Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Darienheros calobrensis - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: F. Ingemann Hansen

Darienheros calobrensis

Redspot Ciklid


Släkte: Darienheros
Art: calobrensis
Grupp: Stora
Beskrivning: Meek & Hildebrand
År: 1913
Tidigare vetenskapligt namn: Amphilophus calobrensis, Cichlasoma calobrense, Astatheros calobrensis, Cichlaurus calobrensis
Populärnamn: Redspot Ciklid
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Rio Calobre, Panama
Utbredning: I floder och sjöar på stillahavssidan av Panama.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-08-01

Temperatur
27-32°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6,5-7

Naturlig biotop

Återfinns i huvudsak i stillastående vattendrag såsom sjöar och dammar, men kan även påträffas i de långsamt flytande delarna av floder. Där håller de främst till nära större stenformationer eller kring nedfallna större grenar vilka bilder skydd.

Föda

I naturen lever de av mindre fiskar, insekter och kräftdjur. I akvarium bör de ej ges en ensidig kost på fisk i för stora mängder då de lätt äter för mycket och kan till och med dö efter att ha förätit i akvarium. Ett problem som av naturliga skäl inte sker i det vilda. Annars är de anspråkslösa vad gäller föda och äter gärna pellets eller flingfoder av olika slag. Varva gärna då och då med fryst eller levande foder.

Könsskillnad

Mycket svårt att se skillnad på könen, men hanar blir större med tiden och utvecklar längre fenor och kan få en brantare panna och i vissa fall en pannknöl. Under lek växer pannknölen något hos båda könen.

Akvariemiljö

Även om de i naturen lever i vatten med något högt pH och ett hårdare vatten är det inga problem att hålla arten i neutralt vatten utan att justera vattenparametrar. De kräver ett större akvarium med gott om inredning där de kan hålla sig dolda från varandra. För att locka fram deras naturliga matsökande beteende bland stenar och i skrevor kan akvariet inredas för att tillgodose detta. Regelbundna vattenbyten och bra filtrering rekommenderas starkt.

Beteende & lek

Arten är aggressiv mot artfränder även mellan lekar och under lek kan aggressionerna gå ut över andra arter i akvariet. Det kan vara svårt att få en hane och hona att bli ett par på grund av dessa aggressioner, även om de vuxit upp tillsammans. Det kan krävas att en avdelare i akvariet måste installeras. Exempelvis i form av ett galler eller (plexi-)glas.

De är parbildande substratruvare där de lägger ägg på slät horisontell yta som i förväg grävts fram och rengjorts av paret. Äggen kläcks efter cirka tre dagar och ynglen är frisimmande efter ytterligare 6-8 dagar. Därefter skyddar främst honan ynglen medan hanen håller andra fiskar på avstånd i de yttre gränserna till reviret.

Allmänt

Namngiven efter dess typlokal, Rio Calobre.

Litteratur

Meek, Seth Eugene & S. F. Hildebrand. 1913. "New species of fishes from Panama". Field Museum of Natural History. Publication 166; Zoology series 7 (3).

Bussing, William & M. Martin. 1975. "Systematic status, variation and distribution of four Middle American cichlid fishes belonging to the Amphilophus species group, genus Cichlasoma". Natural History Museum L.A. County Contributions of Science. n. 269.

Jordan, David Starr & B.W. Evermann & H.W. Clark. 1930. "Checklist of the fishes and fishlike vertebrates of North and Middle America. Appendix X". Report of the US Commissioner of Fisheries.

Kullander, Sven. 1996. "Heroina isonycterina, a new species of cichlid fish from Western Amazonia, with comments on cichlasomine systematics". Ichthyological Explorations of Freshwaters. v. 7(n. 2).

Říčan, Oldřich & L. Piálek, K. Dragová & J. Novák. 2016. "Diversity and evolution of the Middle American cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae) with revised classification". Vertebrate Zoology. v. 66(n. 1)

Kullander, S.O. (2003) Cichlidae (Cichlids). In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer