Labeotropheus: En taxonomisk mardröm

Artikeln utforskar de taxonomiska utmaningarna med släktet Labeotropheus, som är kända för sina fläckiga varianter som Marmelade Cat. Författaren diskuterar skillnaderna mellan olika arter och hur morfologiska och genetiska studier har bidragit till att identifiera dessa ciklider. Problemet med hybridisering och dess påverkan på artbestämning tas också upp.

keyboard_arrow_up