Sandby Ciklidhobby

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Chindongo saulosi


Foto: Kevin Bauman
Släkte: Chindongo
Art: saulosi
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Konings
År: 1990
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus saulosi
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Taiwanee Reef nordväst om Chizumulu-ön.
Utbredning: Förekommer endemiskt vid Taiwanee Reef i Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: Joakim Draktoft, 2024-07-06

Temperatur
23-28°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
8 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Lever i den steniga biotopen och förekommer i större mängder runt Taiwanee Reef. Grupper av honor och icke könsmogna hanar kan hela tiden ses. Födosök sker från klippornas algtäcke, där man betar så kallad "Aufwuchs".

Föda

I akvarium äter den frysfoder, men man kan även varva med vegetabiliskt torrfoder. Räkmix är ett bra foder som motsvarar dess naturliga beteende att äta av den naturliga biomattan.

Könsskillnad

Skillanden mellan hane och hon avgörs lätt då honor behåller sin gula yngelfärg även som vuxna. Hanarna börjar vid ca. 5 cm längd könsmogna och skiftar då över till blått och antar en intensiv blå och svartrandig teckning när den är vuxen.

Akvariemiljö

P. saulosi är aggressiva och revirhävdande mot andra hanar av samma art. Akvariet bör bestå av gott om gömställen.

Beteende & lek

Revirbildande hanar försvarar i naturen ett område på upp till 2 meter i omkrets framför en grotta eller platt underlag. För att kunna hålla flera dominanta hanar är det viktigt med många stenrösen som då bildar egna revir och på så vis minskar omfånget av område att skydda.

Kullarnas storlek varierar mellan 15 och 30 yngel och de har redan från 4 mm storlek den intensivt gula färgen som honorna behåller. De är snabbväxande och kan växa upp till 5 cm på bara ett halvår och är då kösnmogna.

P. saulosi bör hållas i stora grupper om ca. 10-30 djur för att reducera aggressiviteten hos dominanta hanar till en acceptabel nivå, annars riskerar man med stor sannolikhet att honor kan slås ihjäl.

Allmänt

Arten har fått sitt namn efter Mr. Saulos Mwale, chefsdykare hos exportören Stuart Grant, som under en 10 veckors lång fångstexpedition, ensam fångade över 3000 exemplar.

Litteratur

Konings, Ad. 1990. "Descriptions of Six New Malawi Cichlids". Tropical Fish Hobbyist Magazine. 38 (11)

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Carl Eklind
Foto: Kevin Bauman
Foto: Jackie Jackiewicz
Foto: Kevin Bauman
Lek, del I
Lek, del I
Foto: Kevin Bauman
Lek, del II
Lek, del II
Foto: Kevin Bauman

FångstplatserOdlingsformer
Chindongo saulosi i Ciklidbladet

Nummer Artikel
202203 5 Favoriter
202304 Forskare studerar ciklidernas färger
201703 Nybörjare på malawiciklider
202303 Stuart M. Grant Cichlid Conservation Fund
Felanmäl artbeskrivningen