Akvarieleasing
Annons

Tropheus brichardi - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Christian Alfredsson
Felanmäl artbeskrivningen

Tropheus brichardi


Släkte: Tropheus
Art: brichardi
Grupp: Tropheusgruppen
Beskrivning: Nelissen & Thys van den Audenaerde
År: 1975
Tidigare vetenskapligt namn:
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Nyanza Lac i Burundi.
NCS Artbeskrivning: Hans Appelskog, 2015-11-03

Lagerstatus

Nols Akvariehobby har fisken på lagerlistan
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Sandby Ciklidhobby har fisken med på lagerlistan
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-27,5°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
13 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Afrika, Tanganyikasjön i området mellan Malagarasi- och Lugufufloden. Den lever i den relativt grunda (3 -7 m) klippbiotopen. Underlaget är sand, till största delen täckt av större och mindre stenar i storlek upp till en fotbolls omkrets.

Föda

Man bör inte mata denna ciklid med ett alltför kraftigt, proteinrikt foder. De typer av foder som innehåller rikligt med barlast (fibrer) rekommenderas. Annars kan fiskarna få problem med mag och tarminfektioner.

Könsskillnad

Hanens guld-gula lodräta band är betydligt intensivare i färgen än honans. En utvuxen hane har mer spetsig och utdragen rygg- och analfena än honan.

Storlek mellan 8-12 cm.

Akvariemiljö

T. brichardi är en tämligen aggressiv fisk som kan vara svår att hålla i ett litet och glest befolkat akvarium. Man bör bygga upp en inredning som ger goda möjligheter till skydd undan alltför aggressiva hanar som betraktar hela akvariet som sitt revir.

God vattencirkulation och rejäl filtrering ger också bra förutsättningar för att lyckas med att hålla denna ciklid.

Beteende & lek

I naturen bildar honorna små grupper som håller ihop. Hanarna håller ett eget territorium som de försvarar med all sin kraft. Reviret hålls ibland bara någon timme, men emellanåt kan det försvaras under längre perioder. Revirets gräns, upp till tre meter i omkrets, markerar området dit hanen försöker locka så många honor som möjligt för att få en chans att sprida sina arvsanlag.

Leken sker oftast på toppen av en sten. Honorna ruvar äggen under ca. 24-26 dagar, sedan släpps ynglen ut högre upp i biotopen. Där får ynglen de bästa förutsättningarna form av syrerikt vatten och riklig födotillgång.
Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Bulu Point, Tanzania

Cape Tembwe, Kongo

Halembe, Tanzania

Kabwe, Tanzania

Kalemie, Kongo

Kapemba, Tanzania

Karema, Tanzania

Kavala, Kongo

Kerenge, Tanzania

Kibige, Kongo

Kigoma, Tanzania

Mtosi, Tanzania

Mtoto, Kongo

Mvuna, Tanzania

Ujiji, Tanzania

Ulwile, Tanzania

Uvira, Kongo

Wampembe, TanzaniaOdlingsformer