Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Trematocara zebra


Släkte: Trematocara
Art: zebra
Grupp: Udda grupper
Beskrivning: De Vos, Nshombo & Thys van den Audenaerde
År: 1996
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Luhanga II (nära Uvira) i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
7,8-9Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Trematocara zebra