Forskare studerar ciklidernas färger

Färgerna spelar en stor roll för de fysiologiska, ekologiska och evolutionära processerna hos våra ciklider. Vid Helsingfors universitet studerar några forskare hur färger utvecklas hos cikliderna. De undersöker de molekylära, evolutionära och genomiska grunderna för fenotypisk diversifiering. De tittar på färgfenotyper för att skapa en modell som hjälper till att förstå mekanismerna bakom den otroliga artmångfalden och också krafterna som driver evolutionen.

keyboard_arrow_up