CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Caprichromis liemi

Chimwalani Reef Foto: Ad Konings
Temperatur
23-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
23 cm
pH
7,5-8,5
Släkte: Caprichromis
Art: liemi
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Mckaye & Mackenzie
År: 1982
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara liemi, Maravichromis liemi
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Thumbi West Island
Utbredning: Malawisjön
NCS Artbeskrivning: Joakim Draktoft, 2012-11-02

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby

Naturlig biotop

Caprichromis liemi återfinns över öppen sandbotten samt i övergångszonen mellan klippbiotopen och sandbottnen.

Föda

Caprichromis liemi är en specialiserad predator som bland annat stjäl avkomma från munruvande honor genom att ramma deras huvud underifrån, så att ägg till yngel av olika stadier faller ur munnen och äts upp.

Beteendet har observerats, men kan även vara en effekt av att artens egentliga syfte är att få tag på fisklöss (Argus) som sitter fast vid halsen på många ciklider, inklusive munruvande honor (men även hanar).

Könsskillnad

Hanarna är i normalfallet blågrönmetallic, men vid lekdräkt blir de mer djupblå-ljusblå. Hanar är något större än honorna.

Honorna har en en bas av silver med gulaktig ton och ett svart tvärställt band på mitten av kroppen.

Akvariemiljö

Arten är revirhävdande och skall fler än en hanne hållas i samma akvarium måste ytan vara stor, helst 500L eller mer.

C. liemi är känslig mot hög värme och en temperatur som går upp mot 32°C kommer att medföra dödsfall.

Beteende & lek

Hanarna bygger stora lekgropar dit de lockar honorna för lek. Lekkolonier bestånde av flera hannar har observerats vid Luwala Reef.

Munruvande honor förekommer i mindre grupper över sandbotten. Inga uppgifter om dess yngelvård finns tillgängliga.

Allmänt

Lekkoloni av C. liemi har endast återfunnits vid Luwala Reef, där hanarna visade upp sin fulla lekdräkt. Detta kan tyda på att arten återvänder till speciella lekplatser när lek stundar. Sådana lekplatser finns med säkerhet på många ställen runt sjön, men fler lekkolonier har inte identifierats ännu.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatserOdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Caprichromis liemi i Ciklidbladet

Nummer Artikel
200803 FISU 2008 i Helsingfors
9007 Revisionen av Malawisjöns haplochromider