Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Lethrinops sp. nyassae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Kjell Begby Text:

Lethrinops sp."nyassae"
nyassa-lethrinops


Släkte: Lethrinops
Art: sp. "nyassae"
Grupp: vriga
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops nyassae
Populärnamn: nyassa-lethrinops
Geografiskt område: Malawisjn
Utbredning: Frekommer runt hela Malawisjn.

Temperatur
23-27°C
Volym
cm & 160 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Patrik Hultqvist

Fångstplatser


Mdoka

Odlingsformer