Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anders Larsson
Text: Anders Larsson

Cyprichromis microlepidotus
microlepidotus, golden leptosoma.


Släkte: Cyprichromis
Art: microlepidotus
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Poll
År: 1956
Tidigare vetenskapligt namn: Limnochromis microlepidotus
Populärnamn: microlepidotus, golden leptosoma.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Ubwari.
Utbredning: Norra delen av Tanganyikasjön.

Temperatur
23-26°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
12 cm
pH
7.8-9

Naturlig biotop

Lever på öppet vatten i närhet till klippor på ett djup av 10 till 40 meter. C. microlepidotus finns på många olika platser i sjöns norra delar.

Föda

Planktonätare. Äter med förtjusning nykläckt artemia men äter allt smått foder som erbjuds.

Könsskillnad

Hanarna är de som står för den största färgprakten. Intressant bland denna art är att även honorna uppvisar individuella färgteckning dock i färgerna brunt och svart.

Akvariemiljö

Uppskattar syrerikt och väl filtrerat vatten. Att efterlikna sjöns vattenvärden är viktigt dvs högt pH och hårdhet.Temp runt 25 grader är lämpligt

Beteende & lek

Hanarna håller 3-d revir som försvaras mycket aktivt. Viktigt att man av denna anledning har en grupp på 12 djur eller fler kar runt 540 liter. Arten är maternal munruvare och honorna spottar efter drygt 20 dagar.

Allmänt

En mycket färggrann och intressant ciklid som när den ges bra förhållanden ger många intressanta stunder framför burken


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Kiriza

Hane Kiriza

Foto: Jan Hommel

Kiriza

Hona Kiriza

Foto: Milan Brenda

c_microlepidotus-kiriza02-2-milan_brenda.jpg

hane, Kiriza

Foto: Milan Brenda

c_microlepidotus-kiriza02-3-milan_brenda.jpg

hane, Kiriza

Foto: Milan Brenda

c_microlepidotus_kiriza02-jan_hommel.jpg

hane, black Kiriza

Foto: Jan Hommel

Kiriza black, vildfångade Film av: Jan Hommel

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Cyprichromis microlepidotus

Kitumba


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Bulu Point

Hane
Foto: Rickard Nilsson

Foto: Mikael Westerlund

Karilani

Hane
Foto: Anders Larsson
Hane
Foto: Anders Larsson
Hona
Foto: Anders LarssonMagara


Foto: Jeff Dubosc

Kibishi


Foto: Johan Lindgren

Gombi


Foto: Jeff Dubosc

Kavala


Foto: Jan Hommel

Foto: Jan Hommel

Kiriza


Foto: Milan Brenda

Foto: Milan Brenda

Foto: Milan Brenda

Kasai


Foto: Jan Hommel

Foto: Jan Hommel