CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Telmatochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Telmatochromis


Fiskar som ingår i släktet Telmatochromis

Telmatochromis bifrenatus

...
Temperatur 23-27°C
Volym
60 cm & 75 l
Längd
7 cm
pH
7,8-9

Telmatochromis brachygnathus

...
Temperatur 23-27°C
Volym
Längd
9 cm
pH

Telmatochromis brichardi

...
Temperatur 23-27°C
Volym
60 cm & 75 l
Längd
7 cm
pH
7,8-9

Telmatochromis burgeoni

...
Temperatur 23-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7,8-9

Telmatochromis dhonti

...
Temperatur 23-27°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
12 cm
pH
7,8-9

Telmatochromis sp."schachbrett"

...
Temperatur 23-26°C
Volym
100 cm & 120 l
Längd
10 cm
pH
7,8-9

Telmatochromis sp."lufubu"

...
Temperatur 23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
6-8

Telmatochromis temporalis

...
Temperatur 23-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
7,8-9

Telmatochromis vittatus

...
Temperatur 23-26°C
Volym
100 cm & 120 l
Längd
10 cm
pH
7.8-9

Tillbaka till artregistret