Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Trematocara - Nordiska Ciklidsällskapet

Trematocara


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Trematocara

Trematocara caparti

Temperatur 24-27,5°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
8,8-9,3

Trematocara kufferathi

Temperatur 24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
7 cm
pH
8,8-9,3

Trematocara macrostoma

Temperatur 24-27,5°C
Volym
100 cm & 125 l
Längd
11 cm
pH
8,8-9,3

Trematocara marginatum

Temperatur 24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
8,8-9,3

Trematocara nigrifrons

Temperatur 24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
8,8-9,3

Trematocara stigmaticum

Temperatur 24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
8,8-9,3

Trematocara unimaculatum

Temperatur 24-27,5°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
8,8-9,3

Trematocara variabile

Temperatur 24-27,5°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
8,8-9,3

Trematocara zebra

Temperatur 24-27,5°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
8,8-9,3

Tillbaka till artregistret