Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Hans Appelqvist

Altolamprologus calvus
Pärl-calvus, Cameron Bay-calvus


Släkte: Altolamprologus
Art: calvus
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Poll
År: 1978
Tidigare vetenskapligt namn: Lamprologus calvus, Neolamprologus calvus
Populärnamn: Pärl-calvus, Cameron Bay-calvus
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Chipimbi i Zambia.
Utbredning: Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Temperatur
23-26°C
Volym
100 cm & 175 l
Längd
15 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Lever i den sedimentrika klippbiotopen på ett djup mellan 1-15 meter. Lever tillsammans med arterna A. compressiceps & A. fasciatus.

Föda

De söker igenom sin biotop efter små fiskyngel och ryggradslösa djur. Tack vare sin kroppsform, som är hög och sammanpressad, har den specialiserat sig på att ta sig in i smala klipp- och stensprickor för att där finna sitt byte. De är utrustade med ett kraftigt "fjällpansar" som skyddar dem från skador då de attackerar större cikliders ägg eller yngel. De matas med lite kraftigare foder typ räkor, Mysis och musselkött, vilket behövs för att honorna ska komma i lekkondition men äter gärna det som erbjuds såsom långsamt sjunkande pellets eller flingfoder.

Könsskillnad

Man könsbestämmer denna art lättast genom att jämföra fiskarnas könsöppningar med varandra. Hos vuxna djur har honan en betydligt mera rundad och vidare könsöppning än hanen, honorna är även klart mindre i storlek.

Akvariemiljö

För att likna den naturliga biotopen kan akvariet inredas med mycket stenar som bildar grottor där den kan känna sig trygg. Genom att placera snäckskal inklämda mellan stenar efterliknas artens naurliga lekplatser. Akvariet bör innehålla gömställen i form av sten- och klippformationer samt någon snäcka för honan att gömma sig i utan att hanen kan nå henne. Ett vatten med temperatur av 26 grader och med ett pH omkring 8,0 passar denna ciklid allra bäst.

Beteende & lek

I naturen uppträder denna ciklid ensam inom sitt område, de ses endast tillsammans i par vid lek och under yngelvården. Vid lek tar honan ett revir i en snäcka eller smal klippskreva, därinne lägger hon sina ägg som hanen befruktar utifrån öppningen på boplatsen. Honan stannar inne hos äggen under ca 10 -12 dagar för att skydda dem från eventuella angrepp, och för att plocka bort ägg som möglat.

Allmänt

Har fått sitt namn från det latinska ordet calvus vilket betyder kal och syftar till det fjällösa huvudet. En lugn ciklid som man bäst håller tillsammans med andra lite mera stillsamma fiskar från samma biotoptyp. Man måste dock tänka på att detta är en romrövare som kan braka rakt in i ett lekpars äggläggande för att snappa åt sig ägg som läggs.

Litteratur

Poll, Max. 1978. "Contribution à la connaissance du genre Lamprologus Schth. Description de quatre espèces nouvelles, réhabilitation de Lamprologus mondabu et synopsis remanié des espèces du lac Tanganika". Academie Royale de Belgique, Mémoires de la Classe des Sciences. (Serie 5).

Colombé, Jean & R. Allgayer. 1985. "Description de Variabilichromis, Neolamprologus et Paleolamprologus genres nouveaux du Lac Tanganyika, avec redescription des genres Lamprologus Schilthuis, 1891 et Lepidiolamprologus Pellegrin, 1904". Revue Française des Cichlidophiles. (49).

Herrmann, Hans-Joachim. 2002. "Cichliden-Lexikon, Teil 1: Buntbarsche des Tanganjikasees". Dähne Verlag, Ettlingen, Germany.

Konings, Ad. 1998. "Tanganyika Cichlids In Their Natural Habitat". Cichlid Press.

Poll, Max. 1985. "Description de Xenotilapia flavipinnis sp. n. du lac Tanganika (Pisces, Cichlidae)". Revue de Zoologie et Botanique Africaines.

Staeck, Wolfgang. 1977. "Cichliden". Verbreitung-Verhalten-Arten Band II .Prefium Verlag.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Kongo

Yngel Kongo

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

a_calvus_ej_kalambo01-david_lundvall.jpg

Fotad vid Kalambo, men ev. förrymd

Foto: David Lundvall

A_calvus_Congo05-lek-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

lek, Kongo

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

A_calvus_Congo05-narbild-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

närbild, Kongo

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Altolamprologus calvus

Chaitika


Foto: Daniel Andreasson
Hane
Foto: Niklas Olsson
Hona
Foto: Daniel Andreasson
Hane
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Hona
Foto: Magdalena Kwolek-MirekKachese


Foto: David LundvallKongo-Kinshasa

Demokratiska republiken Kongo, Kongo-Kinshasa, Zaire
Hona
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Hane
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Hona
Foto: Milan Brenda
Yngel
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Hane
Foto: Milan Brenda
Hona
Foto: Milan Brenda
Yngel
Foto: Milan Brenda
Hane
Foto: Milan Brenda

Chimba


Foto: David Lundvall