Stuart Grant Cichlid Fund
Talamancaheros - Nordiska Ciklidsällskapet

Talamancaheros

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Talamancaheros

Image
© Michel Keijman
Temperatur 22-28°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 7-8
Tillbaka till artregistret