Gobiocichla: Gobyciklider från Västafrika

Denna artikel handlar om gobyciklider från släktet Gobiocichla, som lever i strömmande vatten i Nigerflodens avrinningsområde. Författaren beskriver artens biologiska anpassningar, utbredningsområde och specifika biotoper. Observationer från fältstudier i Kamerun och Guinea ger en djupare förståelse för dessa cikliders livsmiljö och beteende.

keyboard_arrow_up