Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Telmatochromis brachygnathus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson Text:

Telmatochromis brachygnathus


Släkte: Telmatochromis
Art: brachygnathus
Grupp: Snckskalslekare
Beskrivning: Hanssens & Snoeks
År: 2003
Geografiskt område: Tanganyikasjn
Typlokal: Cape Chaitika, Zambia.
Utbredning: Frekommer i de sdra och centrala delarna i Tanganyikasjn.

Temperatur
23-27°C
Volym
Längd
9 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser


Cape Chaitika


Fulwe


Mtosi


Mvuna


Sibwesa
Odlingsformer