Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Tropheus brichardi

Foto: Christian Alfredsson
Temperatur
24-27,5°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
13 cm
pH
8,8-9,3
Släkte: Tropheus
Art: brichardi
Grupp: Tropheusgruppen
Beskrivning: Nelissen & Thys van den Audenaerde
År: 1975
Tidigare vetenskapligt namn:
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Nyanza Lac i Burundi.
NCS Artbeskrivning: Hans Appelskog, 2015-11-03

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby

Naturlig biotop

Afrika, Tanganyikasjön i området mellan Malagarasi- och Lugufufloden. Den lever i den relativt grunda (3 -7 m) klippbiotopen. Underlaget är sand, till största delen täckt av större och mindre stenar i storlek upp till en fotbolls omkrets.

Föda

Man bör inte mata denna ciklid med ett alltför kraftigt, proteinrikt foder. De typer av foder som innehåller rikligt med barlast (fibrer) rekommenderas. Annars kan fiskarna få problem med mag och tarminfektioner.

Könsskillnad

Hanens guld-gula lodräta band är betydligt intensivare i färgen än honans. En utvuxen hane har mer spetsig och utdragen rygg- och analfena än honan.

Storlek mellan 8-12 cm.

Akvariemiljö

T. brichardi är en tämligen aggressiv fisk som kan vara svår att hålla i ett litet och glest befolkat akvarium. Man bör bygga upp en inredning som ger goda möjligheter till skydd undan alltför aggressiva hanar som betraktar hela akvariet som sitt revir.

God vattencirkulation och rejäl filtrering ger också bra förutsättningar för att lyckas med att hålla denna ciklid.

Beteende & lek

I naturen bildar honorna små grupper som håller ihop. Hanarna håller ett eget territorium som de försvarar med all sin kraft. Reviret hålls ibland bara någon timme, men emellanåt kan det försvaras under längre perioder. Revirets gräns, upp till tre meter i omkrets, markerar området dit hanen försöker locka så många honor som möjligt för att få en chans att sprida sina arvsanlag.

Leken sker oftast på toppen av en sten. Honorna ruvar äggen under ca. 24-26 dagar, sedan släpps ynglen ut högre upp i biotopen. Där får ynglen de bästa förutsättningarna form av syrerikt vatten och riklig födotillgång.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Bulu Point, Tanzania

Cape Tembwe, Kongo

Halembe, Tanzania

Kabwe, Tanzania

Kalemie, Kongo

Kapemba, Tanzania

Karema, Tanzania

Kavala, Kongo

Kerenge, Tanzania

Kibige, Kongo

Kigoma, Tanzania

Mtosi, Tanzania

Mtoto, Kongo

Mvuna, Tanzania

Ujiji, Tanzania

Ulwile, Tanzania

Uvira, Kongo

Wampembe, Tanzania


OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Tropheus brichardi i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201501 Vetenskapskrönikan
202004 Tropheus
201703 Tropheus
201703 Tropheus - mina erfarenheter
201001 Tropheus, en passion
9305 Ad Konings föredrag om Tropheusarter
8001 Besögsrapport ZOO 79
8701 Besvärliga fröknar!
8207 Brevet
9609 Ciklidfronten
8706 Ciklidinventering 1987
8708 Ciklidinventering 1987 fortsättning
8707 Ciklidinventering fortsättning
8709 Ciklidinventeringen 1987
7805 Ciklidinventeringen: En sammanställning
9702 Den svenska fångststationen i Tanzania
9805 Det förflutnas djup
9009 En dag vid tanganyikasjön
202303 En resa till Tanganyikasjön
9505 En resa till Tanganyikasjön
8205 En rolig iakttagelse av Mina Tropheus
201404 Fisknördar
201102 Fototävlingen
201103 Fototävlingen
9804 Från tidens vägskäl
201601 Hur länge har Tropheus funnits
9108 I de lugnaste vatten?
8504 I skymundan av de stora
8206 Iakttagelse om intagande av andras ungar
9003 Importnytt
9704 Importnytt
8602 Importnytt
8310 Importnytt
9703 Importnytt
9609 Importnytt Ciklidleken i Lerum
9405 Importnytt från Åleds Akvarium
9410 Importnytt från Åleds Akvarium
9501 Importnytt från Åleds Akvarium
9404 Importnytt från Åleds Akvarium
9608 Importnytt från Aquarium Malawi AB
9106 Lite om några tanganyikor
201003 Ma(nda)lawirevet – Rhoade’s Bank
9304 Mitt akvarium - Och kanske några tips
201302 Nybörjarguide för Tanganyikasjöns Tropheus,
9004 Nyheter från Åleds Akvarium
9109 Nyheter från Åleds Akvarium
9108 Nyheter från Åleds Akvarium
9110 Nyheter från Åleds Akvarium
201001 Nyheter från fiskvärlden
9004 Nyheter från Utopia Zoo under första halvåret 1990.
200504 Om fotona i almanackan
202203 Övergångszonen med sten och block med mellanliggande partier av sand, Tanganyikasjön, Zambia
202204 Rädda Cikliderna!
7807 Släktet Tropheus; Endast lokala färgformer eller flera olika arter?
8304 T. moorii kaniosha, mogambo, Citron II
8106 Tropheus
7801 Tropheus
9406 Tropheus - Himmel eller helvete?
9609 Tropheus brichardi "red cheek"
7606 Tropheus farvevariant undersögelse
8206 Tropheus moorii Kitasa
8305 Tropheus problemer
9109 Tropheussläktet, Del 1
9201 Tropheussläktet, Del 2
7603 Två nya Tanganyika-arter
200403 Xenotilapia flavipinnis