Sandby Ciklidhobby
Darienheros - Nordiska Ciklidsällskapet

Darienheros

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Darienheros

Image
© F. Ingemann Hansen
Temperatur 27-32°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 6,5-7
Tillbaka till artregistret