoti och B. melanoides är större eller lika stor. De har dessutom trettio till trettioen fenstrålar i ryggfenan medan B. tricoti och B. melanoides har tjugoåtta och tjugonio. Stora hanar skiljer sig också i färgen och har långa bukfenor, mer än trettio procent av fiskens standardlängd, det vill säga kroppslängden fram till där stjärtfenan börjar. B. horii är arten som säljs som B. tricoti i handeln och som finns på bild i Ciklidboken.

Takahashi T (2008) Description of a new cichlid fish species of the genus Benthochromis (Perciformes: Cichlidae) from Lake Tanganyika. J Fish Biol 72:603-613

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
närbild hane
närbild hane
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Fångstplatser


Chituta, Zambia

Foto: Patrick Tawil
Foto: Patrick Tawil
Foto: Patrick Tawil

Kambwimba, Tanzania

Kantalamba, Tanzania

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Odlingsformer
Benthochromis horii i Ciklidbladet

Nummer Artikel
202401 Benthochromis horii
202002 En Tanganyikanörds berättelse
202001 Fem favoriter
202401 Innehåll/ciklidfronten
202203 Övergångszonen med sten och block med mellanliggande partier av sand, Tanganyikasjön, Zambia
202303 Stuart M. Grant Cichlid Conservation Fund
Felanmäl artbeskrivningen