Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Caprichromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Caprichromis


Fiskar som ingår i släktet Caprichromis

Caprichromis liemi

Lekkoloni av C. liemi har endast ?terfunnits vid Luwala Reef, d?r hanarna visade upp sin fulla lekdr?kt. Detta...
Temperatur 23-27°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
23 cm
pH
7,5-8

Caprichromis orthognathus


Temperatur 23-27°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
20 cm
pH
7,5-8

Tillbaka till artregistret