Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Telmatochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Telmatochromis


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Telmatochromis

Telmatochromis bifrenatus

Temperatur
24-27,5°C
Volym
60 cm & 75 l
Längd
7 cm
pH
8,8-9,3

Telmatochromis brachygnathus

Temperatur
24-27,5°C
Volym
Längd
9 cm
pH
8,8-9,3

Telmatochromis brichardi

Temperatur
24-27,5°C
Volym
60 cm & 75 l
Längd
7 cm
pH
8,8-9,3

Telmatochromis burgeoni

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
8,8-9,3

Telmatochromis dhonti

Temperatur
24-27,5°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
12 cm
pH
8,8-9,3

Telmatochromis temporalis

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
8,8-9,3

Telmatochromis vittatus

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 120 l
Längd
10 cm
pH
8,8-9,3

Telmatochromis sp. "lufubu"

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
8,8-9,3

Telmatochromis sp. "schachbrett"

Kongovittatus, Schackrutig Telmatochromis, Congo vittatus

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 120 l
Längd
10 cm
pH
8,8-9,3

Tillbaka till artregistret