Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök
Telmatochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Telmatochromis
Det finns ingen information tillgänglig om detta släkte ännu.

Skicka gärna in din beskrivning av släktet.
Telmatochromis bifrenatus

Telmatochromis brachygnathus

Telmatochromis brichardi

Telmatochromis burgeoni

Telmatochromis dhonti

Telmatochromis sp. "lufubu"

Telmatochromis sp. "schachbrett"

Telmatochromis temporalis

Telmatochromis vittatus


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Tanganyikasjön

Telmatochromis bifrenatus

Foto: Jan Bukkems
Släkte: Telmatochromis
Art: bifrenatus
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Myers
År: 1936
Storlek: 7 cm
Typlokal: Tanganyikasjön vid Kigoma i Tanzania.
Utbredning: Förekommer från Sibwesa till gränsen mellan Tanzania och Burundi samt mellan Kavala och Luhaga i DR Kongo.

Fångstplatser för Telmatochromis bifrenatusGå överst på sidan

Telmatochromis brachygnathus

Foto: Michael Persson
Släkte: Telmatochromis
Art: brachygnathus
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Hanssens & Snoeks
År: 2003
Storlek: 9 cm
Typlokal: Cape Chaitika, Zambia.
Utbredning: Förekommer i de södra och centrala delarna i Tanganyikasjön.

Fångstplatser för Telmatochromis brachygnathusGå överst på sidan

Telmatochromis brichardi

Foto: Joakim Draktoft
Släkte: Telmatochromis
Art: brichardi
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Louisy
År: 1989
Storlek: 7 cm
Typlokal: Tanganyikasjön vid Bujumbura i Burundi.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön

Fångstplatser för Telmatochromis brichardiGå överst på sidan

Telmatochromis burgeoni

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Släkte: Telmatochromis
Art: burgeoni
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Poll
År: 1942
Storlek: 9 cm
Typlokal: Tanganyikasjön vid Nyanza Lac i Burundi.

Fångstplatser för Telmatochromis burgeoniGå överst på sidan

Telmatochromis dhonti

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Telmatochromis
Art: dhonti
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Boulenger
År: 1919
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lamprologus dhonti.
Typlokal: Tanganyikasjön vid Albertville (Kalemie) i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Fångstplatser för Telmatochromis dhontiGå överst på sidan

Telmatochromis sp. "lufubu"

Foto: Hans van Heusden
Släkte: Telmatochromis
Art: sp. "lufubu"
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Ej beskriven
År: 2015
Storlek: 14 cm
Utbredning: Lufubu River som mynnar i Tanganyikasjön

Fångstplatser för Telmatochromis sp. "lufubu"

Lufubu River Foto: Hans van HeusdenGå överst på sidan

Telmatochromis sp. "schachbrett"
Kongovittatus

Foto: Andrew Wood
Släkte: Telmatochromis
Art: sp. "schachbrett"
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Ej beskriven
År: 2013
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Telmatochromis sp., Telmatochromis sp. aff. vittatus "Congo"
Handelsnamn: Kongovittatus, Schackrutig Telmatochromis, Congo vittatus
Utbredning: Endast känd från Longola i Tanganyikasjön, men finns troligen i intilliggande områden.

Fångstplatser för Telmatochromis sp. "schachbrett"Gå överst på sidan

Telmatochromis temporalis

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Släkte: Telmatochromis
Art: temporalis
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Boulenger
År: 1898
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Telmatochromis temporalis
Typlokal: Tanganyikasjön vid Kinyamkolo (Mpulungu) och Mbity Rocks i Zambia.
Utbredning: Förekommer i Tanganyikasjöns södra del.

Fångstplatser för Telmatochromis temporalis

Cape Kachese Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Mtoto Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Kigoma Foto: Jan HommelGå överst på sidan

Telmatochromis vittatus

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Släkte: Telmatochromis
Art: vittatus
Grupp: Snäckskalslekare
Författare: Boulenger
År: 1898
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn:
Typlokal: Tanganyikasjön vid Mbity Rocks i Zambia.
Utbredning: I sjöns sydvästra del.

Fångstplatser för Telmatochromis vittatusGå överst på sidan