Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text:

Telmatochromis brachygnathus


Släkte: Telmatochromis
Art: brachygnathus
Grupp: Snäckskalslekare
Beskrivning: Hanssens & Snoeks
År: 2003
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Cape Chaitika, Zambia.
Utbredning: Förekommer i de södra och centrala delarna i Tanganyikasjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
Längd
9 cm
pHHela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Telmatochromis brachygnathus