Efter några års frånvaro finns igen möjligheten att söka två olika stipendier för NCS medlemmar. Dessa stipendier ska ha som en utgångspunkt att lyfta fram ciklider och ciklidhobbyn på ett positivt sätt.

Ungdomsstipendiet

Detta stipendium är för dig som är under 25 år, har ett intressant ciklidprojekt på gång och vill ha ett ekonomiskt stöd för att kunna utföra projektet. Som motprestation ska en rapport för projektet skickas in som publiceras som en artikel i Ciklidbladet. Styrelsen beslutar om belopp beroende på projektets behov och föreningens budget.

Ciklidstämman

En nyhet som vi lanserar i stipendierna är att du som är under 25 år kan söka ett speciellt stipendium för att få delta på Ciklidstämman. Det innebär att man får resa, entré och boende bekostat med motprestationen att man skriver reportaget om Ciklidstämman till nästkommande nummer av Ciklidbladet.

Ordinarie Stipendiet

Det ordinarie stipendiet kan alla NCS-medlemmar söka och det är ett mer omfattande stipendium. Den medlem som ansöker om detta stipendium ska ha en noga och tydlig beskrivning av sitt projekt. Ansökan ska innefatta vilka delar i projektet som behöver ett ekonomiskt stöd och mottagaren ska publicera minst två artiklar i Ciklidbladet med rapport hur projektet fortskrider och resultat. Styrelsen beslutar om belopp beroende på projektets behov och föreningens budget.

Ansökan och beslut

För att bli tilldelad ett stipendium krävs en noga formulerad ansökan där man beskriver vad det ekonomiska stödet ska användas till, och den ska vara skickad till stipendium@ciklid.org.

Beslut om tilldelning av samtliga stipendier fattas av hela styrelsen. Inkommer inte tillräckligt många ansökningar, eller fyller ansökningarna inte de mål som krävs har styrelsen rätt att neka tilldelning av stipendium. Styrelsens beslut kan ej överklagas.

Tidigare vinnare

Obs listan är inte komplett!

Pia Johansson, erhåller stipendium hösten 2017 á 1000 kronor

 

piajohansson

Apistogramma ortegai – Jakten på min dröm
Pia Johansson erhåller stipendium för att få chansen att leta rätt på och införskaffa 1-2 par av Apistogramma ortegai eller motsvarande Apistogramma.

Thomas Karlsson, erhåller stipendium hösten 2017 á 1500 kronor

thomas karlsson

Thomas erhåller stipendiet för att skapa en tanganyika strandbiotop och uppväxtzon för en grupp unga Tropheus. Min tanke är att denna skall bestå av en sluttande strandzon av natursten vilket av rikligt cirkulerat och syresatt. Akvariet planeras bli ett 2 meters akvarium h 60 x b 60. God cirkulation och rening vilket skall ge klart och turbulent vatten. Stipendiet kommer användas till tekniken i akvariet, i första hand filtrering Fluval FX 6 filter och 2 stycken Fluval SEA cp4 streamers med kapacitet 5200L/H per styck.

Theodor Clareus, erhåller Stipendium 2017 á 1200 kronor

theodor clareus

Theo erhåller stipendiet för att bygga sitt första Apistogramma-akvarium, med Apistogramma baenchi. Lycka till!

 

Max Hoff, erhåller Stipendium våren 2017 á 2000 kronor

Motivering

För hobbyns långsiktiga överlevnad krävs det att allt fler ungdomar får upp ögonen för akvaristiken. Detta är ett av skälen till varför NCS instiftat ett ungdomsstipendiet där alla under 25 år kan ansöka om stöd till ett akvaristiskt projekt. Det är med stor glädje vi ännu en gång får chansen att dela ut vårt stipendium till en ung förmåga som ansökt om stöd för en kommande SA biotop. Grattis Max Hoff, 2000 riksdaler är på väg till dig. Stort lycka till med ditt projekt önskar vi på NCS, vi ser fram emot att få läsa om det i ett kommande nummer av Ciklidbladet.

Oliver Holmström 15 år, erhåller Stipendium år 2016 a 2000 kronor

Motivering

NCS har en stark vilja och ambition i att uppmuntra unga personer som vill ge sig i kast med att hålla ciklider. Oliver har visat på en stor enthusiasm och vilja att lära sig mer om de arter han drömmer om att hålla. Vi i juryn ser honom därför som klockren vinnare av ett års medlemskap i NCS samt ett stipendium på 2000 kronor. Ett stort grattis från oss!

Artikel i Ciklidbladet

Pontus Stridh 15 år vinner stipendium år 2015

 

Motivering

Styrelsen har i år beslutat att dela ut Juniorstipendiet till Pontus Stridh för uppstart av ett Malawiakvarium, som under flera år har varit hans stora dröm

Länk till artikel i Ciklidbladet

keyboard_arrow_up