Stuart Grant Cichlid Fund
Spathodus - Nordiska Ciklidsällskapet

Spathodus

Spathodus är ett släkte av ciklider från Tanganyikasjön i Afrika, kända för sina långsträckta kroppar och intressanta beteenden. Spathodus trivs bäst i akvarier med sandbotten och gömställen, samt en varierad diet.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Spathodus

Image
© Albin Ekenberg
Temperatur 24-27,5°C
Volym cm & 300 l
Längd 10 cm
pH 8,8-9,3
Tillbaka till artregistret