Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Herotilapia multispinosa - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jog Chang Text: David Rejdemyhr

Herotilapia multispinosa
Mellanamerikansk regnbgsciklid


Släkte: Herotilapia
Art: multispinosa
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: Gnther
År: 1867
Tidigare vetenskapligt namn: Archocentrus multispinosus, Cichlasoma multispinosum, Astronotus multispinosus, Heros multispinosus
Populärnamn: Mellanamerikansk regnbgsciklid
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Lago Managua, Nicaragua.
Utbredning: Vitt spridd och finns i de stora sjarna i Nicaragua, men ven frn Patucabckenet i stra Honduras till Rio Matina i Costa Rica p Atlantsidan och frn Rio Choluteca, Rio Negro i Honduras till Rio Bebedero- och Tempisquebckenet i Costa Rica p Stilla havssidan. I Costa Rica, Honduras och Nicaragua.

Temperatur
21-36°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
12 cm
pH
6-8

Naturlig biotop

Finns bde i lngsamflytande, nra stillastende vattendrag, och i mer strmt vatten i floder spridda vitt ver Mellanamerikas kuststrckor. Flodbottnen kan variera frn steniga bottnar till bottnar med djupt sediment frn frmultnande vxtdelar eller vara rena lerbottnar, ssom till exempel i Rio Frio, bevxta av Heteranthera sp. samt med vattenytan tckt av Azolla mexicana. Samexisterande arter r bland andra Parachromis managuensis, tetror och tminstone en Poecilia-art.

Föda

P grund av artens speciella tnder samt de lnga tarmkanalerna har man antagit att arten r i huvudsak herbivor. Vid analys av maginnehll har man funnit alger och hgre vxter men ocks mindre fiskar, sniglar och insekter. Fortsatta studier har dock visat att arten r herbivor, men kan i brist p fda ta det som str till buds. I akvarium rekommenderas ett blandat foder med vegetabiliskt innehll, men ocks med viss inblanding av fryst och levande foder ssom Artemia och mygglarver.

Könsskillnad

Knen r i allmnhet svra att skilja t, men honan r ngon centimeter kortare som vuxen och har en rundare mage. Honan saknar ocks frlngda fenstrlar p de opariga fenorna samt brstfenorna. Hanen kan ocks utveckla en svag huvudpuckel.

Akvariemiljö

D arten endast r milt aggressiv kan den hllas i ett frhllandevis litet akvarium s lnge rent vatten och gott om gmstllen erbjuds. En mindre storlek p gruset r att fredra s att fiskarna kan grva d de leker. Vxter r omtyckta, men mest som mat. Plantera med kraftiga vxtsorter om de ska vara kvar.

Beteende & lek

A. multispinosus r en parlevande substratlekare som i det vilda leker under torrssongen d de samlas i sm dammar som bildats d vattnet dragit sig undan. Nr vattnet sedan tervnder kan man finna stora mngder av unga exemplar av arten. I akvarium visar den inget ssongbundet lekbeteende och s lnge det finns gott om mat och rent vatten leker den regelbundet.

Leken brjar med att hanen aggressivt jagar bort alla eventuella motstndare kring lekomrdet. Grus och sten flyttas i viss mn, i huvudsak mot nrmaste angrnsande revir. Med tiden blir lekomrdet mer tydligt. Hanen visar upp sina fenor fr honan under frberedelserna. Honan lgger 500-1 500 gg, upp till 2 500 har rapporterats av Loiselle 1982, varav nda upp till 90 % klarar sig till frisimmande yngel. Ynglen r frisimmande 4-5 dagar efter klckning d frldrarna intar en typisk frgteckning med omvnda mrka omrden jmfrt med d de inte frsvarar yngel.

Allmänt

En fredlig vacker art som r ltt att f lek av, en lmplig frsta ciklid som ger mersmak. Multispinosus betyder mnga fenstrlar och hnvisar till det hga antalet hrda fenstrlar i analfenan. Arten frekommer ocks i en variant med orange gon. Detta har diskuterats flitigt och det r troligen s att arten finns bde med orange gon och med gula gon p samma lokalitet. Det r i alla fall klarlagt att bda varianterna frekommer i det vilda.
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer

Foto: Joakim Asterhed


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Jog Chang

Fångstplatser


Lago de Nicaragua

Hane
Hane Foto: Bruce Vandeweghe

Hane
Hane Foto: Bruce VandewegheLago ManaguaLaguna de ApoyequeLaguna de XiloRio BebederoRo FroRo Grande o CholutecaRo GuasauleRo MatinaRio NegroRo PatucaRio Tempisque

Odlingsformer