Akvarieleasing

Benthochromis melanoides


Bild saknas
Släkte: Benthochromis
Art: melanoides
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Poll
År: 1984
Tidigare vetenskapligt namn: Haplotaxodon melanoides
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Öster om Albertville(Kalemie).
Utbredning: Arten är även känd från lokaler i den södra delen av Tanzania.
NCS Artbeskrivning: Carl Eklind, 2015-10-26

Temperatur
24-27,5°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
18 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Benthochromis melanoides förekommer huvudsakligen vid den sydvästra delen av sjön längs Zambia och Demokratiska Republiken Kongos kustremsa. Man känner även till lokaler och lekplatser i södra delen av Tanzania. Den lever på djupt vatten, den är mest förekommande på ett djup av 100-150 meter. Vid leken går de dock betydligt grundare; 25-50 meter.

Föda

Lever på små ryggradslösa djur, som kräftdjur och plankton.

Könsskillnad

Hanen är grövre än honan men båda har samma silvriga färg. Hanen har dock en mörkare fläck bakom ögat. Detta är mycket intressant då dess släkting Bentochromis tricoti`s färgteckning skiljer könen markant.

Akvariemiljö

Ett långt kar är att rekomendera. Gärna 2 meter långt och 60 centimeter högt. Fisken hoppar gärna och tar sig ut ur de minsta springorna i täckglasen. Några stora stenar bör finnas i akvariet där hanarna kan ta revir.

Beteende & lek

Vid lekperioden, som infaller juli till oktober, tar hanarna revir på grundare vatten (25-50 meter). Helst vid en stor flat sten som fungerar som lekplats. De försöker locka till sig lekmogna honor genom att visa upp sin imponerande gestalt med utspärrade fenor och huvudet högt hållet. Troligen skyddar honorna sin avkomma under en längre tid, man har funnit yngel på upp till 3-4 centimeters storlek i munnen på ruvande honor. Detta tyder på att ynglen troligen har släppts ut för att äta och återigen plockats in av honan. Det finns bara sporadiska rapporter om lekar i fångenskap av denna art.

Allmänt

En ovanlig "featherfin" som skiljer sig mycket från sin släkting Bentochromis tricoti. Kroppsformerna liknar varandra men färgerna är totalt olika då tricotin är mera färggrann.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

BilderFångstplatser


Kalemie, KongoFelanmäl artbeskrivningen

Benthochromis melanoides i Ciklidbladet

Nummer Artikel